Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

OPERACIJŲ TYRIMAI VERSLUI IR SOCIALINIAMS PROCESAMS
LOTD - 2010
2010 metų spalio 1 d., Vilnius


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimas versle ir socialinėse sistemose;
 Kompleksinės socialinės sistemos;
 Tinklų modeliavas ir simuliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi

Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos ir taikymo temomis.

Rengiačios institucijos
Konferenciją rengia:
  Lietuvos operacijų tyrimo draugijas (LOTD)
  Matematikos ir informatikos institutas (MII)
  Mykolo Riomerio universitetas (MRU)
  Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
3-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

OPERACIJŲ TYRIMAI VERSLUI IR SOCIALINIAMS PROCESAMS
LOTD - 2010
2010 metų spalio 1 d., Vilnius
Ateities g. 20, Mykolio Riomerio univeristetas, Vilnius, http://www.mii.lt/OT-2010
 
Įvadas
Operacijų tyrimas (OT) yra mokslas apie matematinių modelių ir metodų panaudojimą, priimant sprendimus įvairiose srityse. Šis mokslas susiformavo praeito šimtmečio pirmoje pusėje. Problemos, sprendžiamos OT metodais, yra susijusios daugiausia su įmonių, pinigų bei paslaugų srautų valdymu, ir kyla įvairiose srityse: versle, kompiuterijoje, ryšių sistemose, vadyboje, statyboje, transporte, medicinoje, ekonomikoje, finansų aptarnavime, bankininkystėje, karyboje, ir pan. Kuriant šalyje žinių visuomenę ypač aktualu mokėti spręsti tokias problemas. Organizacijos siekdamos pagerinti darbo efektyvumą,  pirkėjų aptarnavimą, ar padidinti kokybę ir sumažinti kaštus, gali pasitelkti į pagalbą OT lanksčius ir lengvai adaptuojamus praktinėse situacijose metodus. Dauguma praktinių problemų, kurias sprendžia OT, pasižymi didele apimtimi, sudėtingumu bei neapibrėžtumu. Tačiau taikant pažangius kiekybinius metodus, modeliavimą, problemų struktūrizavimą, simuliavimą ir kitas analizės technikas, OT gali ištirti prielaidas, galimybes ir pasiūlyti praktinių problemų sprendimus. Operacijų tyrimas sudaro teorinį daugelio informacinių technologijų mokslų pagrindą ir jo plėtojimas yra ypač svarbus, ruošiant jaunuosius specialistus Lietuvoje, galinčius savo veikloje taikyti operacijų tyrimo metodus. Rengiama LOTD-2010 konferencija skirta OT žinių plėtojimui tarp Lietuvos jaunųjų mokslininkų.
 
Laikas ir vieta
Konferencija vyks Mykolo Riomerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius, 2010 m. spalio 1 d.
Svarbios datos:
Registracija internetu: iki 2010 m. rugsėjo 13 d.
Konferencija: 2010 m. spalio 1 d.
Straipsnių pateikimas: iki 2010 m. gruodžio 1 d.
Konferencijoje taip pat kviečiami dalyvauti pranešimų bei straipsnių bendraautoriai, kurie nebūtinai yra jaunieji mokslininkai arba doktorantai, o taip pat visi, besidomintys operacijų tyrimų teorija bei taikymais.

Registracija ir publikacijos
Pageidaujančius dalyvauti konferencijoje ir rengiančius pranešimà, prašome iki 2010 m. rugsėjo 13 d. užsiregistruoti, pateikiant pranešimo pavadinimą bei tezes (iki 300 žodžių lietuvių arba anglų kalba).
Numatoma išleisti konferencijos darbų rinkinį. Konferencijos darbai bus išleisti žurnaluose “Intelektinė ekonomika” (http://www3.mruni.eu/~int.economics/) ir "Technologinis ir ekonominis ūkio vystymas" (http://www.tede.vgtu.lt/).
Prašome iki 2010 m. gruodžio 1 d. pateikti  6 puslapių apimties straipsnius, atitinkančius žurnalo reikalavimus publikacijoms. Straipsniai bus recenzuojami.
Spausdinami bus tik užsiregistravusiųjų tinkamai paruošti bei laiku pateikti straipsniai.
Tinkamai paruoštus straipsnius atsiųsti adresu: Kurasova@ktl.mii.lt.