Lietuvos operacijų tyrimo draugijos
 S E M I N A R A S
 
 
2002 m. lapkričio 15d., 10:00 – 12:00
Vilnius, Saulėtekio 11, aud. L520
Kaunas, Studentų 48a-337
Klaipėda, H.Manto 84-218
Panevėžys, Klaipėdos 3-412
Šiauliai, P.Višinskio 25-316
 
Maloniai kviečiame į Lietuvos operacijų tyrimo draugijos seminarą, rengiamą šių metų lapkričio 15 d., penktadienį, 10:00-12:00, ir transliuojamą distancinio mokymo centrų tinklo KRDMC priemonėmis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje bei Šiauliuose
 
Programa
10:00-11:00 Darbo grupės „Optimizavimo metodai ir jų taikymas“ steigimas
Posėdžio tikslas – įsteigti nuolat veikiančią darbo grupę, jungiančia mokslininkus, dėstytojus bei praktikus, kurių veikla susijusi su optimizavimo metodų moksliniais tyrimais, dėstymu aukštosiose mokyklose arba taikomųjų problemų sprendimu.
Grupės veikla – informavimas apie konferencijas, seminarus bei kitokius renginius Lietuvoje ir užsienyje, konsultavimas rengiant publikacijas žurnalams ar studijų programas, pasikeitimas praktinių uždavinių sprendimo patyrimu ir pan.
11:00-12:00 pranešimas
Leonidas Sakalauskas (MII). Monte-Karlo metodo taikymas stochastiniame programavime
(Santrauka: Darbe nagrinėjami skaitmeniniai metodai stochastinio optimizavimo uždaviniams spręsti, panaudojant baigtines MonteKarlo imčių serijas. Sukurti algoritmai remiasi skaičiavimo paklaidos vertinimu statistiniais būdais ir Monte-Karlo imčių tūrio reguliavimu, garantuojančiu konvergavimą bei racionalų skaičiuojamųjų išteklių panaudojimą. Pateikiami testinių bei praktinių uždavinių sprendimo rezultatai).
 
Teirautis:
Prof. Leonidas Sakalauskas                                                    
LOTD vice-prezidentas
Akademijos g. 4
LT-08663 Vilnius
Tel.: +3705 2109323
Fax.: +3705 2729209
E-paštas: <litors@ktl.mii.lt>
 
Dėl KRDMC teiraukitės e-paštu: Berita Simonaitiene <berita@internet.ktu.lt