Spausdinti

2022 metai

Matematika - N 001

Disertacijų tematikos Galimi moksliniai vadovai
Atsitiktinių procesų teorija
Theory of random processes
Prof. Kęstutis Kubilius
Dirbtinis intelektas ir finansų matematika 
Artificial intelligence and mathematical finance
Prof. Igoris Belovas
Dr. Virginijus Marcinkevičius
Geometrinė grupių teorija
Geometric group theory
Dr. Daniele Otera
Matematinė statistika
Mathematical statistics
Dr. Andrius Čiginas
Optimizavimo metodai 
Optimization methods

Dr. Remigijus Paulavičius
Prof. Julius Žilinskas

Statistiniai erdvinių duomenų analizės metodai
Statistical methods for spatial data analysis

Prof. Kęstutis Dučinskas
Tikimybių teorija
Probability theory

Prof. Saulius Norvidas
Doc. Marijus Vaičiulis

Informatika - N 009

Disertacijų tematikos Galimi moksliniai vadovai
Kompiuterinis fizikinių, cheminių, biologinių ir socialinių sistemų modeliavimas
Computational modeling of physical, chemical, biological and social systems

Dr. Andrius Čiginas
Prof. Darius Plikynas

Didelės apimties duomenų tyryba
Big data mining

Prof. Igoris Belovas
Dr. Jolita Bernatavičienė
Prof. Audronė Jakaitienė
Dr. Virginijus Marcinkevičius
Dr. Viktor Medvedev
Prof. Julius Žilinskas

Daugiamačių duomenų vizualizavimas
Vizualization of multidimensional data
Dr. Jolita Bernatavičienė
Prof. Gintautas Dzemyda
Prof. Olga Kurasova
Optimizavimo algoritmai ir operacijų tyrimas
Optimization algorithms and operations research
Prof. Igoris Belovas
Doc. Algirdas Lančinskas
Prof. Remigijus Paulavičius
Prof. Julius Žilinskas
Dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis
Artificial intelligence and machine learning
Prof. Igoris Belovas
Dr. Jolita Bernatavičienė
Prof. Gintautas Dzemyda
Doc. Gražina Korvel
Prof. Olga Kurasova
Dr. Virginijus Marcinkevičius
Dr. Viktor Medvedev
Prof. Darius Plikynas
Doc. Gintautas Tamulevičius
Doc. Povilas Treigys
Algoritmų sudėtingumo teorija: apatinių įverčių problema
Computational complexity: the lower bounds problem
Prof. Stasys Jukna
Dirbtiniai neuroniniai tinklai, gilusis mokymasis
Artificial neural networks, deep learning
Dr. Jolita Bernatavičienė
Prof. Gintautas Dzemyda
Prof. Olga Kurasova
Dr. Virginijus Marcinkevičius
Dr. Viktor Medvedev
Dr. Linas Petkevičius
Doc. Gintautas Tamulevičius
Doc. Povilas Treigys
Informacinės sistemos ir sprendimų priėmimo metodai 
Information systems and decision making
Prof. Dalė Dzemydienė
Prof. Saulius Gudas
Signalų modeliavimas, natūralios kalbos apdorojimo metodai.
Signal modeling and natural language processing mothods
Dr. Jolita Bernatavičienė
Doc. Gražina Korvel
Dr. Virginijus Marcinkevičius
Doc. Gintautas Tamulevičius
Doc. Povilas Treigys
Blokų grandinių sprendimų vystymas.
Development of blockchain techniques
Doc. Ernestas Filatovas
Prof. Remigijus Paulavičius

Informatikos inžinerija - T 007

Disertacijų tematikos Galimi moksliniai vadovai
Intelektinės technologijos kiber-fizinių-socialinių sistemų projektavime
Intelligent technologies in the development fo cyber-physical-social systems
Prof. Dalė Dzemydienė
Prof. Saulius Gudas
Kompiuterinio mokymo ir mokymosi technologijos
Computer-assisted teaching and learning
Prof. Valentina Dagienė
Dr. Vladimiras Dolgopolovas
Doc. Tatjana Jevsikova
Lygiagretieji ir paskirstytieji skaičiavimai
Parallel and distributed computing
Doc. Algirdas Lančinskas
Prof. Remigijus Paulavičius
Prof. Julius Žilinskas
Skaitmeninio intelekto taikymai ekonomikoje, medicinoje, bioinformatikoje, chemoinformatikoje, robotikoje ir kitose srityse
Computational intelligence in economics, medicine, bioinformatics, chemoinformatics, robotics and other domains

Prof. Igoris Belovas
Dr. Jolita Bernatavičienė
Dr. Andrius Čiginas
Prof. Gintautas Dzemyda
Prof. Audronė Jakaitienė
Prof. Olga Kurasova 
Dr. Virginijus Marcinkevičius
Doc. Gintautas Tamulevičius
Doc. Povilas Treigys
Prof. Julius Žilinskas

Paskirstytų duomenų technologijų vystymas ir kibernetinė sauga
Distributed ledger technologies and cybersecurity
Prof. Igoris Belovas
Doc. Ernestas Filatovas
Dr. Virginijus Marcinkevičius
Dr. Viktor Medvedev
Prof. Remigijus Paulavičius
Prof. Julius Žilinskas
Dirbtiniu intelektu grindžiamos vaizdo, garso, srautinių duomenų ir natūralios kalbos apdorojimo technologijos
Artificial intelligence-based image, audio, streaming data and natural language processing technologies
Prof. Igoris Belovas
Dr. Jolita Bernatavičienė
Doc. Gražina Korvel
Dr. Virginijus Marcinkevičius
Doc. Gintautas Tamulevičius
Doc. Povilas Treigys
Kognityviųjų skaičiavimų technologijos: dirbtinis intelektas, gilusis mokymasis, didieji duomenys, klasifikavimas, atpažinimas
Cognitive computing technologies: artificial intelligence, deep learning, big data, classification, recognition
Dr. Jolita Bernatavičienė
Prof. Gintautas Dzemyda
Prof. Olga Kurasova
Dr. Viktor Medvedev

 

Visos disertacijų tematikos VU