Spausdinti

 dzemyda direktorius

Sveikiname naujai išrinktą DMSTI direktorių prof. Gintautą Dzemydą.

Matematikos ir informatikos fakulteto DMSTI institutute 2021 m. balandžio 7 d. nuo 9:00 iki 17:00 valandos vyko elektroniniai slapti balsavimai. Buvo renkamas DMSTI direktorius.

Iš DMSTI nuostatų:
„21.3. Direktorių iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Fakulteto ir Instituto nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys Instituto mokslo darbuotojai ir dėstytojai (toliau – rinkėjai). Direktorius laikomas išrinktu, jei už jį balsavo daugiau nei pusė visų rinkimų teisę turinčių Instituto darbuotojų.“

Šio balsavimo rezultatai:
DMSTI balsavo 31 iš 36 rinkėjų. Aktyvumas 86,1 %. Rinkimai laikomi įvykusiais.

Rinkėjams buvo pateiktas klausimas:
„Ar pritariate, kad VU Matematikos ir informatikos fakultete DMSTI direktoriumi būtų išrinktas prof. Gintautas Dzemyda?“

Balsų pasiskirstymas (Gintautas Dzemyda):