Meniu 
Tematika
Duomenų gavybos ir mašininio mokymo metodai
Vizuali duomenų gavyba ir analizė
Vaizdų apdorojimas ir analizė
Optimalūs sprendimai duomenų gavyboje
plačiau
Rengėjai
Mokyklos tematika
Elipsinių ir parabolinių uždavinių sprendinių asimptotika
Įvadas. Sprendinių egzistavimas ir vienatis

Singuliariai sutrikdyti elipsiniai ir paraboliniai uždaviniai
Elipsinių uždavinių homogenizavimas
Sprendinių asimptotika begaliniame cilindre

Elipsinių uždavinių su periodinėmis kraštinėmis sąlygomis sprendinių asimptotika
Nelokaliųjų parabolinių uždavinių sprendinių asimptotika

Komleksinės analizės metodai taikymuose

Dvimatis šilumos ar masės perdavimas: pagrindiniai fizikos dėsniai ir matematiniai modeliai
Potencinis skysčio tekėjimas apvaliame cilindre: matematiniai modeliai, integralinių lygčių metodas
Simetrinis potencinis tekėjimas: pagrindiniai matematiniai modeliai ir jų sprendimo metodai
Dvimačių kompozicinių medžiagų dizaino optimizavimas: fizikinis modelis, jo matematinis formulavimas ir tikslūs sprendiniai
Šilumos laidumas ir atsitiktiniai kompozitai: fizikiniai ir matematiniai modeliai ir jų sprendimo metodai
Hele-Show tekėjimas: matematinis modelis, sprendimo metodai ir tikslūs sprendiniai

Atvirkštiniai ir nekorektiški uždaviniai ir jų sprendimo metodai
Bazinė atvirkštinių ir nekorektiškų uždavinių koncepcija. Pavyzdžiai, skaitiniai metodai, reguliarizavimas
Tichonovo reguliarizavimo metodas. Tichonovo metodo taikymas sprendžiant pirmojo tipo integralines lygtis
Nekorektiškų uždavinių iteratyvusis ir projektyviniai sprendimo metodai, kiti skaitiniai metodai
Atbulojo laiko uždavinys šilumos laidumo lygčiai
Kvazi-atvirkštinio operatoriaus metodas ir jo taikymai
Tomografijos uždaviniai. Reguliarizavimo metodas, atsitiktinė bei jos atvirkštinė transformacijos, skaitiniai metodai

Skirtuminių schemų stabilumas
Bendrieji skirtuminių schemų teorijos klausimai
Skirtuminių schemų stabilumas tolygiojoje metrikoje. Maksimumo princpas
Skirtuminių schemų diferencialinės aproksimacijos
Dviejų pakopų skirtuminių schemų stabilumas
Daugiapakopių skirtuminių schemų stabilumas
Skirtuminių schemų metodas diferencialinėms lygtims su netolydžiais koeficientais. Konservatyvusis vidurkinimo metodas

Įvadas    |   Registracija    |   Programa    |   Konferencijos darbai    |   Lektoriai    |   Laikas ir vieta    |   Organizatoriai    |   Kontaktai