Daugiakriteriniai ir kolektyviniai sprendimai 
  
TIKSLAS :
Darbo grupės “Daugiakriteriniai ir kolektyviniai sprendimai” veiklos tikslas yra skatinti šiuolaikinių sprendimų technologijų kūrimą ir diegimą Lietuvoje.
 
UŽDAVINIAI :
* Mokslinių straipsnių bei monografijų ruošimas;   
* Seminarų, konferencijų, diskusijų ir pan. organizavimas;   
* Dalyvavimo tarptautinėse konferencijose, kursuose, seminaruose skatinimas bei rėmimas;   
* Konsultavimas, kvalifikacijos kursų organizavimas, parama taikomųjų problemų sprendimui.
 
STEIGIMAS :
Grupė įsteigta 2003m. kovo mėn.  
 
KOORDINATORIUS :  
Doc. Audrius BANAITIS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio 11
Vilnius LT-2040
Tel.: +5 2745002
Fax: +5 2700114