Spausdinti

disertacija

 

2019 m. rugsėjo 17 d., 12 val.

VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute Vilniuje, Akademijos g. 4, 203 auditorijoje

 

Natalija Pozniak (VU DMSTI)

disertacijos gynimas

„Euklido matricų tyrimas ir taikymas suroganitiam modeliavimui“
(disertacija , santrauka)

 

Daktaro disertacija:

Doktorantė: Natalija Pozniak
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas, gamtos mokslai, informatika - N 009
Mokslo sritis: gamtos mokslai, informatika - N 009

Kviečiame dalyvauti!