Spausdinti

REGISTRUOTI NAUJI VILNIAUS UNIVERSITETO SENATO NARIAI

Gegužės 21-23 dienomis įvykus pakartotiniam balsavimui Senato rinkimuose Filologijos, Filosofijos ir Medicinos fakultetuose (su pakartotinio balsavimo Senato rinkimuose rezultatais galite susipažinti žemiau), 2018 metų gegužės 24 d. Centrinė rinkimų komisija registravo išrinktus naujos kadencijos Vilniaus universiteto Senato narius. Vilniaus universiteto Senato nariais tapo:

 

Vadovaujantis Statutu naujos kadencijos Senato nariais taip pat taps 8 Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka paskirti arba išrinkti studentų atstovai bei Rektorius prof. Artūras Žukauskas (Senato narys pagal pareigas).

Pirmasis naujos kadencijos Senato posėdis įvyks š. m. birželio mėn. pabaigoje.

 

PAKARTOTINIO BALSAVIMO SENATO RINKIMUOSE REZULTATAI

Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 26 punktu, pakartotinis balsavimas kamieniniame akademiniame padalinyje laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo ne mažiau kaip penktadalis Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, todėl pakartotiniai rinkimai laikomi įvykusiais visuose trijuose žemiau nurodytuose padaliniuose.

Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 33 punktu (“pakartotinio balsavimo metu išrinktais į Senato narius laikomi kandidatai, gavę daugiausiai balsų“), išrinktais į Senatą laikomi kandidatai yra paryškinti. Prie kandidatų vardų nurodytas gautų balsų skaičius ir jų išraiška procentais. Prie informacijos apie kamieninių padalinių atstovų Senate rinkimus pateikta ir informacija apie kvorumą (rinkimuose dalyvavusių ir tokią teisę padalinyje turinčių padalinio darbuotojų skaičius bei šių rodiklių procentinis santykis).

 

Filologijos fakulteto atstovų Senate rinkimai
Dalyvavo rinkėjų: 111/196 (56,63 proc.)

Negaliojančiais pripažinti 4 biuleteniai

 

Filosofijos fakulteto atstovų Senate rinkimai
Dalyvavo rinkėjų: 78/129 (60,46 proc.)

Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

Medicinos fakulteto atstovų Senate rinkimai
Dalyvavo rinkėjų: 75/251 (29,88 proc.)

Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra