Spausdinti

 

2020 m. kovo 17 d.

Vilnius, Gedimino pr. 3

 

Konferenciją organizuoja Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, Technikos mokslų skyrius ir asociacija INFOBALT

Konferencijoje planuojami žodiniai (12 min., iš jų 10 min. pranešimas ir 2 min. klausimams) ir stendiniai pranešimai.

Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai (studentai, turintys mokslo publikacijų recenzuojamuose mokslo žurnaluose, magistrai, rezidentai, doktorantai, mokslų daktarai, podoktorantūros stažuotojai, verslo ir inovacijų specialistai (iki 40 metų amžiaus).

Daugiau informacijos