APTARNAVIMO TEORIJA IR TINKLŲ ANALIZĖ
 
TIKSLAS :
Darbo grupės “Aptarnavimo teorija ir tinklų analizė” tikslas yra burti dėstytojus, mokslininkus bei praktikus, kurių veikla susijusi su aptarnavimo teorijos bei informacinių tinklų (kompiuterių, komunikacijų ir pan.) moksliniais tyrimais, dėstymu aukštesnėse bei aukštosiose mokyklose ir taikomųjų problemų sprendimu, skatinti bendradarbiavimą bei talkinti šiuolaikinių aptarnavimo ir tinklų analizės technologijų plitimui Lietuvoje.
  
UŽDAVINIAI :
* Mokslinių straipsnių bei monografijų ruošimas;   
* Dalyvavimo tarptautinėse konferencijose, kursuose, seminaruose skatinimas bei rėmimas;
* Seminarų, konferencijų, diskusijų ir pan. organizavimas;
* Konsultavimas, parama taikomųjų problemų sprendimui.
 
STEIGIMAS :
Grupės steigiamasis seminaras vyks 2003 m. spalio mėn. 
 
KOORDINATORIUS : 
Habil. dr. Leonidas SAKALAUSKAS
Matematikos ir informatikos institutas
Akademijos g. 4
LT-08663 Vilnius
Tel.:       (5) 2109323
Faksas: (5) 20729209
El. paštas: <litors@ktl.mii.lt>