Meniu 
Tematika
Duomenų gavybos ir mašininio mokymo metodai
Vizuali duomenų gavyba ir analizė
Vaizdų apdorojimas ir analizė
Optimalūs sprendimai duomenų gavyboje
plačiau
Rengėjai
Įvadas

Vasaros mokykla organizuojama pagal ES struktūrinių fondų projektą: „Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra (InMaDra)“ Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0027 http://www.mif.vu.lt/inmadra/ 


Vasaros mokyklos tikslai:

  • dalyviai išklauso užsienio ir Lietuvos lektorių paskaitas aktualiomis temomis;
  • dalyviai patys pristato savo tyrimų rezultatus;
  • užsienio lektoriai konsultuoja dalyvius įvairiais moksliniais klausimais;
  • dalyviai bendraudami tarpusavyje susipažįsta su kitų doktorantų sprendžiamomis problemomis

Vasaros mokykloje gali dalyvauti doktorantai, jaunieji mokslininkai, magistrantai.

Projektas remia visą mokyklos organizavimą: dalyvių apgyvendinimą, maitinimą, nuvykimą iš Vilniaus į konferencijos vietą.

Taip pat pagal šį projektą organizuojama informatikos doktorantų vasaros mokykla http://www.mii.lt.inmadra/iss-2007/

Įvadas    |   Registracija    |   Programa    |   Konferencijos darbai    |   Lektoriai    |   Laikas ir vieta    |   Organizatoriai    |   Kontaktai