Meniu 
Tematika
Duomenų gavybos ir mašininio mokymo metodai
Vizuali duomenų gavyba ir analizė
Vaizdų apdorojimas ir analizė
Optimalūs sprendimai duomenų gavyboje
Lygiagretūs algoritmai duomenų gavyboje ir analizėje
plačiau
Rengėjai
Lektoriai

Mokyklos metu paskaitas doktorantams skaitys užsienio ir Lietuvos lektoriai.


Numatomi užsienio lektoriai ir jų paskaitų ciklai:

prof. dr. Panos P. Pardalos (Floridos universitetas,  JAV) (http://www.ise.ufl.edu/pardalos)

Klasterizavimas ir klasifikavimas duomenų gavyboje ir sistemų mokymesi (Clustering and Classification in Data Mining and Machine Learning)


prof. dr. Athanasios Styliadis (Aleksandro technologijos ir edukologijos institutas, Tesalonikai, Graikija) (http://www.it.teithe.gr/~styl)

Algoritmų kūrimas skaitmeniniam dokumentavimui, skaitmeninių kadastrinių  duomenų gavybai ir analizei (Algorithms and Methodology for Digital Documentation and Digital-Cadastral Data Mining)


prof. dr. Vaclav Hlavac (Čekijos technikos universitetas, Praha, Čekijos respublika) (http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac/)

Pavyzdžių atpažinimas ir vaizdų analizės rinktiniai skyriai (Selected chapters from pattern recognition and image analysis)

 
Lektorių paskaitos:
prof. Panos Pardalos: atsisiųsti 
prof. Vaclav Hlavac: atsisiųsti
prof. Athanasios Styliadis: atsisiųsti
Įvadas    |   Registracija    |   Programa    |   Konferencijos darbai    |   Lektoriai    |   Laikas ir vieta    |   Organizatoriai    |   Kontaktai