Spausdinti

2022

BLOKŲ GRANDINIŲ TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ
2018-2022 Atvirojo, uždarojo ir hibridinio tipo blokų grandinių sistemų tyrimas ir vystymas dr. R. Paulavičius
   
DIRBTINIO INTELEKTO LABORATORIJA
2021-2024 Sustiprintas mokymasis, imitacinis mokymasis ir natūralios kalbos apdorojimas
procesų automatizavimui
dr. V. Marcinkevičius
   
EDUKACINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ
2021-2023 Edukacinių aplinkų ir technologijų tyrimai ugdymo kokybei gerinti prof. dr. V. Dagienė
 
GLOBALIOJO OPTIMIZAVIMO GRUPĖ
2019-2023 Globalusis optimizavimas prof. dr. J. Žilinskas
 
IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ TYRIMO GRUPĖ
2019-2023 Teoriniai ir taikomieji mašininio mokymosi ir matematinio modeliavimo aspektai dr. V. Marcinkevičius
 
KIBERSOCIALINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS GRUPĖ
2021-2023 Kibersocialinių sistemų inžinerijos tyrimai, metodų ir technologijų kūrimas kiberfizinių
ir kibersocialinių sistemų sandūroje
prof. dr. S. Gudas
 
KOGNITYVINIŲ SKAIČIAVIMŲ GRUPĖ
2020-2022 Kognityvinių skaičiavimų galimybių plėtra duomenų vizualizavimo, vaizdų analizės
ir sprendimų priėmimo uždaviniams spręsti

prof. habil. dr. G. Dzemyda,
prof. dr. O. Kurasova

 
STATISTIKOS IR TIKIMYBIŲ GRUPĖ
2020-2022 Tikimybinių ir deterministinių modelių analizė ir taikymai

prof. habil. dr. K. Kubilius

 
VAIZDŲ IR SIGNALŲ ANALIZĖS GRUPĖ
2020-2022 Skaitmeninių signalų tyrimas ir modeliavimas doc. dr. P. Treigys

 

2021

BLOKŲ GRANDINIŲ TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ
2018-2022 Atvirojo, uždarojo ir hibridinio tipo blokų grandinių sistemų tyrimas ir vystymas dr. R. Paulavičius
   
DIRBTINIO INTELEKTO LABORATORIJA
2021-2024 Sustiprintas mokymasis, imitacinis mokymasis ir natūralios kalbos apdorojimas
procesų automatizavimui
dr. V. Marcinkevičius
   
EDUKACINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ
2021-2023 Edukacinių aplinkų ir technologijų tyrimai ugdymo kokybei gerinti prof. dr. V. Dagienė
 
GLOBALIOJO OPTIMIZAVIMO GRUPĖ
2019-2023 Globalusis optimizavimas prof. dr. J. Žilinskas
 
IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ TYRIMO GRUPĖ
2019-2021 Teoriniai ir taikomieji mašininio mokymosi ir matematinio modeliavimo aspektai dr. V. Marcinkevičius
 
KIBERSOCIALINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS GRUPĖ
2021-2023 Kibersocialinių sistemų inžinerijos tyrimai, metodų ir technologijų kūrimas kiberfizinių
ir kibersocialinių sistemų sandūroje
prof. dr. S. Gudas
 
KOGNITYVINIŲ SKAIČIAVIMŲ GRUPĖ
2020-2022 Kognityvinių skaičiavimų galimybių plėtra duomenų vizualizavimo, vaizdų analizės
ir sprendimų priėmimo uždaviniams spręsti

prof. habil. dr. G. Dzemyda,
prof. dr. O. Kurasova

 
STATISTIKOS IR TIKIMYBIŲ GRUPĖ
2020-2021 Tikimybinių ir deterministinių modelių analizė ir taikymai

prof. habil. dr. K. Kubilius

 
VAIZDŲ IR SIGNALŲ ANALIZĖS GRUPĖ
2020-2022 Skaitmeninių signalų tyrimas ir modeliavimas doc. dr. P. Treigys

2020

BLOKŲ GRANDINIŲ TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ
2018-2022 Atvirojo, uždarojo ir hibridinio tipo blokų grandinių sistemų tyrimas ir vystymas dr. R. Paulavičius
   
EDUKACINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ
2020-2021 Interaktyvių edukacinių technologijų tyrimai prof. dr. V. Dagienė
 
GLOBALIOJO OPTIMIZAVIMO GRUPĖ
2019-2023 Globalusis optimizavimas prof. dr. J. Žilinskas
 
IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ TYRIMO GRUPĖ
2019-2021 Teoriniai ir taikomieji mašininio mokymosi ir matematinio modeliavimo aspektai dr. V. Marcinkevičius
 
KIBERSOCIALINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS GRUPĖ
2018-2020 Kibersocialinių sistemų inžinerijos tyrimai, metodų ir technologijų kūrimas kiberfizinių
ir kibersocialinių sistemų sandūroje
prof. dr. S. Gudas
 
KOGNITYVINIŲ SKAIČIAVIMŲ GRUPĖ
2020-2022 Kognityvinių skaičiavimų galimybių plėtra duomenų vizualizavimo, vaizdų analizės
ir sprendimų priėmimo uždaviniams spręsti

prof. habil. dr. G. Dzemyda,
prof. dr. O. Kurasova

 
STATISTIKOS IR TIKIMYBIŲ GRUPĖ
2020-2021 Tikimybinių ir deterministinių modelių analizė ir taikymai

prof. habil. dr. K. Kubilius

 
VAIZDŲ IR SIGNALŲ ANALIZĖS GRUPĖ
2018-2020 Skaitmeninių signalų tyrimas ir modeliavimas doc. dr. P. Treigys

2019

BLOKŲ GRANDINIŲ TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ
2018-2022 Atvirojo, uždarojo ir hibridinio tipo blokų grandinių sistemų tyrimas ir vystymas dr. R. Paulavičius
   
EDUKACINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ
2015-2019 Išmaniųjų technologijų taikymo mokymui, mokymuisi ir kultūrinei terpei tyrimai prof. dr. V. Dagienė,
doc. dr. E. Kurilovas
 
GLOBALIOJO OPTIMIZAVIMO GRUPĖ
2019-2023 Globalusis optimizavimas prof. dr. J. Žilinskas
 
IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ TYRIMO GRUPĖ
2019-2021 Teoriniai ir taikomieji mašininio mokymosi ir matematinio modeliavimo aspektai dr. V. Marcinkevičius
 
KIBERSOCIALINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS GRUPĖ
2018-2020 Kibersocialinių sistemų inžinerijos tyrimai, metodų ir technologijų kūrimas kiberfizinių
ir kibersocialinių sistemų sandūroje
prof. dr. S. Gudas
 
KOGNITYVINIŲ SKAIČIAVIMŲ GRUPĖ
2017-2019 Optimalūs sprendimai duomenų tyrybos, vizualizavimo ir vaizdų analizės uždaviniuose

prof. habil. dr. G. Dzemyda,
prof. dr. O. Kurasova

 
STATISTIKOS IR TIKIMYBIŲ GRUPĖ
2019 Tikimybinių modelių analizė ir asimptotinių savybių tyrimai

prof. habil. dr. K. Kubilius

 
VAIZDŲ IR SIGNALŲ ANALIZĖS GRUPĖ
2018-2020 Skaitmeninių signalų tyrimas ir modeliavimas doc. dr. P. Treigys

2018

EDUKACINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ
2015-2019 Išmaniųjų technologijų taikymo mokymui, mokymuisi ir kultūrinei terpei tyrimai prof. dr. V. Dagienė
 
KIBERSOCIALINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS GRUPĖ
2018-2020 Kibersocialinių sistemų inžinerijos tyrimai, metodų ir technologijų kūrimas kiberfizinių
ir kibersocialinių sistemų sandūroje
prof. dr. S. Gudas
 
KOGNITYVINIŲ SKAIČIAVIMŲ GRUPĖ
2017-2019 Optimalūs sprendimai duomenų tyrybos, vizualizavimo ir vaizdų analizės uždaviniuose.
Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose
teoriniai ir inžineriniai aspektai

prof. habil. dr. G. Dzemyda,
prof. dr. O. Kurasova

 
OPERACIJŲ TYRIMO GRUPĖ
2015-2018 Statistinio modeliavimo ir stochastinio programavimo taikymas didelių duomenų tyryboje prof. habil. dr. L. Sakalauskas
 
VAIZDŲ IR SIGNALŲ ANALIZĖS GRUPĖ
2018-2020 Skaitmeninių signalų tyrimas ir modeliavimas  doc. dr. P. Treigys 

2017

GLOBALIOJO OPTIMIZAVIMO GRUPĖ
2014-2017 Netiesinių sistemų ir sudėtingos struktūros signalų analizė, atpažinimas, optimizavimas ir valdymas prof. dr. J. Žilinskas
 
EDUKACINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ
2015-2019 Išmaniųjų technologijų taikymo mokymui, mokymuisi ir kultūrinei terpei tyrimai prof. dr. V. Dagienė
 
KIBERSOCIALINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS GRUPĖ
2015-2017 Programų sistemų inžinerijos metodų suderinimo su veiklos valdymo semantikos modeliavimo metodais tyrimai. Skaičiavimų bei išsprendimo procedūrų konstravimas modalumo logikoms prof. dr. S. Gudas
 
KOGNITYVINIŲ SKAIČIAVIMŲ GRUPĖ
2017-2019 Optimalūs sprendimai duomenų tyrybos, vizualizavimo ir vaizdų analizės uždaviniuose

prof. habil. dr. G. Dzemyda,

doc. dr. O. Kurasova

2017-2018 Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai

dr. V. Marcinkevičius

 
OPERACIJŲ TYRIMO GRUPĖ
2015-2018 Statistinio modeliavimo ir stochastinio programavimo taikymas didelių duomenų tyryboje prof. habil. dr. L. Sakalauskas
 
MATEMATINĖS FIZIKOS LYGČIŲ GRUPĖ
2016-2017 Kraštiniai uždaviniai su nelokaliosiomis sąlygomis ir singuliariųjų elipsinių operatorių kraštiniai uždaviniai doc. dr. A. Štikonas
 
STATISTIKOS IR TIKIMYBIŲ GRUPĖ
2017-2019 Tikimybinių modelių analizė ir asimptotinių savybių tyrimai prof. habil. dr. K. Kubilius
 
VAIZDŲ IR SIGNALŲ ANALIZĖS GRUPĖ
  Šnekos ir vaizdo signalų apdorojimas; medicininių duomenų analizė; giliojo mokymosi algoritmų kūrimas  doc. dr. P. Treigys