4-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimai versle, inžinerijoje ir informacinėse technologijose"
LOTD - 2011
2011 metų rugsėjo 30 d.,
Kauno Technologijos Universitetas,
Studentų 50, Kaunas,
http://www.mii.vu.lt/OT-2011


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Operacijų tyrimas logistikoje
Rengiančios institucijos
 
Konferenciją rengia:
- Kauno Technologijos Universitetas (KTU)
- Lietuvos operacijų tyrimo draugija (LOTD)
- Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos institutas (VU MII)
 
   
   
Programinis komitetas:
 
1) Doc. Vitalijus Denisovas (KU) 
2) Prof. Gintatutas Dzemyda (VU MII)  
3) Prof. Vytautas Kaminskas (VDU)
4) Prof. Henrikas Pranevičius (KTU)
5) Prof. Dale Dzemydiene (MRU)
6) Prof. Leonidas Sakalauskas (VU MII)
7) Prof. Rimantas Šeinauskas (KTU)
8) Prof. Edmundas Zavadskas (VGTU)
9) Prof. Antanas Žilinskas (VU MII)
 
 
Organizacinis komitetas:
 
1) Vaida Bartkute-Norkuniene (VU MII); 
2) Dalia Baziukaitė (KU); 
3) Virginijus Marcinkevičius (VU MII); 
4) Audrius Kabašinskas (KTU); 
5) Olga Kurasova (VU MII); 
6) Leonidas Sakalauskas (VU MII) -   pirmininkas;