TAUSOJANTI PLĖTRA IR MATEMATINĖ EKONOMIKA
 
TIKSLAS :
Darbo grupės “Tausojanti plėtra ir matematinė ekonomika” tikslas yra burti dėstytojus, mokslininkus bei praktikus, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais  tausojančios plėtros bei matematinės ekonomikos srityse, šių dalykų dėstymu aukštesnėse bei aukštosiose mokyklose ir taikomųjų problemų sprendimu, skatinti bendradarbiavimą bei talkinti tausojančios plėtros politikos įgyvendinimui Lietuvoje.
  
UŽDAVINIAI :
* Mokslinių straipsnių bei monografijų ruošimas;   
* Dalyvavimo konferencijose, kursuose, seminaruose skatinimas bei rėmimas;   
* Seminarų, konferencijų, diskusijų ir pan. organizavimas;   
* Konsultavimas, parama taikomųjų problemų sprendimui.
 
STEIGIMAS :
Grupės steigiamasis seminaras vyks 2003 m. Lapkričio mėn.. 
 
KOORDINATORIUS : 
Prof. Leonidas SAKALAUSKAS
Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos 4
Vilnius LT-2600
Fax: +5 2109323
Tel.: +5 2729209
El. paštas: <sakal@ktl.mii.lt>