Meniu 
Tematika
Duomenų gavybos ir mašininio mokymo metodai
Vizuali duomenų gavyba ir analizė
Vaizdų apdorojimas ir analizė
Optimalūs sprendimai duomenų gavyboje
Lygiagretūs algoritmai duomenų gavyboje ir analizėje
plačiau
Rengėjai
Organizatoriai
 
Organizacinis komitetas:
  • Prof. Gintautas Dzemyda
  • Prof. Stasys Rutkauskas
  • Prof. Vydūnas Šaltenis
  • Prof. Antanas Žilinskas
  • Prof. Albertas Čaplinskas
  • Dr. Olga Kurasova
  • Dr. Julius Žilinskas
Įvadas    |   Registracija    |   Programa    |   Konferencijos darbai    |   Lektoriai    |   Laikas ir vieta    |   Organizatoriai    |   Kontaktai