4-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimai versle, inžinerijoje ir informacinėse technologijose"
LOTD - 2011
2011 metų rugsėjo 30 d.,
Kauno Technologijos Universitetas,
Studentų 50, Kaunas,
http://www.mii.vu.lt/OT-2011


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Operacijų tyrimas logistikoje
Straipsnių pateikimas žurnalui pratestas iki 2011 m. gruodžio 10 d. Prašome pateikti straipsnius, atitinkančius žurnalo reikalavimus publikacijoms. Straipsniai bus recenzuojami.
Atrinkti konferencijos darbai bus išleisti straipsnių rinkinių žurnale "Jaunujų  Mokslininkų Darbai" (žurnalas referuojamas keliose pripažintose  tarptautinėse duomenų bazėse, žr. http://su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/jaunj-mokslinink-darbai).
Kilus klausimams prašome kreiptis el. pastu: audrius.kabasinskas@ktu.lt