4-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimai versle, inžinerijoje ir informacinėse technologijose"
LOTD - 2011
2011 metų rugsėjo 30 d.,
Kauno Technologijos Universitetas,
Studentų 50, Kaunas,
http://www.mii.vu.lt/OT-2011


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Operacijų tyrimas logistikoje
Sekretoriatas

doc. dr. Audrius Kabasinskas,
Matematines sistemotyros katedra
Kauno Technologijos Universitetas 
Studentu 50-222, LT - 51368
Kaunas, Lietuva
Tel. +37067424171

 
Informaciją, kaip atvykti iki konferencijos salės, galima rasti paspaudus nuorodą.