Meniu 
Tematika
Duomenų gavybos ir mašininio mokymo metodai
Vizuali duomenų gavyba ir analizė
Vaizdų apdorojimas ir analizė
Optimalūs sprendimai duomenų gavyboje
plačiau
Rengėjai
Programa
Birželio 24
                       Atvykimas

Birželio 25
  7:30 -   8:30   Pusryčiai.

  8:30 - 10:00   Įvadas į elipsinių ir parabolinių lygčių teoriją. (M. Chipot)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė.
10:30 - 12:00   Analizės metodai skysčių dinamikoje. (S. V. Rogosin)

12:00 - 14:00   Pietūs.

14:00 - 15:30   Bazinė atvirkštinių ir nekorektiškų uždavinių koncepcija.
                         (A. Denisov)
15:30 - 17:00   Bendrieji skirtuminių schemų teorijos klausimai. (A. Buikis)
17:00 - 17:15   Kavos pertraukėlė.
17:15 - 18:45   Užsienio lektorių konsultacijos.

18:45 - 19:30   Vakarienė.

Birželio 26

  7:30 -   8:30   Pusryčiai.

  8:30 - 10:00   Hele-Show tekėjimas. (S. V. Rogosin)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė.
10:30 - 12:00   Tichonovo reguliarizavimo metodas. (A. Denisov)

12:00 - 14:00   Pietūs.

14:00 - 15:30   Skirtuminių schemų stabilumas tolygiojoje metrikoje.
                         Maksimumo principas. (A. Buikis)
15:30 - 17:00   Singuliariai sutrikdyti elipsiniai ir paraboliniai uždaviniai.
                         (M. Chipot)
17:00 - 17:15   Kavos pertraukėlė.
17:15 - 18:45   Užsienio lektorių konsultacijos.

18:45 - 19:30   Vakarienė.

Birželio 27

  7:30 -   8:30   Pusryčiai.

  8:30 - 10:00   Nekorektiškų uždavinių iteratyvusis ir projektyvinis sprendimo
                         metodai. (A. Denisov)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė.
10:30 - 12:00   Skirtuminių schemų diferencialinės aproksimacijos. (A. Buikis)

12:00 - 14:00   Pietūs.

14:00 - 15:30   Elipsinių uždavinių homogenizavimas. (M. Chipot)
15:30 - 17:00   Potencinis skysčio tekėjimas apvaliame cilindre. (S. V. Rogosin)
17:00 - 17:15   Kavos pertraukėlė.
17:15 - 18:45   Užsienio lektorių konsultacijos.

18:45 - 19:30   Vakarienė.


Birželio 28

  7:30 -   8:30   Pusryčiai.

  8:30 - 10:00   Dviejų pakopų skirtuminių schemų stabilumas. (A. Buikis)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė.
10:30 - 12:00   Sprendinių asimptotika begaliniame cilindre. (M. Chipot)

12:00 - 14:00   Pietūs.

14:00 - 15:30   Šilumos laidumas ir dvimačiai kompozitai. (S. V. Rogosin)
15:30 - 17:00   Kvazi-atvirkštinio operatoriaus metodas. (A. Denisov)
17:00 - 17:15   Kavos pertraukėlė.
17:15 - 18:45   Užsienio lektorių konsultacijos.

18:45 - 19:30   Vakarienė.

Birželio 29

 
7:30 -   8:30   Pusryčiai.

  8:30 - 10:00   Elipsinių uždavinių su periodinėmis kraštinėmis sąlygomis
                         sprendinių asimptotika. (M. Chipot)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė.
10:30 - 12:00   Dvimačių kompozitinių medžiagų dizaino optimizavimas.
                         (S. V. Rogosin)

12:00 - 14:00   Pietūs.

14:00 - 15:30   Tomografijos uždaviniai. (A. Denisov)
15:30 - 17:00   Daugiapakopių skirtuminių schemų stabilumas. (A. Buikis)
17:00 - 17:15   Kavos pertraukėlė.
17:15 - 18:45   Doktorantų stendiniai pranešimai.

18:45 - 19:30   Vakarienė.

Birželio 30

 
7:30 -   8:30   Pusryčiai.

  8:30 - 10:00   Simetrinis potencinis tekėjimas. (S. V. Rogosin)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė.
10:30 - 12:00   Atbulojo laiko uždavinys šilumos laidumo lygčiai. (A. Denisov)

12:00 - 14:00   Pietūs.

14:00 - 15:30   Skirtuminių schemų metodas diferencialinėms lygtims su netolydžiais
                         koeficientais. Konservatyvusis vidurkinimo metodas. (A. Buikis)
15:30 - 17:00   Nelokaliųjų parabolinių uždavinių sprendinių asimptotika. (M. Chipot)

Įvadas    |   Registracija    |   Programa    |   Konferencijos darbai    |   Lektoriai    |   Laikas ir vieta    |   Organizatoriai    |   Kontaktai