Spausdinti

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-712-02 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 4 350 000 eurų.
Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 72 450 eurų.
Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 13 d.


Detalesnė informacija, paraiškos forma ir kiti dokumentai:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-2-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-veikla-stazuociu-po-doktoranturos-studiju-skatinimas-nr-09-3-3-lmt-712-02

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/363.html


Paraiškų teikimo klausimais VU konsultuoja:

Numatomo projekto finansų klausimais Algimantas Paliukėnas
Tel. 2687047, el.p.
Paraiškų rengimo klausimais Žemartas Budrys
Tel. 2193298, el.p.


Mokslo ir inovacijų direkcija bei Plėtros departamentas