Meniu 
Tematika
Duomenų gavybos ir mašininio mokymo metodai
Vizuali duomenų gavyba ir analizė
Vaizdų apdorojimas ir analizė
Optimalūs sprendimai duomenų gavyboje
plačiau
Rengėjai
Konferencijos darbai
Iki 2006 m. birželio __ d. reikia atsiųsti savo tyrimų santrauką (1-2 psl.), paruoštą pagal reikalavimus pateiktus čia. Santraukas atsiųsti registracijos puslapyje.
(Reikalavimai santraukoms bus pateikti vėliau)
Iki vasaros mokyklos pradžios bus atspausdintas santraukų rinkinys, kuris bus išdalintas mokyklos dalyviams.

Įvadas    |   Registracija    |   Programa    |   Konferencijos darbai    |   Lektoriai    |   Laikas ir vieta    |   Organizatoriai    |   Kontaktai