Spausdinti

Instituto mokslinė veikla pagal mokslinės tematikos požymius sukoncentruota 1-ame matematikos krypties ir 7-iuose informatikos bei informatikos inžinerijos krypčių moksliniuose padaliniuose.

 

Iš viso 72 darbuotojai

Institute šiuo metu dirba 72 darbuotojai, iš jų:

 • 11 vyriausiųjų mokslo darbuotojų;
 • 15 vyresniųjų mokslo darbuotojų;
 • 11 mokslo darbuotojų;
 • 6 jaunesnieji mokslo darbuotojai;
 • profesoriai;
 • 2 asistentai;
 • 1 docentas;
 • 3 jaunesnieji asistentai;
 • lektoriai;
 • 17 specialistų su aukštuoju išsilavinimu (ne mokslo personalas).

 

55 mokslo darbuotojų

Moksliniuose padaliniuose dirba 55 mokslo darbuotojų ir tyrėjų, iš jų:

 • 3 habilituoti daktarai;
 • 7 yra praėję habilitacijos procedūrą;
 • 46 daktaras; 
 • 9 habilituotų daktarų ar praėjusiųjų habilitacijos procedūrą turi profesoriaus vardą;
 • 5 daktarai turi docento vardą.

 

35 doktorantai

Doktorantūroje studijuoja 35 doktorantai:

 • 1 matematikos mokslo krypties;
 • 22 informatikos mokslo krypties;
 • 12 informatikos inžinerijos mokslo krypties.