Spausdinti

Instituto mokslinė veikla pagal mokslinės tematikos požymius sukoncentruota 1-ame matematikos krypties ir 7-iuose informatikos bei informatikos inžinerijos krypčių moksliniuose padaliniuose.

 

Iš viso 73 darbuotojai

Institute šiuo metu dirba 73 darbuotojai, iš jų:

 • 9 vyriausiųjų mokslo darbuotojų;
 • 15 vyresniųjų mokslo darbuotojų;
 • 14 mokslo darbuotojų;
 • 4 jaunesnieji mokslo darbuotojai;
 • profesoriai;
 • 3 asistentai;
 • 2 docentas;
 • 4 jaunesnieji asistentai;
 • lektoriai;
 • 16 specialistų su aukštuoju išsilavinimu (ne mokslo personalas).

 

54 mokslo darbuotojai

Moksliniuose padaliniuose dirba 54 mokslo darbuotojai ir tyrėjai, iš jų:

 • 2 habilituoti daktarai;
 • 7 yra praėję habilitacijos procedūrą;
 • 48 daktarų; 
 • 8 habilituotų daktarų ar praėjusiųjų habilitacijos procedūrą turi profesoriaus vardą;
 • 5 daktarai turi docento vardą.

 

39 doktorantai

Doktorantūroje studijuoja 39 doktorantai:

 • 1 matematikos mokslo krypties;
 • 25 informatikos mokslo krypties;
 • 13 informatikos inžinerijos mokslo krypties.