Spausdinti

2017 m. spalio 7 d. leidinyje „Lietuvos aidas“ buvo paskelbtas straipsnis „Pirmojo lietuviško kompiuterio „Rūta“ istorija“. Dr. Gintautą Grigą kalbino Lietuvos žurnalistų sąjungos narė Loreta Nikolenkienė.

Nuoroda yra čia..

20171007 grigas

Gintautas Grigas ir Stepas Janušonis prie būsimo kompiuterio blokelio

20171007 grigas1

Prie savo kūrinio iš kairės į dešinę: Bronislovas Bieliauskas, Gediminas Zdanys, Regina Valatkaitė, Jonas Puodžius, Stasys Girlevičius, Alfonsas Lipnickas

Taip pat yra išleista knygelė:
Pirmoji „Rūta“: pirmojo lietuviško kompiuterio istorija kūrėjų akimis: [straipsnių rinkinys] / sudarytojai Gintautas Grigas, Jonas Puodžius, Regina Valatkaitė. [Vilnius] : [Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas], 2017, 128 p.

20171007 grigas3

Nuoroda Nacionalinės bibliografijos duomenų banke: https://nbdb.libis.lt/biSearchAction.do?BI001=C1B0004123358&resId=undefined
Atsisiuntimas PDF formatu: http://eia.libis.lt/show.php?item=pirmoji_ruta