5-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymai"
LOTD - 2013
2013 metų rugsėjo 19 d.,
Šiaulių universitetas,
P. Višinskio 19, Šiauliai,
http://www.mii.vu.lt/OT-2013


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
5-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimas ir taikymas"
LOTD - 2013
2013 metų rugsėjo 19 d., Šiaulių universitetas 
P. Višinskio 19, Šiauliai,
http://www.mii.vu.lt/OT-2013
 
Įvadas

Operacijų tyrimas (OT) yra mokslas apie matematinių modelių ir metodų panaudojimą, priimant sprendimus įvairiose srityse. Šis mokslas susiformavo praeito šimtmečio pirmoje pusėje. Problemos, sprendžiamos OT metodais, yra susijusios daugiausia su žmonių, pinigų bei paslaugų srautų valdymu, ir kyla įvairiausiose srityse: versle, kompiuterijoje, ryšių sistemose, statyboje, transporte, medicinoje, ekonomikoje, finansų aptarnavime, bankininkystėje, karyboje, vadyboje ir pan. Kuriant šalyje žinių visuomenę ypač aktualu mokėti spręsti tokias problemas. Šiuolaikinį OT arsenalą sudaro metodai praktinėms problemoms spręsti, besiremiantys išplėtotomis teorinėmis disciplinomis: aptarnavimo teorija, sprendimų priėmimo teorija, lošimų teorija, matematinio programavimo teorija ir pan. Kai kurie OT disciplinų skyriai yra įtraukti į vadybos bei informacinių technologijų specialistų ruošimo programas ir yra pritaikomi atskirų inžinerinių bei vadybos problemų sprendimui, tačiau reikėtų pripažinti, kad Lietuvoje OT metodai dar nėra tinkamai diegiami. Operacijų tyrimas sudaro teorinį daugelio informacinių technologijų mokslų pagrindą ir jo plėtojimas yra ypač svarbus, ruošiant jaunuosius specialistus Lietuvoje, galinčius savo veikloje taikyti operacijų tyrimo metodus. Rengiama LOTD-2013 konferencija skirta OT žinioms tarp Lietuvos jaunųjų mokslininkų plėtoti.

Laikas ir vieta

Konferencija organizuojama Šiaulių universitete, Matematikos ir informatikos fakulteto rūmuose, P. Višinskio 19, Šiauliai, 2013 metų rugsėjo 19 d. Konferencija rengiama per konferenciją "Kompiuterininkų dienos – 2013".

Svarbios datos:

  • Registracija internetu: rugsėjo 5 d., 2013
  • Konferencija: rugsėjo 19 d., 2013
  • Straipsnių pateikimas: lapkričio 10 d., 2013

 
Registracija ir publikacijos
Pageidaujančius dalyvauti konferencijoje ir rengiančius pranešimą, prašome iki 2013 m. rugsėjo 5 d. užsiregistruoti, pateikiant pranešimo pavadinimą bei tezes (iki 300 žodžių lietuvių arba anglų kalba).
Numatoma išleisti konferencijos darbų rinkinį. Konferencijos darbai bus išleisti ateinančių metų pradžioje ŠU leidžiamame žurnale “Jaunųjų mokslininkų darbai”, referuojamame tarptautinėse duomenų bazėse. Prašome iki 2013 m. lapkričio 10 d. pateikti 6 puslapių apimties straipsnį, atitinkantį žurnalo reikalavimus publikacijoms (reikalavimų ieškokite (http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/jaunj-mokslinink-darbai). Straipsniai bus recenzuojami. Spausdinami bus tik užsiregistravusiųjų tinkamai paruošti bei laiku pateikti straipsniai. Tinkamai paruoštus straipsnius atsiųsti adresu: valius.du@svajone.su.lt .