STEIGIAMOJI KONFERENCIJA
 
 
Gerbiamieji !
Maloniai kviečiame į Lietuvos operacijų tyrimo draugijos Stegiamąją konferenciją
Konferencija vyks 2001 metų gegužės 31 d., ketvirtadienį, 10 val.,
adresu: 432 auditorija, Goštauto 12, 2600 Vilnius
 
Konferencijos darbotvarkė:
1.     Lietuvos operacijų tyrimo draugijos (LOTD) steigimo svarstymas
2.     Lietuvos operacijų tyrimo draugijos (LOTD) įstatų projekto tvirtinimas
3.     LOTD Tarybos ir Revizijos komisijos rinkimai.
 
Organizacinis komitetas:
1.     Dr. doc. Antanas Apynys, Vilniaus universitetas;
2.     Dr.  doc. Vitalijus Denisovas, Klaipėdos universitetas;
3.     Habil. dr. prof. Gintautas Dzemyda, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas;
4.     Habil. dr. prof. Henrikas Pranevičius, Baltijos Operacijų tyrimo sąjunga, Kauno technologijos universitetas;
5.     Habil. dr. prof. Jonas Mockus, Matematikos ir informatikos institutas – pirmininkas;
6.     Habil. dr. Leonidas Sakalauskas, Baltijos Operacijų tyrimo sąjunga, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – mokslinis sekretorius;
7.     Habil. dr. prof. Ignas Skučas, Vytauto Didžiojo universitetas;
8.     Habil. dr. prof. Eduardas Vilkas, Ekonomikos institutas;
9.     Habil. dr. prof. Edmundas-Kazimieras Zavadskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 
Įstatų projektą galima rasti tinklalapyje :
 
Kontaktai
Savo nuomones, pastabas bei pasiūymus prašome siųsti adresu:
Habil. dr. Leonidas Sakalauskas
VU Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos g. 4
LT-08663 Vilnius
Fax: -22 729209
Tel.: -22 729312
E-paštas: <litors@ktl.mii.lt>