Registracija

Norinčius dalyvauti konferencijoje prašytume iki 2009 m. balandžio 1 d. registruotis šiame tinklalapyje arba leidinio Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai interneto svetainėje: http://www.mii.lt/LMR (žr. nuorodą Naudotojo registracija).

Pateikę dalyvio duomenis gausite du el. laiškus. Pirmasis skirtas registracijai patvirtinti, antrasis informuos apie suteiktą LMR duomenų bazės naudotojo vardą ir slaptažodį. Prisijungę prie duomenų bazės visi dalyviai turi papildyti registracijos duomenis, o pranešėjai – nurodyti sekciją, pranešimo pavadinimą bei visus jo autorius.

Jeigu iškiltų keblumų, prašytume kreiptis e-paštu: lmd[eta]ktl.mii.lt.

Naudotojo ID
Slaptažodis
Naujas naudotojas (arba pamirštas slaptažodis)
Kvietimas

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos matematikų draugijos 50-ojoje konferencijoje, kuri vyks 2009 m. birželio mėn. 18–19 d. Vilniuje, Matematikos ir informatikos institute (Akademijos g. 4).

Konferencijos organizacinis komitetas: Jonas Kubilius (pirmininkas), Stasys Rutkauskas (pirmininko pavaduotojas), Gediminas Baguška, Kęstutis Kubilius, Eugenijus Manstavičius, Virginijus Marcinkevičius, Saulius Maskeliūnas, Mifodijus Sapagovas, Gediminas Stepanauskas, Donatas Surgailis, Artūras Štikonas, Dalia Šukvietienė.

Konferencijos sekcijos:
 • 1. Algebros ir skaičių teorijos
 • 2. Atsitiktinių procesų
 • 3. Diferencialinių lygčių ir funkcijų teorijos
 • 4. Geometrijos
 • 5. Matematikos ir informatikos dėstymo metodikos
 • 6. Matematikos istorijos 
 • 7. Matematikos taikymų
 • 8. Matematinės logikos
 • 9. Operacijų tyrimo, finansų ir draudos matematikos
 • 10. Skaičiavimo matematikos
 • 11. Statistikos
 • 12. Teorinės informatikos
 • 13. Tikimybių teorijos

Numatomi plenariniai pranešimai:

 • 1. Aleksandras Laucevičius (VUL SK). Telemedicinos pasiekimai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose
 • 2. Jonas Kubilius (VU). Akademiko Vytauto Statulevičiaus kūrybinis palikimas
 • 3. Rimas Norvaiša (MII). Šiuolaikinės matematikos filosofijos panorama
 • 4. Rimantas Rudzkis (MII). Lietuvos ūkio statistinė apžvalga ir prognozė

Konferencijos programą galima parsisiųsti iš >čia<.

Straipsnio pateikimas leidiniui. Straipsnį pranešimo tema bus galima išspausdinti leidinyje Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai (su sąlyga, kad pranešimas buvo perskaitytas konferencijoje). Straipsnį būtina parengti pagal LMD valdybos patvirtintus reikalavimus (žr. leidinio interneto svetainės nuorodą Informacija autoriams) ir pateikti iki 2009 m. birželio 1 d. per leidinio interneto svetainę http://www.mii.lt/LMR .

Straipsnis pateikiamas pagal tokią schemą:
1. Atskirai parenkite santraukos su raktiniais žodžiais tekstinį failą (Pavardenis.txt) ir straipsnio PDF failą (Pavardenis.pdf).
2. Prisijungę prie duomenų bazės (žr. http://www.mii.lt/LMRNaudotojo registracija) spauskite nuorodą Pranešimai. Pateikite santrauką, po to įdėkite straipsnį (PDF failą).
3. Galiausiai spauskite nuorodą Pateikti straipsnį redkolegijai.
Jeigu viską teisingai atlikote, gausite patvirtinimą e-pašto adresu, kurį nurodėte registruodamiesi. Jeigu ne – mėginkite dar kartą.

Primename, kad konferencijos dalyviams – ne LMD nariams, norintiems paskelbti savo straipsnį leidinyje, teks įmokėti į LMD kasą 100 Lt. Jeigu leidinio redkolegija po recenzavimo straipsnį atmes, įmoka nebus grąžinama.

Pranešimai. Pranešimai bus skaitomi naudojantis kompiuteriu su vaizdo projektoriumi. Bus galima naudotis Adobe Reader 9 ir Microsoft Office 2007 programų paketu (Word, PowerPoint ir kt.). Jeigu bus reikalingos kitos techninės priemonės, prašytume apie tai pranešti e-paštu: lmd[eta]ktl.mii.lt

Apgyvendinimas. Prireikus bus galima pernakvoti universitetų bendrabučiuose. Apie tai pranešti reikia iš anksto, registruojantis interneto svetainėje.

Registracijos mokestis. Pagrindinis konferencijos dalyvio registracijos mokestis LMD nariams – 20 Lt, kitiems dalyviams – 40 Lt. Dalyvių, dalyvausiančių konferencijos vakaronėje, mokestis bus 50 Lt didesnis. Vakaronė vyks Dubingiuose prie Asvejos ežero. Dalyvausiantys vakaronėje bus nuvežti ir parvežti autobusais.

Organizacinio komiteto pašto adresas:
LMD 50-osios konferencijos organizacinis komitetas
Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos g. 4
LT-08663 Vilnius

© Matematikos ir informatikos institutas, 2009