Spausdinti

2018

Yra apgintos 6 disertacijos

Kotryna Paulauskienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2018 m. rugsėjo 24 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Olga Kurasova
disertacija „Dimensijų mažinimu pagrįstas didelės apimties duomenų vizualizavimas ir projekcijos paklaidos vertinimas“ (santrauka)

Albertas Gimbutas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2018 m. rugsėjo 21 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
disertacija „Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį“ [anglų k.] (santrauka)

Vladimiras Dolgopolovas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2018 m. liepos 2 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Programavimo mokymosi objektai mokslinės kompiuterijos mokymui: mokslinio tyrimo studijos naudojant stochastinius rekurentinius modelius“ [anglų k.] (santrauka)

Vytautas Jakštys – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2018 m. birželio 11 d.
mokslinis vadovas: dr. Virginijus Marcinkevičius
disertacija „Kontūro atpažinimo metodų taikymas skersinei chromatinei aberacijai šalinti akies dugno vaizduose ir kelio dangos defektams atpažinti“ (santrauka)

Jevgenij Tichonov – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2018 m. birželio 11 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Olga Kurasova
disertacija „Klasifikavimo metodais grindžiami skaitmeninių vaizdų glaudinimo sprendimai“ (santrauka)

Mykolas Jurgis Bilinskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2018 m. vasario 9 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Matematinio modelio sukūrimas ir taikymas krūtinės ląstos kompiuterinės tomografijos vaizdams parametrizuoti ir registruoti“ (santrauka)

2017

Yra apgintos 9 disertacijos

Vytautė Pilipauskaitė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2017 m. spalio 20 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Donatas Surgailis
mokslinė konsultantė: prof. habil. dr. Anne Philippe
disertacija „Ribinės teoremos erdvės ir laiko modeliams su ilgąja atmintimi“ [anglų k.] (santrauka)

Ieva Grublytė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2017 m. spalio 20 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Donatas Surgailis
mokslinis konsultantas: prof. dr. Paul Doukhan
disertacija „Netiesiniai ilgos atminties modeliai“ [anglų k.] (santrauka)

Tomas Pranckevičius – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2017 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: dr. Virginijus Marcinkevičius
disertacija „Daugiaklasių tekstinių duomenų klasifikavimo metodų tyrimas“ [anglų k.] (santrauka)

Tatjana Liogienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2017 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Gintautas Tamulevičius
disertacija „Hierarchinis šnekos emocijų klasifikavimas“ (santrauka)

Evaldas Žulkas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2017 m. rugsėjo 29 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Energijos sąnaudų prognozavimo ir autonominio valdymo sistemos išvystymas išmaniojo būsto aplinkoje“ (santrauka)

Edgaras Artemčiukas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2017 m. rugsėjo 29 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Hibridinis objektų sekimo metodas papildytos realybės sistemose naudojant Kalmano filtrą“ (santrauka)

Gražina Gimbutienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2017 m. rugsėjo 15 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
disertacija „Statistiniais ir Lipšico tikslo funkcijos modeliais pagrįsti neiškilos globaliosios optimizacijos algoritmai“ [anglų k.] (santrauka)

Martynas Sabaliauskas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2017 m. gegužės 26 d.
mokslinis vadovas: dr. Virginijus Marcinkevičius
disertacija „Nestandartinės avalynės gamybos formų paviršių kompiuterinio modeliavimo technologija“ (santrauka)

Andrius Škarnulis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2017 m. gegužės 15 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Donatas Surgailis
disertacija „Kvadratiniai ilgosios atminties ARCH modeliai ir parametrų vertinimas kvazididžiausio tikėtinumo metodu“ [anglų k.] (santrauka)

2016

Yra apgintos 3 disertacijos

Agnė Skučaitė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2016 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Artūras Štikonas
disertacija Šturmo ir Liuvilio uždavinio su integraline nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas“ [anglų k.] (santrauka)

Vytautas Jančauskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2016 m. birželio 8 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
disertacija „Dalelių spiečių optimizavimo algoritmų taikymo daugiakriteriams uždaviniams efektyvumo tyrimas“ [anglų k.] (santrauka)

Mindaugas Kurmis – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2016 m. gegužės 27 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Įvairialypių paslaugų integravimo kintančios topologijos automobilių komunikacijos tinkluose galimybių išvystymas“ (santrauka)

2015

Yra apginta 10 disertacijų

Raimondas Malukas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2015 m. lapkričio 12 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Rimas Norvaiša
disertacija „Ribinės teoremos Gauso procesų h–variacijai“ [anglų k.] (santrauka)

Jolanta Miliauskaitė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2015 m. rugsėjo 30 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Neraiškiais samprotavimais grindžiamas metodas verslo paslaugų kokybei planuoti įmonių paslaugų stiliaus informacinėse sistemose“ [anglų k.] (santrauka)

Nerijus Galiauskas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2015 m. rugsėjo 30 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Julius Žilinskas
disertacija „Optimizavimo algoritmai daugiamatėms skalėms su miesto kvartalo atstumais ir jų lygiagretinimas“ [anglų k.] (santrauka)

Aurimas Rapečka – informatikos (09 P) – gynė: 2015 m. rugsėjo 29 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Rekomendacinių sistemų socialiniuose tinkluose efektyvumo didinimas“ (santrauka)

Sandra Svanidzaitė – informatikos (09 P) – gynė: 2015 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Spiralinis proceso modelis paslaugų stiliaus architektūros įmonių sistemų nefunkciniams reikalavimams išgauti ir analizuoti“ (santrauka)

Gediminas Gricius – informatikos (09 P) – gynė: 2015 m. rugsėjo 25 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Daugiaagentinių sistemų kūrimo metodų išvystymas nedidelio našumo įterptinių sistemų integravimui“ (santrauka)

Olegas Niakšu – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2015 m. rugsėjo 21 d.
mokslinė vadovė: doc. dr. Olga Kurasova
disertacija „Duomenų tyrybos metodų, skirtų medicininei diagnostikai ir sveikatos apsaugos vadybai, vystymas ir taikymas“ [anglų k.] (santrauka)

Joana Katina – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2015 m. rugsėjo 7 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mockus
disertacija „Prognozavimo problemų tyrimas virtualioje akcijų biržoje“ (santrauka)

Pavel Stefanovič – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2015 m. birželio 30 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Olga Kurasova
disertacija „Saviorganizuojančių neuroninių tinklų vizualizavimas ir jo kokybės nustatymas“ (santrauka)

Irina Vinogradova – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2015 m. kovo 23 d.
mokslinis vadovas: prof. prof. habil. dr. Jonas Mockus
disertacija „Nuotolinių kursų parinkimo optimizavimas“ (santrauka)

2014

Yra apginta 16 disertacijų

Haroldas Giedra – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2014 m. gruodžio 22 d.
mokslinis vadovas: prof. doc. habil. dr. Regimantas Ričardas Pliuškevičius
disertacija „Įrodymų sistema koreliatyvių žinių logikai“ [anglų k.] (santrauka)

Eglė Jasutė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2014 m. gruodžio 1 d.
moksliniai vadovai: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas (2010–2012 m.), prof. dr. Valentina Dagienė (2012–2014 m.)
disertacija „Interaktyvaus vizualizavimo modelis geometrijos konstrukcionistiniam mokymui ir mokymuisi“ (santrauka)

Ingrida Vaičiulytė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2014 m. lapkričio 26 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Markovo grandinės Monte-Karlo metodo tyrimas ir taikymas“ (santrauka)

Aidas Balčiūnas – matematikos kryptis (01 P) –  gynė: 2014 m. spalio 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
disertacija „Dirichle L funkcijų Melino transformacijos“ [anglų k.] (santrauka)

Darius Baronas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2014 m. rugsėjo 30 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas
disertacija „Daugiasluoksnių biojutiklių kompiuterinis modeliavimas ir optimizavimo metodais grįsta matavimų metodika“ [anglų k.] (santrauka)

Karolina Piaseckienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2014 m. rugsėjo 17 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Marijus Radavičius
disertacija „Statistiniai metodai lietuvių kalbos sudėtingumo analizėje“ (santrauka)

Laura Ringienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) –  gynė: 2014 m. rugsėjo 5 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Hibridinis neuroninis tinklas daugiamačiams duomenims vizualizuoti“ (santrauka)

Valerijonas Dumskis – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. birželio 25 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Stochastinės pusiausvyros paieškos metodų tyrimas ir taikymas“ (santrauka)

Darius Drungilas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. birželio 17 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Afekto atpažinimo ir adaptyvaus paslaugų valdymo metodų integravimas uždaros aplinkos mikrokilimato valdymo sistemoje“ (santrauka)

Jūratė Urbonienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. birželio 13 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Adaptyviųjų programavimo mokymo priemonių projektavimas“ (santrauka)

Gintaras Vaira – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. birželio 10 d.
mokslinė vadovė: doc. dr. Olga Kurasova
disertacija „Genetinis algoritmas transporto maršrutų sudarymo uždaviniams spręsti“ [anglų k.] (santrauka)

Igor Katin – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. gegužės 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mockus
disertacija „Akcijų biržos modelio sudarymas ir tyrimas“ [anglų k.] (santrauka)

Loreta Savulionienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. gegužės 12 d.
mokslinė vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Susietumo taisyklių paieška didelėse duomenų bazėse“ (santrauka)

Dainius Dzindzalieta – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2014 m. balandžio 30 d.
moksliniai vadovai: habil. dr. Vidmantas Kastytis Bentkus (2009–2010), prof. dr. Saulius Norvidas (2011–2013)
mokslinis konsultantas – prof. dr. Frydrich Gotze
disertacija „Tiksliosios Bernulio tikimybių nelygybės“ [anglų k.] (santrauka)

Anita Juškevičienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. balandžio 23 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Antrosios kartos saityno priemonės mokymuisi“ (santrauka)

Gintautas Jakimauskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2014 m. balandžio 15 d.
mokslinė vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Duomenų tyrybos empirinių Bajeso metodų tyrimas ir taikymas“ (santrauka)

2013

Yra apginta 11 disertacijų

Inga Žilinskienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. gruodžio 18 d.
mokslinė vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Adaptyvus mokomųjų modulių personalizavimo metodas“ (santrauka)

Gražina Pyž – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. lapkričio 19 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Vytautas Slivinskas,
mokslinė konsultantė: doc. dr. Virginija Šimonytė
disertacija „Lietuviškų fonemų dinaminių modelių analizė ir sintaksė“ [anglų k.] (santrauka)

Mindaugas Liogys – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. rugsėjo 27 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
disertacija „Darbų grafikų sveikatos priežiūros įstaigose optimizavimas“ (santrauka)

Ramūnas Dzindzalieta – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. rugsėjo 24 d.
mokslinis vadovė: prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Judančių objektų stebėsenos ir būklės vertinimo sistemos išvystymas taikant sesijos inicijavimo protokolą“ (santrauka)

Mažvydas Mackevičius – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2013 m. rugsėjo 17 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas
disertacija „Cheminių sintezių esant aukštoms temperatūroms modeliavimas“ (santrauka)

Julija Pragarauskaitė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2013 m. birželio 27 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Dažnų sekų analizė sprendimų priėmimui labai didelėse duomenų bazėse“ [anglų k.] (santrauka)

Algirdas Lančinskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2013 m. birželio 11 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Julius Žilinskas
disertacija „Atsitiktinės paieškos globaliojo optimizavimo algoritmų lygiagretinimas“ (santrauka)

Kristina Jakubėlienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2013 m. balandžio 17 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas
disertacija „Dvimatės parabolinės lygties su integraline sąlyga sprendimas baigtinių skirtumų metodu“ (santrauka)

Justina Jachimavičienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2013 m. vasario 13 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas
disertacija „Pseudoparabolinės lygties su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis sprendimas baigtinių skirtumų metodu“ (santrauka)

Silvija Sėrikovienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. vasario 12 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mockus
disertacija „Mokomųjų objektų daugkartinio panaudojamumo kokybės vertinimo metodų taikymo tyrimas“ (santrauka)

Bronius Skūpas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. vasario 11 d.
mokslinis vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Pusiau automatinio programavimo užduočių vertinimo ir testavimo metodas“ (santrauka)

2012

Yra apgintos 9 disertacijos

Saulius Preidys – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. gruodžio 19 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Duomenų tyrybos metodų taikymas suasmeninto elektroninio mokymo aplinkose“ (santrauka)

Santa Račkauskienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2012 m. gruodžio 12 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
disertacija „Dzeta funkcijų su periodiniais koeficientais jungtinis universalumas“ [anglų k.] (santrauka)

Aleksandr Igumenov – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Julius Žilinskas
disertacija „Lygiagretieji ir paskirstytieji elektros energiją tausojantys skaičiavimai“ (santrauka)

Lijana Stabingienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2012 m. rugsėjo 12 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Kęstutis Dučinskas
disertacija „Vaizdų analizė naudojant Bajeso diskriminantines funkcijas“ (santrauka)

Liudvikas Kaklauskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2012 m. birželio 27 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Fraktalinių procesų kompiuterių tikluose stebėsenos ir valdymo metodų tyrimas“ (santrauka)

Žilvinas Vaira – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. balandžio 6 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Aspektinio projektavimo šablonų tyrimas, tobulinimas ir kūrimas“ [anglų k.] (santrauka)

Ernestas Filatovas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. kovo 28 d.
mokslinis vadovė: dr. Olga Kurasova
disertacija „Daugiakriterinių optimizavimo uždavinių sprendimas interaktyviuoju būdu“ (santrauka)

Svetlana Kubilinskienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. kovo 7 d.
mokslinis vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Išplėstas skaitmeninių mokymosi išteklių metaduomenų modelis“ (santrauka)

Rasa Lileikytė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. vasario 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Laimutis Telksnys
disertacija „Šnekos atpažinimo požymių kokybės vertinimas“ (santrauka)

2011

Yra apgintos 4 disertacijos

Julius Andrikonis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2011 m. gruodžio 22 d.
mokslinis vadovas: doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius
disertacija „Efektyvus metodas baigtinei išvedimo paieškai tranzityviose multimodalinėse logikose“ [anglų k.] (santrauka)

Svetlana Roman – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2011 m. gruodžio 14 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Artūras Štikonas
disertacija „Gryno funkcijos uždaviniams su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis“ (santrauka)

Alma Molytė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2011 m. birželio 29 d.
mokslinis vadovė: dr. Olga Kurasova
disertacija „Vektorių kvantavimo metodų jungimo su daugiamatėmis skalėmis analizė“ (santrauka)

Monika Vilkienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2011 m. balandžio 6 d.
mokslinis vadovas: habil. dr. Vidmantas Bentkus
disertacija „Pusgrupių aproksimacijų tikslumo tyrimai“ [anglų k.] (santrauka)

2010

Yra apginta 10 disertacijų

Jūratė Skūpienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. lapkričio 10 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas
disertacija „Algoritmų ir juos realizuojančių programų vertinimas informatikos olimpiadose“ [anglų k.] (santrauka)

Remigijus Paulavičius – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. rugsėjo 29 d.
mokslinis vadovas: dr. Julius Žilinskas
disertacija „Globalusis optimizavimas su simpleksiniais posričiais“ (santrauka)

Virginijus Marcinkevičius – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Netiesinės daugiamačių duomenų projekcijos medų savybių tyrimas ir funkcionalumo gerinimas“ (santrauka)

Rasa Karbauskaitė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodų, išlaikančių lokalią struktūrą, analizė“ (santrauka)

Povilas Treigys – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2010 m. gegužės 19 d.
mokslinis vadovas: prof. habil dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Grafinių oftalmologinių ir termovizinių duomenų analizės metodų kūrimas ir taikymas“ [anglų k.] (santrauka)

Vaidas Giedrimas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. gegužės 5 d.
mokslinė konsultantė: doc. dr. Audronė Lupeikienė
disertacija „Komponentinių programų sistemų generavimo metodas“ (santrauka)

Živilė Jesevičiūtė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2010 m. vasario 26 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas
disertacija „Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis“ (santrauka)

Aleksej Bakšajev – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2010 m. vasario 26 d.
mokslinis vadovas: prof. habil.dr. Rimantas Rudzkis
disertacija „Statistinių hipotezių tikrinimas, naudojant N– metrikas“ [anglų k.] (santrauka)

Daiva Šveikauskienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. vasario 23 d.
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Laimutis Telksnys
disertacija „Lietuvių kalbos vientisinių sakinių automatinė sintaksinė analizė“ (santrauka)

Sergėjus Ivanikovas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. sausio 20 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Lygiagrečių skaičiavimų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti problemos“ (santrauka)

2009

Yra apgintos 8 disertacijos

Tatjana Jevsikova – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2009 m. gruodžio 28 d.
mokslinis vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Internetinės programinės įrangos lokalizavimas“ (santrauka)

Vaidas Balys – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2009 m. spalio 2 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis
disertacija „Mokslinės terminijos matematiniai modeliai ir jų taikymas leidinių klasifikavime“ (santrauka)

Donatas Saulevičius – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2009 m. birželio 15 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Laimutis Telksnys
disertacija „Savaimingai besiformuojančių puslaidininkių elementų atpažinimas“ (santrauka)

Židrina Pabarškaitė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2009 m. birželio 4 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Šarūnas Raudys
disertacija „Žiniatinklio įrašų gavybos paruošimo, analizės ir rezultatų pateikimo naudotojui tobulinimas“ [anglų k.] (santrauka)

Juozas Kamarauskas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2009 m. gegužės 27 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Antanas Lipeika
disertacija „Asmens atpažinimas pagal balsą“(santrauka)

Lina Pupeikienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2009 m. gegužės 14 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mockus
disertacija „Optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas profiliuotų mokyklų tvarkaraščių sudarymo uždaviniuose“ (santrauka)

Dalius Pumputis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2009 m. vasario 9 d.
mokslinis vadovas: prof. habil dr. Romanas Januškevičius,
mokslinis konsultantas: doc. dr. Aleksandras Plikusas
disertacija „Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai, gauti naudojant papildomą informaciją“ (santrauka)

Kristina Bružaitė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2009 m. vasario 6 d.
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Donatas Surgailis
disertacija „Kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi“ [anglų k.] (santrauka)

2008

Yra apgintos 9 disertacijos

Vaidas Keblikas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2008 m. spalio 2 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas
disertacija „Navjė–Stokso lygčių periodiniai laiko atžvilgiu uždaviniai srityse su cilindriniais išėjimais į begalybę“ [anglų k.] (santrauka)

Jolita Bernatavičienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. birželio 20 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Vizualios žinių gavybos metodologija ir jos tyrimas“ (santrauka)

Gintautas Tamulevičius – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. birželio 19 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Antanas Lipeika
disertacija „Pavienių žodžių atpažinimo sistemų kūrimas“ (santrauka)

Svajonė Bekešienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2008 m. birželio 18 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Vytautas Kleiza
disertacija „Lygiagrečiųjų skaičiavimų sistema sprogstamųjų medžiagų struktūrai tirti“ (santrauka)

Sigita Laurinčiukaitė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. birželio 17 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Antanas Lipeika
disertacija „Lietuvių šnekos atpažinimo akustinis modeliavimas“ (santrauka)

Irena Patašienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. balandžio 23 d.
mokslinė konsultantė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija „Įmonės ekonominių veiksnių imitacinis modeliavimas ir taikymas mokymo procesui“ (santrauka)

Jevgenij Kurilov – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. balandžio 22 d.
moksliniai vadovai: prof. habil. dr. Jonas Mockus (2003–2006 m.), prof. dr. Valentina Dagienė (nuo 2006 m.)
disertacija „Švietimo išteklių ir paslaugų skaitmeninės bibliotekos sudedamųjų dalių sąveikumo problemos“ [anglų k.] (santrauka)

Viktor Medvedev – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2008 m. sausio 17 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Tiesioginio sklidimo neuroninių tinklų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti tyrimai“ (santrauka)

Audrius Kabašinskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2008 m. sausio 10 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Finansinių rinkų statistinė analizė ir statistinio modeliavimo metodai“ (santrauka)

2007

Yra apginta 10 disertacijų

Kęstutis Žilinskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. gruodžio 21 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Stochastinio tiesinio programavimo Monte Karlo metodu tyrimas“ (santrauka)

Vaida Bartkutė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. lapkričio 22 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija: „Pozicinių statistikų taikymas optimalumo analizei ekstremumo paieškos algoritmuose

Rimgaudas Laucius – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2007 rugsėjo 21 d.
mokslinis vadovė: prof. dr. Valentina Dagienė
disertacija: „Kompiliatorių internacionalizacija“ (santrauka)

Romanas Tumasonis – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. birželio 29 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija: „Dažnų sekų paieška dideliuose duomenų masyvuose“ (santrauka)

Donatas Bakšys – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. birželio 28 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Tarpinstitucinių elektroninių atsiskaitymų srautų modeliavimo ir optimizavimo metodų tyrimas

Dalia Baziukaitė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. gegužės 18 d.
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Antanas Andrius Bielskis
disertacija „Besimokančiojo atžvilgiu virtualios mokymo(si) aplinkos gebėjimus gerinantys metodai“ [anglų k.]

Gražvydas Felinskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. gegužės 17 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Euristinių metodų tyrimas ir taikymas ribotų išteklių tvarkaraščiams optimizuoti

Tomas Ruzgas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2007 kovo 2 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis
disertacija „Daugiamačio pasiskirstymo tankio neparametrinis įvertinimas naudojant stebėjimų klasterizavimą

Jelena Gasperovič – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. vasario 22 d.
mokslinis vadovas: prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Specifikavimo kalbų funkcionalumo įvertinimas“ [anglų k.]

Sigita Pečiulytė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2007 m. sausio 23 d.
mokslinis vadovas: doc. dr. Artūras Štikonas
disertacija „Kraštinių uždavinių su įvairių tipų nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas ir skaitinė analizė

2006

Yra apginta 1 disertacija

Roma Šiugždaitė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2006 m. gruodžio 7 d.
mokslinis vadovas: dr. Saulius Norvaišas
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas
disertacija „Matematinis sudėtingų sistemų modeliavimas ir scenarijų formavimas

2005

Yra apgintos 3 disertacijos

Olga Kurasova – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2005 m. gegužės 16 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
disertacija „Daugiamačių duomenų vizuali analizė taikant savireguliuojančius neuroninius tinklus (SOM)

Markas Filipovičius – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2005 m. balandžio 19 d.
mokslinis vadovas: doc. Antanas Lipeika
disertacija „Atskirai tariamų lietuvių šnekos žodžių atpažinimo, grindžiamo dirbtiniais neuroniniais tinklais ir paslėptais Markovo modeliais, tyrimai

Mindaugas Kavaliauskas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2005 m. sausio 19 d.
mokslinis vadovas: prof. Rimantas Rudzkis
disertacija „Daugiamačių Gauso skirstinių mišinio statistinė analizė, taikant duomenų projektavimą (santrauka)

2004

Yra apgintos 2 disertacijos

Igoris Belovas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2004 m. sausio 23 d.
mokslinis vadovas: prof. Antanas Laurinčikas
disertacija „Ribinės teoremos Dirichlė L–funkcijoms“ (santrauka)

Marijus Vaičiulis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2004 m. sausio 23 d.
mokslinis vadovas: prof. Donatas Surgailis
disertacija Tiesinių procesų su tolima priklausomybe polinomų sumų ribinės teoremos

2003

Yra apginta 1 disertacija

Aistis Raudys – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2003 m. sausio 6 d.
mokslinis vadovas: prof. Jonas Mockus
disertacija „Greitas požymių išskyrimas duomenų vizualizavimui

2002

Yra apgintos 4 disertacijos

Teresė Leonavičienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2002 m. gruodžio 13 d.
mokslinis vadovas: prof. Konstantinas Pileckas
disertacija „Suspaudžiamo skysčio tekėjimo matematiniai modeliai begalinėse srityse

Algirdas Laukaitis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2002 m. gruodžio 12 d.
mokslinis vadovas: prof. Alfredas Račkauskas
disertacija „Funkcinės duomenų analizės metodų panaudojimas ekonometrijoje

Violeta Pakenienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2002 m. spalio 25 d.
mokslinis vadovas: prof. Raimondas Čiegis
disertacija „Kai kurių matematinės fizikos uždavinių skaitiniai sprendimo metodai

Vytenis Punys – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2002 m. kovo 8 d.
mokslinis vadovas: prof. Šarūnas Raudys
disertacija „Medicininių vaizdų kokybės pagerinimo ir jų kiekybės sumažinimo metodai

2001

Yra apgintos 4 disertacijos

Algimantas Malickas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2001 m. birželio 20 d.
mokslinis vadovas: prof. Laimutis Telksnys
disertacija „Požymių lyginimų filtravimas ir kapiliarinių linijų tankio panaudojimas pirštų atspaudų atpažinime

Gaudenta Sakalauskienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2001 m. birželio 14 d.
mokslinis vadovas: prof. Henrikas Pragarauskas
disertacija „Lietuvos upių taršos matematinis modeliavimas

Romas Alonderis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2001 m. kovo 2 d.
mokslinis vadovas: doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius
disertacija „Laiko logikos su laiko tarpsniais įrodymo teorijos nagrinėjimas

Aušra Saudargienė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2001 m. vasario 20 d.
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Šarūnas Raudys
disertacija „Kovariacinės matricos struktūrizavimo panaudojimas mokant adaptyvius klasifikatorius

2000

Yra apgintos 3 disertacijos

Lina Markauskaitė – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2000 m. gruodžio 21 d.
mokslinis vadovė: doc. Valentina Dagienė
disertacija „Kompiuterinių mokymo formų bendrojo lavinimo mokyklose analizė

Viktoras Paliulionis – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2000 m. gruodžio 8 d.
mokslinis vadovas: prof. Albertas Čaplinskas
disertacija „Intelektualizuotų išskirstytų geografinių sistemų realizavimo metodai

Žilvinas Kalinauskas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2000 m. gegužės 30 d.
mokslinis vadovas: prof. Rimantas Rudzkis
disertacija „Lietuvos gamybos ir infliacinių procesų matematinis modeliavimas

1999

Yra apginta 1 disertacija

Audronė Lupeikienė – socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S) – gynė: 1999 m. gruodžio 28 d.
mokslinis vadovas: prof. Narimantas Paliulis
disertacija „Įmonių reinžinerija taikant informacines technologijas

1998

Yra apgintos 2 disertacijos

Arvydas Jokimaitis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 1998 m. birželio 30 d.
mokslinis vadovas: prof. Vytautas Statulevičius
disertacija „Daugiamačių ekstremaliųjų reikšmių asimptotika

Vaidotas Kanišauskas – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 1998 m. birželio 26 d.
mokslinis vadovas: prof. Bronius Grigelionis
disertacija „Atsitiktinių procesų asimptotinis parametrų įvertinimas ir paprastų hipotezių atskyrimas

1997

Yra apginta 1 disertacija

Olga Štikonienė – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 1997 m. gruodžio 23 d.
mokslinis vadovas: prof. Raimondas Čiegis
disertacija „Nestacionariųjų pusiau tiesinių baigtinių skirtumų schemų stabilumas

1996

Yra apgintos 2 disertacijos

Vytautas Vyšniauskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 1996 m. lapkričio 4 d.
moksliniai vadovai: prof. Frans Groen (Olandija), prof. Šarūnas Raudys
disertacija „Vienkrypčių neuroninių tinklų efektyvumo klausimai

Saulius Maskeliūnas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 1996 m. gegužės 22 d.
mokslinis vadovas: dr. Antanas Baskas
disertacija „Žinių bazių struktūrizavimo metodas euristinio ir kokybinio samprotavimo sistemoms

1995

Yra apginta 1 disertacija

Dalė Dzemydienė – matematikos kryptis (01 P), informatikos kryptis (09 P) – gynė: 1995 m. gegužės 12 d.
mokslinis vadovas: prof. Henrikas Pranevičius
disertacija „E-tinklų taikymas sprendimus palaikančių informacinių sistemų probleminės srities koncepcinio modelio sudarymui