Spausdinti

 

Prašymai priimami nuo birželio mėn. 5 d. iki rugpjūčio 20 d. 24:00 val.

VU Matematikos ir informatikos fakultete yra vykdomos doktorantūros studijos dviejose gamtos ir technologijos mokslų srityse. Stojantysis gali pasirinkti siūlomas temas šiose kryptyse:

 

Į doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją (žr. „Priėmimo į doktorantūros studijas Vilniaus universitete 2020 m. taisykles“).

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu dokumentų registravimo sistemoje.

 

Atrankos kriterijai priimant į informatikos ir informatikos inžinerijos doktorantūros studijas

Stojimo į doktorantūrą formos:

  • GAMTOS mokslai: informatikos kryptis – pokalbis.
  • TECHNOLOGIJOS mokslai: informatikos inžinerijos kryptis – pokalbis.

 

Pokalbio metu stojantysis:

  1. Pristato savo atliktus tyrimus (publikacijos, referatas, magistro darbas);
  2. Pasirinktos doktorantūros tematikos motyvaciją;
  3. Motyvaciją studijuoti doktorantūroje.

 

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

 Kas vertinama  Maksimalus galimas balas Koeficientai 
 Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV)  10  1x SV
 Pokalbio įvertinimas (PĮ)  10  1x PĮ
 Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD)  10  1x MD

 Minimalus stojimo balas: 22

Stojant yra sudaroma konkursinė eilė į kiekvieną mokslo kryptį konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.

Atrankos kriterijai priimant į matematikos doktorantūros studijas

Stojimo į doktorantūrą forma:

  • GAMTOS mokslai: matematikos kryptis – pokalbis.

 

Pokalbio klausimai.

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

 Kas vertinama  Maksimalus galimas balas Koeficientai 
 Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV)  10  0,5x SV
 Pokalbio įvertinimas (PĮ)  10  1x PĮ
 Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD)  10  0,5x MD

 Minimalus stojimo balas: 6

Stojant yra sudaroma konkursinė eilė į kiekvieną mokslo kryptį konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.

Stojamųjų pokalbių į doktorantūros studijas tvarkaraštis

 Studijų kryptis Vieta Data  Laikas 
 Informatika Vilnius, Akademijos g. 4, 203 aud.  2020 m. rugpjūčio 26 d.  9 val.
 Informatikos inžinerija Vilnius, Akademijos g. 4, 203 aud.  2020 m. rugpjūčio 26 d.  9 val.
 Matematika Vilnius, Naugarduko g. 24, 312 aud.  2020 m. rugpjūčio 27 d.  10 val.

 

Doktorantūros studijų pradžia – spalio mėn. 1 d.

Su priimtaisiais į doktorantūrą sudaromos sutartys su Universitetu. Pakviestųjų studijuoti sutartys pasirašomos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje rugsėjo 3-8 dienomis.

 

Išsamesnė informacija teikiama:

  • Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje, Universiteto g. 3, centriniai rūmai, 108 ir 109 kab., tel. (8 5) 2687 095, (8 5) 2687 094, (8 5) 2687 093, el. paštas
  • VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direkcijoje, Akademijos g. 4, 207 kab., tel. (8 5) 2109 300