Meniu 
Tematika
Duomenų gavybos ir mašininio mokymo metodai
Vizuali duomenų gavyba ir analizė
Vaizdų apdorojimas ir analizė
Optimalūs sprendimai duomenų gavyboje
Lygiagretūs algoritmai duomenų gavyboje ir analizėje
plačiau
Rengėjai
Programa
Rugsėjo 9 (sekmadienis)
                       Atvykimas
                       Registracija
                       Apgyvendinimas

Rugsėjo 10 (pirmadienis)
  7:30 -   8:30   Pusryčiai

  8:30 - 10:00   Sprendimų medžiai (P. Pardalos)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė
10:30 - 12:00   Pavyzdžių atpažinimo struktūra (V. Hlavač)

12:00 - 14:00   Pietūs

14:00 - 15:30   Žmogaus-kompiuterio sąveikos algoritmų skaitmeniniam
                        dokumentavimui analizė (A. Styliadis)
15:30 - 17:00   Doktorantų pranešimai
17:00 - 17:15   Kavos pertraukėlė
17:15 - 18:45   Užsienio lektorių konsultacijos

18:45 - 19:30   Vakarienė

Rugsėjo 11 (antradienis)

  7:30 -   8:30   Pusryčiai 

  8:30 - 10:00   K-vidurkių ir hierarchiniai klasterizavimo metodai (P. Pardalos)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė.
10:30 - 12:00   Žmogaus-kompiuterio sąveikos algoritmų kūrimas skaitmeninio
                        dokumentavimo  programinei įrangai tipinių programų pagrindu
                        (A. Styliadis)

12:00 - 14:00   Pietūs

14:00 - 15:30   Mokymas (V. Hlavač)
15:30 - 17:00   Doktorantų pranešimai
17:00 - 17:15   Kavos pertraukėlė
17:15 - 18:45   Užsienio lektorių konsultacijos

18:45 - 19:30   Vakarienė

Rugsėjo 12 (trečiadienis)

  7:30 -   8:30   Pusryčiai

  8:30 - 10:00   Tiesiniai ir kiti klasifikatoriai (V. Hlavač)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė
10:30 - 12:00   Bayeso tinklai (P. Pardalos)

12:00 - 14:00   Pietūs

14:00 - 15:30   Atliktos galimybių studijos pavyzdžio nagrinėjimas (A. Styliadis)
15:30 - 17:00   Doktorantų pranešimai
17:00 - 17:15   Kavos pertraukėlė
17:15 - 18:45   Užsienio lektorių konsultacijos

18:45 - 19:30   Vakarienė


Rugsėjo 13 (ketvirtadienis)

  7:30 -   8:30   Pusryčiai 

  8:30 - 10:00   Atraminių vektorių klasifikatoriai (P. Pardalos)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė
10:30 - 12:00   Ryšiai tarp statistikinio ir struktūrinio pavyzdžių atpažinimo
                        (V. Hlavač)

12:00 - 14:00   Pietūs

14:00 - 15:30   Kompiuterinio projektavimo ir geografinių informacinių sistemų
                        integravimo galimybių tyrimas (A. Styliadis)
15:30 - 17:00   Doktorantų pranešimai
17:00 - 17:15   Kavos pertraukėlė
17:15 - 18:45   Užsienio lektorių konsultacijos

18:45 - 19:30   Vakarienė

Rugsėjo 14 (penktadienis)

 
  7:30 -   8:30   Pusryčiai 

  8:30 - 10:00   Biklasterizavimas (P. Pardalos)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė
10:30 - 12:00   GIS galimybių pritaikymas tipiškose CAD aplinkose
                        (pvz., MicroStation, AutoCAD) naudojant įvykiais paremtas
                        C-tipo programavimo kalbas (A. Styliadis)

12:00 - 14:00   Pietūs

14:00 - 15:30   Struktūriniai konstravimai  (V. Hlavač)
15:30 - 17:00   Doktorantų pranešimai
17:00 - 17:15   Kavos pertraukėlė
17:15 - 18:45   Užsienio lektorių konsultacijos

18:45 - 19:30   Vakarienė

Rugsėjo 15 (šeštadienis)

 
7:30 -   8:30   Pusryčiai 

  8:30 - 10:00   Kryžminis patikrinimas (P. Pardalos)
10:00 - 10:30   Kavos pertraukėlė
10:30 - 12:00   Pavyzdžių atpažinimas ir vaizdų analizės konkretūs
                        taikymų pavyzdžiai (V. Hlavač)

12:00 - 14:00   Pietūs

14:00 - 15:30   Žemės informacinės sistemos kūrimas skaitmeninių kadastrinių
                        duomenų gavybai ir analizei (A. Styliadis)

15:30 - 17:00   Užsienio lektorių konsultacijos

Programa dar gali būti keičiama. Informacija apie doktorantų pranešimus pateikta čia.
Įvadas    |   Registracija    |   Programa    |   Konferencijos darbai    |   Lektoriai    |   Laikas ir vieta    |   Organizatoriai    |   Kontaktai