Spausdinti

1 semestras

 

Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 30,0
Anglų kalba 5,0
Informacinės ir grupinio darbo sistemos 5,0
Kompiuterių architektūra 5,0
Matematika informacinėms sistemoms 10,0
Procedūrinis programavimas 5,0

 

2 semestras

 

Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 25,0
Algoritmai ir duomenų struktūros 5,0
Diskrečioji matematika informacinėms sistemoms 5,0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5,0
Objektinis programavimas 10,0
Bendrojo universiteto lavinimo moduliai 5,0

 

3 semestras

 

Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 20,0
Naudotojo sąsajos kūrimas 10,0
Reikalavimų inžinerijos pagrindai 5,0
Verslo procesų modeliavimas 5,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė B)* 10,0

 

4 semestras

 

Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 15,0
Operacinės sistemos 5,0
Optimizavimo metodai 5,0
Statistiniai duomenų analizės metodai 5,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė A)* 10,0
Bendrojo universiteto lavinimo moduliai 5,0

 

5 semestras

 

Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 10,0

Informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo
metodikos

5,0
Kompiuterių tinklai ir našieji skaičiavimai 5,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė B)* 5,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė C)* 10,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė D)* 5,0

 

6 semestras

 

Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 10,0
Informacinių sistemų testavimas ir priežiūra 5,0
Virtualizacija ir debesų kompiuterija 5,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė D)* 10,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė C)* 5,0
Bendrojo universiteto lavinimo moduliai 5,0

 

7 semestras

 

Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 20,0
Informacinės saugos pagrindai 5,0
Programų sistemų kokybė 5,0
Mokomoji praktika 10,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė C)* 5,0
Pasirenkamieji dalykai (grupė D)* 5,0

 

8 semestras

 

Dalyko pavadinimas Kreditai
Privalomieji dalykai 30,0
Profesinė praktika 15,0
Bakalauro baigiamasis darbas 15,0

 

Pasirenkamieji dalykai

 

Grupė A (Verslas)
Vadybos pagrindai 5,0
Verslo analitika 5,0
Verslo procesų robotizavimas 5,0
Projektų valdymas 5,0
Rinkodara 5,0
Grupė B (Duomenų bazės)
Nereliacinės duomenų bazės 5,0
Duomenų bazių projektavimas 5,0
Duomenų bazių užklausų kalbos 5,0
Blokų grandinių technologijos 5,0
Darbu grįstu blokų grandinių technologijos 5,0
Grupė C (Duomenų analitika)
Didžiųjų duomenų analitika 5,0
Duomenų tyryba ir vizualizavimas 5,0
Garso signalų apdorojimas 5,0
Natūralios kalbos apdorojimas 5,0
Dirbtinio intelekto pagrindai 5,0
Vaizdo signalų apdorojimas 5,0
Grupė D (Sistemų kūrimas, programavimas)
Projektavimo šablonai 5,0
Įterptinių sistemų programavimas 5,0
.NET platforma informacinėms sistemoms 5,0
Skriptinis programavimas 5,0
Išmaniųjų įrenginių programavimas 5,0
Reaktyvusis programavimas 5,0
Architektūriniai programų sistemų stiliai 5,0
Humanoidų robotikos pagrindai 5,0

 

Bendrojo universiteto lavinimo modulių sąrašą galima rasti čia