Meniu 
Tematika
Duomenų gavybos ir mašininio mokymo metodai
Vizuali duomenų gavyba ir analizė
Vaizdų apdorojimas ir analizė
Optimalūs sprendimai duomenų gavyboje
Lygiagretūs algoritmai duomenų gavyboje ir analizėje
plačiau
Rengėjai
Mokyklos tematika
Pagrindinės vasaros mokyklos temos:
Duomenų gavybos ir analizės pagrindai
Duomenų gavybos ir mašininio mokymo algoritmai ir metodai tradicinėse, tokiose kaip klasifikavimas, regresija, klasterizavimas, tikimybinis modeliavimas, ir naujose srityse
Statistika ir tikimybės duomenų gavyboje
Vizuali duomenų gavyba ir analizė
Daugiamačių duomenų vizualizavimas
Vaizdų apdorojimas ir analizė
Programinis skaičiavimas duomenų gavyboje (neuroniniai tinklai, “fuzzy” logika, evoliuciniai skaičiavimai)
Optimalūs sprendimai duomenų gavyboje
Lygiagretūs algoritmai duomenų gavyboje ir analizėje
Netradiciniai skaičiavimai
Skaitmeninis dokumentavimas, kadastrinių duomenų gavyba ir analizė
Duomenų gavybos ir analizės taikymai bioinformatikoje, finansuose, marketinge, sveikatos priežiūroje, telekomunikacijose ir kitur.

Įvadas    |   Registracija    |   Programa    |   Konferencijos darbai    |   Lektoriai    |   Laikas ir vieta    |   Organizatoriai    |   Kontaktai