4-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimai versle, inžinerijoje ir informacinėse technologijose"
LOTD - 2011
2011 metų rugsėjo 30 d.,
Kauno Technologijos Universitetas,
Studentų 50, Kaunas,
http://www.mii.vu.lt/OT-2011


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Operacijų tyrimas logistikoje
Maloniai kviečiame šių metų rugsėjo 30 d. dalyvauti 4-oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje "Operacijų tyrimai versle, inžinerijoje ir informacinėse technologijose".
 
Konferencijoje taip pat kviečiami dalyvauti pranešimų bei straipsnių bendraautoriai, kurie nebūtinai yra jaunieji mokslininkai arba doktorantai, o taip pat visi, besidomintys operacijų tyrimų teorija bei taikymais.
 Konferencijos programa jau čia.