Spausdinti

DMSTI logotipas

DMSTI logotipas lietuvių kalba DMSTI logotipas anglų kalba

dmsti litdmsti_lit.png , dmsti_lit_permatomas.png

dmsti engdmsti_eng.png , dmsti_eng_permatomas.png

vu dmsti litvu_dmsti_lit.png

vu dmsti engvu_dmsti_eng.png

vu lit dmstivu_lit_dmsti.png , vu_lit_dmsti_permatomas.png

vu eng dmstivu_eng_dmsti.png , vu_eng_dmsti_permatomas.png

 

DMSTI logotipo pagrindimas

DMSTI logotipo spalva yra tamsiai žalia: tęsiant DMSTI pirmtako – Matematikos ir informatikos instituto – logotipo tradiciją.

DMSTI logotipui kaip simbolis pasirinkta Vlado Kančiausko skulptūra „Susitikimas“. Šią skulptūrą matome dažnai: stovi priešais įėjimą į Institutą; jos nuotrauka naudojama metinių Instituto ataskaitų paskutinėje skaidrėje (nuo ataskaita_2008.pdf iki ataskaita_2017.pdf); yra Instituto Facebook puslapio viršelyje ir kt. Kaip simbolis – tai vienas dažniausiai su Institutu siejamas vaizdas, nusileidžiantis tik Instituto pastato nuotraukai ir Instituto emblemai, kuri kito keičiantis instituto pavadinimui: „Matematikos ir kibernetikos institutas“
mki–> „Matematikos ir informatikos inst.“ mii –> „Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų inst.“ dmsti.

Vlado Kančiausko skulptūra „Susitikimas“ kadaise buvo galingiausio Lietuvoje akademinio skaičiavimo komplekso ELBRUS-1-K2 aušinimo baseino centrinė figūra; vėliau – atsvara nebenaudojamo baseino apleistumui; galiausiai (baseiną užpylus žemėmis ir užsėjus žole) – toliau liko kur buvus, puošdama instituto aplinką. Tad, laikas bėgo, [vos ne] viskas keitėsi (Instituto pavadinimai, darbuotojai, vykdytos temos ir projektai, aplinka), o skulptūra prie Instituto vis stovėjo. Kažin ar yra kitas, pastovesnis Instituto simbolis.

Gali kilti klausimas: koks yra DMSTI logotipo (dizainerė: Džilda Makačinaitė) turinys? Keletas galimų atsakymų:

(1) Kaip minėta, logotipas išreiškia Instituto istorinį tęstinumą;

(2) Logotipas primena Vlado Kančiausko skulptūros „Susitikimas“ prasmes:

(2.1) sukurta iš skirtingus detalumo lygius išreiškiančių įvairių formų
[kurias galima būtų aprašyti matematinėmis formulėmis] ir

(2.2) abstrakčiai išreiškia sąveiką, kuri iš skirtingų perspektyvų žvelgiant atrodo vis kitaip:
nuo (2.2.1) prisilietimo,
per (2.2.2) įvairaus masto persidengimus, (2.2.3) aštrius įsirėžimus viena į kitą,
iki (2.2.4) palaipsnio susidvejinimo ir (2.2.5) susiliejimo į vieną;

(3) Logotipų specifika tokia, kad juose draudžiama naudoti smulkias detales (tam, kad net ir sumažinto dydžio logotipas nesusilietų į kažką nesuprantamo). Todėl šis logotipas, kaip V. Kančiauskio skulptūros abstrakcija, siejasi su Instituto pavadinimu: iliustruoja duomenų mokslo dedamųjų – tikrovę apibūdinančių duomenų surinkimo, vaizdavimo, interpretavimo, abstrahavimo – problemiškumą. T.y., DMSTI logotipo dizainerei teko spręsti nelengvą uždavinį: kaip suabstraktinti skulptūros „Susitikimas“ vaizdą iki logotipo taip, kad jis neabejotinai atkartotų šią skulptūrą, būtų tinkamas sumažinimui iki mažos piktogramos ir neprarastų meniškumo?...

Taigi, DMSTI logotipas primena, kaip matematinės formulės, duomenys ir jų vizualizacijos bei interpretacijos gali išreikšti pasaulio formas, jų tarpusavio sudėtingas sąveikas bei santykius, skirtingo detalumo abstrakcijos lygius, įvairias žvelgimo projekcijas bei požiūrius į tai.

 
 Pastabos:

Antanas Grincevičius: Logotipas man patinka, tik spėju, dažnai teks aiškinti, ką tai reiškia. Net ir Vilniaus mastu ta skulptūra nėra žinoma. Jolantos Marcišauskytės-Juršienės knygoje „Vilniaus skulptūrų kelias“ ši skulptūra neminima, nors kiti skulptoriaus darbai yra pristatomi. Gal bus įdomu pasiklausyti menininko pasakojimą apie šią skulptūrą. Pasirodo, galvos – tai durnaropės sėklos :)  : https://youtu.be/VHN8koHWEGY?t=819

Viktoras Bulavas:  Man jis kažkuo panašus į rytietišką „In ir Jang“, nors tik simboliškai, https://lt.wikipedia.org/wiki/In_ir_Jang toks lietuviškas, tautodailinis, kaip dievdirbių menas, lyg su drožiniuose sutinkamais ornamentais.

Vilniaus universiteto atributika

Vilniaus universiteto logotipus, reprezentuojančias spalvas ir šriftus, skaidrių šablonus rasite Vilniaus universiteto stiliaus knygoje

Vilniaus universitetą reprezentuojančias nuotraukas rasite fotogalerijoje

Vilniaus universiteto skaidrių, plakatų, kvietimų, el. pašto parašų, pažymėjimų, sertifikatų, vizitinių kortelių logotipus rasite VU stiliaus knygos šablonuose (VU intranetas)

Daugiau informacijos kaip galima panaudoti Vilniaus universiteto atributiką rasite Vilniaus universiteto vizualinio identiteto vadove

 

Iškilus klausimams rašykite: