Spausdinti

VU Matematikos ir informatikos fakultetas skelbia papildomą priėmimą doktorantūros studijoms į
 GAMTOS mokslų bei TECHNOLOGIJOS mokslų krypčių tematikas

Priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją (žr. „Papildomo priėmimo į doktorantūros studijas Vilniaus universitete 2019 m. taisykles“).

 

 

Stojantys į doktorantūrą Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyriui pateikia nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus.
Prašymas ir būtinų dokumentų kopijos (PDF formatu) pateikiami internetu nuo rugsėjo 3 d. iki rugsėjo 16 d. 24:00 val.

Prašymas laikomas užregistruotu, kai yra užpildytos visos Priėmimo į trečiosios pakopos studijas internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos (ISAS) dalys, t. y. stojančiojo asmens duomenys, informacija apie įgytą išsilavinimą, kiti būtini duomenys; ir yra prikabintos priedų kopijos:

1. Gyvenimo aprašymo;
2. Asmens dokumento;
3. Magistro arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomo ir jo priedo (jeigu ISAS) nėra duomenų apie jūsų pažymių vidurkį);
4. Dviejų mokslininkų rekomendacijos tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduojama, iš kurių bent vienas yra Doktorantūros komiteto narys;
5. Sąrašo savo mokslo darbų ir/arba konferencijoje skaitytų pranešimų (neprivaloma). [Darbų ir/ar pranešimų atspaudus stojantieji turi atsinešti į pokalbį. Jei stojantysis neturi darbų ir/ar pranešimų, į pokalbį privalo atsinešti referatą];
6. Stojamosios įmokos kvito;
7. Studijų kokybės vertinimo centro išduotos pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu kvalifikacija įgyta užsienio aukštojoje mokykloje);
8. Pavardės keitimo liudijančio dokumento.

Rugsėjo 17 d. 9 val. stojančiųjų į informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių doktorantūrą pokalbis vyks VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute, Akademijos g. 4, 203 kab.

Stojant yra sudaroma konkursinė eilė į kiekvieną mokslo kryptį konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.

Doktorantūros studijų pradžia – spalio mėn. 1 d.

Su priimtaisiais į doktorantūrą sudaromos sutartys su Universitetu. Pakviestųjų studijuoti sutartys pasirašomos Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje.

Stojamojo į doktorantūrą formos:

GAMTOS mokslai:

matematikos kryptis – pokalbis;
informatikos kryptis – pokalbis.

TECHNOLOGIJOS mokslai:

informatikos inžinerijos kryptis – pokalbis.

Pokalbio metu stojantysis į informatikos ar informatikos inžinerijos krypčių doktorantūrą:
1. Pristato savo atliktus tyrimus (publikacijos, referatas, magistro darbas);
2. Pasirinktos doktorantūros tematikos motyvaciją;
3. Motyvaciją studijuoti doktorantūroje.

Išsamesnė informacija teikiama VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direkcijoje, Akademijos g. 4, 207 kab., tel. (8 5) 2109 300.