OPTIMIZAVIMAS
 
TIKSLAS :
Darbo grupės “Optimizavimo metodai ir jų taikymas” tikslas yra burti dėstytojus, mokslininkus bei praktikus, kurių veikla susijusi su optimizavimo metodų moksliniais tyrimais, dėstymu aukštesnėse ir aukštosiose mokyklose arba taikomųjų problemų sprendimu, skatinti jų bendradarbiavimą bei talkinti šiuolaikinių optimalių sprendimų technologijų plitimui Lietuvoje.
 
UŽDAVINIAI :
* Mokslinių straipsnių bei monografijų ruošimas;   
* Dalyvavimo tarptautinėse konferencijose, kursuose, seminaruose skatinimas bei rėmimas;   
* Seminarų, konferencijų, diskusijų ir pan. organizavimas;   
* Konsultavimas, parama taikomųjų problemų sprendimui
 
STEIGIMAS :
Grupė įsteigta 2002m. lapkričio mėn.. 
 
PIRMININKAS : 
Dr. Julius ŽILINSKAS
Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos 4
Vilnius 08663
Tel.:  +5 2660396
Fax.: +5 2729209
 
KOORDINATORĖ : 
Dokt. Olga KURASOVA
Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos 4
Vilnius 08663
Tel.:  +5 2660396
Fax.: +5 2729209
El. paštas - <olga.kurasova@mii.vu.lt>