LIETUVOS OPERACIJŲ TYRIMO DRAUGIJA
Taryba
 
Nariai :
1. Doc. Audrius Banaitis (VGTU) - vice-prezidentas
2. Prof. Gintautas Dzemyda (MII)
3. Prof. dr. Dalė Dzemydienė (MRU)
4. Prof. dr. Algirdas Kurlavičius (LŽŪU)
5. Prof. dr. Valentinas Podvezko (VGTU)
6. Prof. Henrikas Pranevičius (KTU) - vice-prezidentas
7. Prof. Leonidas Sakalauskas (MII) - prezidentas
8. Prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas (VGTU)
9. Habil. dr. Julius Žilinskas (MII)
 
Audito komisija:
1. Dr. Audrius Kabašinskas (KTU) – pirmininkas.
2. Doc. Tatiana Vilutienė (VGTU)
3. Dokt. Ana Ušpurienė (MII)
 
Išrinkta LOTD ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje 2010 metų lapkričio 23 d.
LOTD ataskaitinės-rinkiminės konferencijos pirmininkas Edmundas Zavadskas
LOTD ataskaitinės-rinkiminės konferencijos sekretorė Olga Kurasova