4-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimai versle, inžinerijoje ir informacinėse technologijose"
LOTD - 2011
2011 metų rugsėjo 30 d.,
Kauno Technologijos Universitetas,
Studentų 50, Kaunas,
http://www.mii.vu.lt/OT-2011


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi;
 Operacijų tyrimas logistikoje
4-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

"Operacijų tyrimai versle, inžinerijoje ir informacinėse technologijose"
LOTD - 2011
2011 metų rugsėjo 30 d.,
Kauno Technologijos Universitetas,
Studentų 50, Kaunas,
http://www.mii.vu.lt/OT-2011
 
Įvadas

Operacijų tyrimas (OT) yra mokslas apie matematinių modelių ir metodų panaudojimą, priimant sprendimus įvairiose srityse. Šis mokslas susiformavo praeito šimtmečio pirmoje pusėje. Problemos, sprendžiamos OT metodais, yra susijusios daugiausia su įmonių, pinigų bei paslaugų srautų valdymu, ir kyla įvairiose srityse: versle, kompiuterijoje, ryšių sistemose, vadyboje, statyboje, transporte, medicinoje, ekonomikoje, finansų aptarnavime, bankininkystėje, karyboje, ir pan. Kuriant šalyje žinių visuomenę ypač aktualu mokėti spręsti tokias problemas. Organizacijos siekdamos pagerinti darbo efektyvumą, pirkėjų aptarnavimą, ar padidinti kokybę ir sumažinti kaštus, gali pasitelkti į pagalbą OT lanksčius ir lengvai adaptuojamus praktinėse situacijose metodus. Dauguma praktinių problemų, kurias sprendžia OT, pasižymi didele apimtimi, sudėtingumu bei neapibrėžtumu. Tačiau taikant pažangius kiekybinius metodus, modeliavimą, problemų struktūrizavimą, simuliavimą ir kitas analizės technikas, OT gali ištirti prielaidas, galimybes ir pasiūlyti praktinių problemų sprendimus. Operacijų tyrimas sudaro teorinį daugelio informacinių technologijų mokslų pagrindą ir jo plėtojimas yra ypač svarbus, ruošiant jaunuosius specialistus Lietuvoje, galinčius savo veikloje taikyti operacijų tyrimo metodus. Rengiama LOTD-2011 konferencija skirta OT žinių plėtojimui tarp Lietuvos jaunųjų mokslininkų.

Laikas ir vieta

Konferencija organizuojama Kauno Technologijos Universitete, Studentų 50-103, Kaunas, 2011 metų rugsėjo 30 d.

Svarbios datos:

  • Registracija internetu: rugsėjo 12 d., 2011
  • Konferencija: rugsėjo 30 d., 2011
  • Straipsnių pateikimas: gruodžio 4 d., 2011

 
Registracija ir publikacijos
Pageidaujančius dalyvauti konferencijoje ir rengiančius pranešimà, prašome iki 2011 m. rugsėjo 12 d. užsiregistruoti, pateikiant pranešimo pavadinimą bei tezes (iki 300 žodžių lietuvių arba anglų kalba).
Numatoma išleisti konferencijos darbų rinkinį. Atrinkti konferencijos darbai bus išleisti straipsnių rinkinių žurnale "Jaunujų  Mokslininkų Darbai" (žurnalas referuojamas keliose pripažintose  tarptautinėse duomenų bazėse, žr. http://su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/jaunj-mokslinink-darbai).
Prašome iki 2011 m. gruodžio 4 d. pateikti straipsnius, atitinkančius žurnalo reikalavimus publikacijoms. Straipsniai bus recenzuojami.
Spausdinami bus tik užsiregistravusiųjų tinkamai paruošti bei laiku pateikti straipsniai.
Tinkamai paruoštus straipsnius atsiųsti adresu: Audrius.Kabasinskas@ktu.lt.