LIETUVOS OPERACIJŲ TYRIMO DRAUGIJA 
  
Savo nuomones, pastabas bei pasiūlymus prašome siųsti adresu:
Habil. dr. Leonidas Sakalauskas
VU Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos g. 4
LT-08663 Vilnius
Fax: (+370 5) 2729 209
Tel.: (+370 5) 2109 323