DARBO GRUPĖS
 
 
Optimizavimo metodai ir jų taikymas. Koord - Hab. dr. Julius Žilinskas (MII)
Daugiakriteriniai ir kolektyviniai sprendimai. Koord – Doc. Audrius Banaitis (VGTU)
Aptarnavimo teorija ir tinklų analizė. Koord - Prof. Henrikas Pranevičius (KTU)
Tausojanti plėtra ir matematinė ekonomika. Koord - Prof. Leonidas Sakalauskas (MII)
 
Patvirtinta LOTD ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje 2007 metų lapkričio 23 d.
LOTD ataskaitinės-rinkiminės konferencijos pirmininkas Edmundas Zavadskas
LOTD ataskaitinės-rinkiminės konferencijos sekretorė Olga Kurasova