Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

OPERACIJŲ TYRIMAS IR TAIKYMAI
LOTD -2006
2006 metų gegužės 26 d., Vilnius


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi

Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos ir taikymo temomis.

Rengiančios institucijos
Konferenciją rengia:
  Lietuvos operacijų tyrimo draugijas (LOTD)
  Matematikos ir informatikos institutas (MII)
  Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Maloniai kviečiame šių metų gegužės 26 d. dalyvauti Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje "Operacijų tyrimai ir taikymai".
Konferencijoje taip pat kviečiami dalyvauti pranešimų bei straipsnių bendraautoriai, kurie nebūtinai yra jaunieji mokslininkai arba doktorantai, o taip pat visi, besidomintys operacijų tyrimų teorija bei taikymais.

Konferencijos programa

9:00-9:10 Atidarymas

1. Optimizavimo metodai ir jų taikymas

9:10-9:30 Laura VYŠNIAUSKAITĖ, Vydūnas ŠALTENIS,
Vilnius pedagoginis universitetas
Apriorinis taškų filtravimas ieškant iškilojo apvalkalo

9:30-9:50 Julius ŽILINSKAS,
Matematikos ir informatikos institutas
On Visualization of Multidimensional Data in Three-Dimensional Space

9:50-10:10 Jolita BERNATAVIČIENĖ, Gintautas DZEMYDA, Olga KURASOVA, Virginijus MARCINKEVIČIUS,
Matematikos ir informatikos institutas
Bazinių vektorių parinkimo strategijos modifikuotame daugiamačių skalių metode

10:10-10:30 Rasa KARBAUSKAITĖ, Virginijus MARCINKEVIČIUS,
Matematikos ir informatikos institutas
Daugiamačių skalių (MDS) ir santykinės perspektyvos (RPM) metodų lyginamoji analizė

10:30-10:50 Remigijus PAULAVIČIUS, Vilnius pedagoginis universitetas,
Matematikos ir informatikos institutas
Įvairių atstumo normų ir jas atitinkančių Lipšitco konstantų analizė globaliai optimizacijai

10:50-11:20 Pertrauka

2. Metaeuristika ir duomenų gavyba

11:20-11:40 Kęstutis ŽILINSKAS, Leonidas SAKALAUSKAS,
Šiaulių universitetas, Matematikos ir Informatikos Institutas
Stochastinio tiesinio programavimo statistinių stabdymo kriterijų tyrimas

11:40-12:00 Audrius GALINSKIS,
Vilniaus universitetas
Vartotojų elgesio prognozavimas telekomunikacijų įmonėse

12:00-12:20 Gražvydas FELINSKAS, Šiaulių universitetas,
Matematikos ir informatikos institutas
Tvarkaraščių su ribojimais ištekliams optimizavimas

3. Lošimų teorija ir matematinė ekonomika

12:20-12:40 Edmundas Kazimieras ZAVADSKAS, Zenonas TURSKIS, Jurgita ANTUCHEVIČIENĖ,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Statybos objektų atnaujinimo uždavinių modeliavimas taikant lošimų teorijos metodus

12:40-13:00 Viktorija STASYTYTĖ,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Searching for sustainable investment strategies

13:00-14:00 Pietų pertrauka

4. Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas

14:00-14:20 Aušra ŽVIRONIENĖ, Ramutis RINDZEVIČIUS, Zenonas NAVICKAS
Kauno technologijos universitetas
Neordinaraus paraiškų srauto imitacinis modeliavimas

14:20-14:40 Giedrius MICKEVIČIUS,
Kauno technologijos universitetas
Modelling of non - Markovian queueing systems

14:40-15:00 Donatas BAKŠYS,
Matematikos ir informatikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Panevėžio institutas
BOF-PSS simuliatoriaus taikymas tarpbankinių atsiskaitymų modeliavime

15:00-15:20 Rasa UŽPALYTĖ-VITKŪNIENĖ,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus miesto viešojo transporto maršrutinio tinklo modeliavimas

15:20-15:40 Paulius TERVYDIS, Ramutis RINDZEVIČIUS,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Investigation of batch data flow transmission parameters

15:40-16:10 Pertrauka

5. Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi

16:10-16:30 Milda VITEIKIENĖ,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus miesto darnaus gyvenamojo rajono vertinimas

16:30-16:50 Jonas ŠAPARAUSKAS,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Darniosios statybos problemos

6. Sprendimų priėmimo analizė ir metodai

16:50-17:10 Jurgis ZAGORSKAS, Zenonas TURSKIS,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Prekybos ir paslaugų centrų poveikio miesto sistemai daugiakriterinis modelis Kauno miesto pavyzdžiu

17:10-17:30 Nerija BANAITIENĖ, Audrius BANAITIS,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Rangovų kvalifikacijos vertinimo kriterijų analizė

18:00 – Konferencijos dalyvių susitikimas, “Žemaičių užeiga”, Vokiečių 24, Vilnius

Konferencijos programą ir tezes galite rasti čia>>.