Meniu 
Tematika
Duomenų gavybos ir mašininio mokymo metodai
Vizuali duomenų gavyba ir analizė
Vaizdų apdorojimas ir analizė
Optimalūs sprendimai duomenų gavyboje
Lygiagretūs algoritmai duomenų gavyboje ir analizėje
plačiau
Rengėjai
Konferencijos darbai
Informacija apie straipsnių pateikimą:
Tinkamai paruošti straipsniai, atitinkantys visus moksliniams straipsniams keliamus reikalavimus, atsiųsti iki 2007 m. gruodžio 15 d., bus atrenkami į žurnalą Informatica, įrašytą į Mokslinės informacijos instituto (ISI – Institute of Scientific Information) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI – Science Citation Index) pagrindinių leidinių sąrašą. Straipnius siųsti adresu: kurasova@ktl.mii.lt
Įvadas    |   Registracija    |   Programa    |   Konferencijos darbai    |   Lektoriai    |   Laikas ir vieta    |   Organizatoriai    |   Kontaktai