Spausdinti

 

Prašymai priimami nuo gegužės mėn. 17 d. iki birželio 24 d. 24:00 val.

Vilniaus universiteto bendroji priėmimo tvarka

VU Matematikos ir informatikos fakultete yra vykdomos doktorantūros studijos dviejose gamtos ir technologijos mokslų srityse. Stojantysis gali pasirinkti siūlomas temas šiose kryptyse:

 

Į doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją (žr. „Priėmimo į doktorantūros studijas Vilniaus universitete 2022 m. taisykles“).

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami prisijungus prie VU internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos.

 

Atrankos kriterijai ir stojamojo pokalbio tvarkaraštis priimant į informatikos doktorantūros studijas

Stojimo į doktorantūrą forma – pokalbis.

Pokalbis vyks 2022 m. birželio 29 d. 9 val. Vilnius, Akademijos g. 4, 203 aud.

 

Pokalbio metu stojantysis:

  1. Pristato savo atliktus tyrimus (publikacijos, referatas, magistro darbas);
  2. Pasirinktos doktorantūros tematikos motyvaciją;
  3. Motyvaciją studijuoti doktorantūroje.

 

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

 Kas vertinama  Maksimalus galimas balas Koeficientai 
 Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV)  10  1x SV
 Pokalbio įvertinimas (PĮ)  10  1x PĮ
 Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD)  10  1x MD

 Minimalus stojimo balas: 22

Stojant yra sudaroma konkursinė eilė į mokslo kryptį konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.

Atrankos kriterijai ir stojamojo pokalbio tvarkaraštis priimant į informatikos inžinerijos doktorantūros studijas

Stojimo į doktorantūrą forma – pokalbis.

Pokalbis vyks 2022 m. birželio 29 d. 9 val. Vilnius, Akademijos g. 4, 203 aud.

 

Pokalbio metu stojantysis:

  1. Pristato savo atliktus tyrimus (publikacijos, referatas, magistro darbas);
  2. Pasirinktos doktorantūros tematikos motyvaciją;
  3. Motyvaciją studijuoti doktorantūroje.

 

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

 Kas vertinama  Maksimalus galimas balas Koeficientai 
 Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV)  10  1x SV
 Pokalbio įvertinimas (PĮ)  10  1x PĮ
 Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD)  10  1x MD

 Minimalus stojimo balas: 22

Stojant yra sudaroma konkursinė eilė į mokslo kryptį konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.

Atrankos kriterijai ir stojamojo pokalbio tvarkaraštis priimant į matematikos doktorantūros studijas

Stojimo į doktorantūrą forma – pokalbis.

Pokalbis vyks 2022 m. birželio 28 d. 10 val. Vilnius, Naugarduko g. 24, 203 aud.

 

Pokalbio klausimai

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

 Kas vertinama  Maksimalus galimas balas Koeficientai 
 Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV)  10  0,5x SV
 Pokalbio įvertinimas (PĮ)  10  1x PĮ
 Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD)  10  0,5x MD

 Minimalus stojimo balas: 6

Stojant yra sudaroma konkursinė eilė į mokslo kryptį konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.

 

Doktorantūros studijų pradžia – spalio mėn. 1 d.

Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Universitetu pasirašo studijų sutartį ir rektoriaus įsakymu yra priimami studijuoti.

Sutarčių su pakviestaisiais į doktorantūrą pasirašymas identifikuojantis per banką vyks liepos 7 d. – 8 d. iki 15:00 val.

Sutarčių su pakviestaisiais į doktorantūrą sudarymas tiesioginiu būdu (taikoma asmenims, negalintiems identifikuotis per banką) vyks liepos 7 d. – 12 d.

 

Išsamesnė informacija teikiama:

  • Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje, Universiteto g. 3, centriniai rūmai, 108 ir 109 kab., tel. (8 5) 2687 095, (8 5) 2687 094, (8 5) 2687 093, el. paštas
  • VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direkcijoje, Akademijos g. 4, 207 kab., tel. (8 620) 27716, (8 5) 2109 300