5-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2013
2013 metų rugsėjo 19 d.,
Šiaulių universitetas,
P. Višinskio 19, Šiauliai,
http://www.mii.vu.lt/OT-2013


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
Sekretoriatas

Valerijonas Dumskis
Informatikos katedra
Šiaulių universitetas
P.Višinskio 19, Šiauliai (žemėlapyje)
Tel. (41) 59-57-23
E-paštas: <valius.du@svajone.su.lt>