Spausdinti

Mokslo darbai apdovanoti Lietuvos mokslo premijomis

Gintautas Dzemyda, Olga Kurasova
2006-2020 m. darbų ciklas „Nuo duomenų mokslo link dirbtinio intelekto technologijų“ (2021 m.)

Kęstutis Kubilius, Jonas Šiaulys
2004-2018 m. darbų ciklas „Stochastinių diferencialinių lygčių ir draudimo modelių analizė“ (2019 m.)

Mifodijus Sapagovas, Raimondas Čiegis, Artūras Štikonas
2002-2016 m. darbų ciklas „Neklasikiniai diferencialiniai uždaviniai ir jų sprendimo metodai“ (2017 m.)

Julius Žilinskas
2000-2014 m. darbų ciklas „Globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas, lygiagretinimas ir taikymas“ (2015 m.)

Stanislava Nerutė Kligienė, Antanas Leonas Lipeika, Evaldas Robertas Ožeraitis, Adolfas Laimutis Telksnys
1995-2007 m. darbų ciklas „Informacinės technologijos lietuvių kalbai ir kultūrai“ (2008 m.)

Valentina Dagienė
1990-2006 m. darbų ciklas „Informacinės technologijos bendrajam ugdymui: diegimo krypčių formavimas, mokomosios programinės įrangos kūrimas ir lokalizavimas“ (2007 m.)

Albertas Čaplinskas
1973-2005 m. darbų ciklas „Programų sistemų inžinerija: didelių programų sistemų kūrimo metodai, technologijos ir priemonės“ (2006 m.)

Konstantinas Pileckas
1977-2005 m. darbų ciklas „Klampaus skysčio tekėjimo begalinėse srityse matematiniai modeliai“ (2006 m.)

Liudas Giraitis, Remigijus Leipus, Donatas Surgailis
Tolima priklausomybė: modeliai, ribiniai dėsniai, statistinės išvados (2004 m.)

Šarūnas Raudys
Statistiniai ir neuroniniai klasifikatoriai: integruoto panaudojimo technologijos (2003 m.)

Gintautas Dzemyda, Vydūnas Šaltenis, Antanas Žilinskas
Efektyvus optimizavimas technikoje (2001 m.)

Vidmantas Kastytis Bentkus (kartu su kitais)
Banacho erdvių skirstinių asimptotinė analizė (1999 m.)

Jonas Mockus
Inžineriniai globalinio optimizavimo metodai (1999 m.)

Raimondas Čiegis, Mifodijus Sapagovas (kartu su kitais)
Netiesinių diferencialinių lygčių sprendimo metodai ir jų taikymas (1996 m.)

Aldona Aleškevičienė, Vidmantas Kastytis Bentkus, Raimundas Bentkus, Leonas Saulis, Vytautas Statulevičius, Arkadijus Tempelmanas
Atsitiktinių procesų funkcionalų, statistinių įverčių ir jų pasiskirstymų asimptotinė analizė (1987 m.)

Henrikas Pragarauskas, Donatas Surgailis
Automodelių ir Markovo laukų tyrimai (1985 m.)

Laimutis Telksnys
Nestacionarių atsitiktinių procesų atpažinimo teorija ir metodai (1980 m.)

Eduardas Vilkas
Optimalumo principai lošimų teorijoje (1977 m.)

Bronius Grigelionis
Valdomų Markovo procesų ir masinio aptarnavimo problemų tyrimai (1969 m.)

Jonas Mockus
Knyga „Daugiaekstremaliniai projektavimo uždaviniai“ (1969 m.)

Laimutis Telksnys (kartu su kitais)
Rašto ženklus skaitančio automato „Rūta-701“ sukūrimas (1968 m.)

Vytautas Statulevičius
Nepriklausomų ir susietų į Markovo grandinę atsitiktinių dydžių ribinės teoremos (1967 m.)

Jonas Kubilius
Tikimybinės skaičių teorijos mokslinių darbų ciklas (1958 m.)

Lietuvos mokslų akademijos diplomai ir INFOBALT stipendijos jauniesiems mokslininkams

2020 m.

Linas AidokasŽmogaus-roboto humanoido sąsajų valdymas lietuvių kalba“.

 

2019 m.

Gražina KorvelLietuviškų priebalsių fonemų požymių lyginamoji analizė“.

 

2017 m.

Rima Kriauzienė „Lygiagrečiųjų skaitinių algoritmų, skirtų uždaviniams su elipsiniais operatoriais, pakeltais trupmeniniu laipsniu, analizė“.

 

2016 m.

Martynas Sabaliauskas „Skaitmeninių organinės prigimties kurpalių modelių segmentavimo ir projektavimo į plokštumą tyrimas“ – aukščiausias įvertinimas.

 

2015 m.

Vytautė Pilipauskaitė (kartu su VU MIF dr. Donata Puplinskaite; vadovas prof. Donatas Surgailis) „Autoregredinių procesų ir laukų agregavimas“ – Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtoja.

 

2014 m.

Ernestas Filatovas ir Jevgenij Tichonov „Struktūrinio panašumo indekso metodo taikymas didelių vaizdų vertinimui“;

Andrius Škarnulis „Autoregresinis sąlyginai heteroskedastinių tarplaikių modelis su dviem triukšmais“.

 

2013 m.

Vytautė Pilipauskaitė „AR(1) procesų su atsitiktiniu koeficientu erdvinis ir laikinis agregavimas“;

Aurimas Rapečka „Vartotojų klasterizavimo taikymo rekomendacijų kūrimo procese galimybės“.

 

2012 m.

Algirdas Lančinskas „Daugiakriterinio optimizavimo algoritmų lygiagretinimas“ – aukščiausias įvertinimas.

 

Kiti reikšmingi pasiekimai, įvertinimai

2019 m. gruodžio 17 d. už svarius mokslo pasiekimus profesorius habilituotas daktaras Gintautas Dzemyda paskelbtas VU Rektoriaus 2019 m. mokslo premijos laureatu.

2019 m. birželio 19 d. konkurso „Naujasis knygnešys 2019“ finale, tęsiant daugiametę tradiciją, apdovanotas ir naujasis knygnešys dr. Gintautas Grigas – žmogus, savo darbais ir pasiekimais nusipelnęs Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai.

2019 m. gegužės mėn. apdovanoti VU mokslininkai už reikšmingus mokslo pasiekimus 2018 metais. Geriausios fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių publikacijos kategorijoje: prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas, prof. dr. Tadas Meškauskas ir prof.habil. dr. Feliksas Ivanauskas – už straipsnį „Influence of complex coefficients on the stability of difference scheme for parabolic equations with non-local conditions“.

2019 m. balandžio 26 d. Vytauto Didžiojo universitetas, minėdamas universiteto atkūrimo trisdešimtmečio sukaktį, už nuopelnus atkuriant ir stiprinant universitetą apdovanojo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto prof. habil. dr. Adolfą Laimutį Telksnį aukso medaliu.

2019 metų kovo 25 d. Latvijos universiteto senatas suteikė Vilniaus universiteto profesoriui habil. dr. Gintautui Dzemydai Latvijos universiteto Garbės daktaro vardą (Doctor honoris causa).

2018 m. gruodžio 27 d. DMSTI doktorantas Povilas Gudžius (vadovė prof. dr. Olga Kurasova, konsultantas doc. dr. Ernestas Filatovas) laimėjo Globalios Lietuvos 2018 m. apdovanojimą „Už verslo ryšių kūrimą“.

2018 m. gegužės mėn. apdovanoti VU mokslininkai už reikšmingus mokslo pasiekimus 2017 metais; geriausios fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių publikacijos kategorijoje – prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius (bendraautoriai: prof. Yuliya Mishura, asoc. prof. Kostiantyn Ralchenko) už monografiją „Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models“.

2017 m. gegužės 17 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame projektų pristatymo renginyje buvo paskelbti skaitmeninio turinio sprendimų konkurso „Naujasis knygnešys 2017“ laureatai. Raštija.lt tapo laureatu kategorijoje „Įtraukimas ir įgalinimas“ ir atstovavo Lietuvai Jungtinių tautų globojamame konkurse „World Summit Awards 2017“.

2016 m. birželio 19-25 d. The 2nd International Conference NUMTA 2016, Numeric Computations: Theory and Algorithms, Pizzo Calabro, Italijoje, vykusioje konferencijoje apdovanotas profesorius habil. dr. Antnas Žilinskas už pasiekimus globalios optimizacijos srityje.

2015 m. lapkričio 23 d. televizijos laidos „Pinigų karta“ geriausios viešosios paslaugos rinkimuose visuomenė pirmąją vietą skyrė projektui „Liepa“.

2015 m. lapkričio 16 d. Europos Komisija projektą RAIN-2 išrinko vienu iš 5 svarbiausių Europos plačiajuosčio tinklo plėtros projektų, jam skiriant „European Broadband Award 2015“ premiją socialinės ekonominės įtakos ir prieinamumo kategorijoje. [Projektą „RAIN-2 (Kaimiškųjų vietovių švietimo informacinių technologijų plačiajuostis tinklas: „paskutinės mylios“ prieigos etapas) įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengimas“ 2006-2007 m. vykdė Matematikos ir informatikos institutas, vadovas prof. Laimutis Telksnys].

2015 m. spalio 14 d. Europos asociacija „Informatics Europe“ konkursą „Bebras“ paskelbė geriausia 2015 metų ugdymo veikla („Informatics Europe 2015 Best Practices in Education Award“).

2014 m. spalio 28 d. asociacija „Infobalt“ apdovanojo IT sektoriaus vėliavnešius: išrinko labiausiai Lietuvos informacinėms visuomenės ir technologijų plėtrai nusipelniusius asmenis ir įmones. Iškiliausiu mokslo partneriu tapo prof. habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys.

2014 m. spalio 22 d. prof. habil. dr. Antano Žilinsko straipsnis „On the worst-case optimal multi-objective global optimization, Optim. Lett. 7(8), 1921-1928“ išrinktas vienu iš 4 geriausių 2013 metais tarptautiniame moksliniame žurnale „Optimization Letters“, ISSN 1862-4472 („honorable mention for excellent contributions to literature“).

2014 m. birželio 6 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos „Naujojo knygnešio 2014“ apdovanojimas: žmogui, kuris savo veikla ir konkrečiais darbais prisideda prie informacinės visuomenės procesų sklaidos Lietuvoje – Adolfui Laimučiui Telksniui – vienam iš interneto plėtros Lietuvoje pradininkų, savo viso gyvenimo veikla ir darbais ženkliai prisidėjusiam prie Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesų spartinimo ir raidos.

2014 m. gegužės 16 d. Pasaulinės informacinės visuomenės dienos proga, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos įteikė apdovanojimus programos „Informacinė visuomenė visiems“ (InfoVi) projektams. Projektas LIEPA buvo apdovanotas diplomu „InfoVi Balsas“.

2014 m. kovo 31 d. prof.dr. Albertas Čaplinskas išrinktas Latvijos universiteto garbės daktaru.

2013 m. gruodžio 5 d. doc. dr. Gintautui Grigui įteikta 2013 m. Kalbos premija už visavertį taisyklingos lietuvių kalbos taikymą visose kompiuterinėse priemonėse ir plačiausiai naudojamų kompiuterinių programų lietuvinimą.

2010 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-406
Prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas (ilgametis Matematikos ir informatikos instituto vadovas ir Lietuvos mokslų akademijos Skaičiavimo centro vadovas, penkių vadovėlių ir mokymo priemonių autorius, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, profesorius habilituotas daktaras) apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

On Underestimating in Interval Computations. A. Žilinskas, J. Žilinskas. BIT Numerical Mathematics, Volume 45, Number 2, June 2005, Pages 415-427

  • 2006 m. gegužės mėn. yra pirmas Springer žurnalo „BIT Numerical Mathematics“ dažniausiai peržiūrimų straipsnių sąraše (Most viewed articles of BIT Numerical Mathematics);
  • 2006 m. sausio mėn. buvo penktas Springer žurnalo „BIT Numerical Mathematics“ dažniausiai peržiūrimų straipsnių sąraše (Most viewed articles of BIT Numerical Mathematics);


2006 m. vasario 24 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-345
dr. Juliui Žilinskui paskirta 2006 m. valstybės stipendija.

MII vykdomas projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN
- paskelbtas Informacinės visuomenės iškilių darbų AUKSINĖJE KNYGOJE (Information Society GOLDEN BOOK: Stakeholder Commitments and Initiatives):
AUKSINĖ KNYGA parengta remiantis Informacinės visuomenės pasaulinės konferencijos (WSIS), vykusios 2005 m. lapkričio 15-18 dienomis Tunise, nutarimu.

2002 m. prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas išrinktas Europos konsorciumo „Matematika pramonei“ (The European Consortium for Mathematics in Industry, ECMI) garbės nariu.

Global optimization based on a statistical model and simplicial partitioning. A. Žilinskas, J. Žilinskas. Computers & Mathematics with Applications, Volume 44, Issue 7, 1 October 2002, Pages 957-967

  • 2005 m. liepos-rugsėjo mėn. buvo dešimtas Elsevier žurnalo „Computers and Mathematics with Applications“ sąraše TOP-25.


2000 m. Kompiuterinis multimedijos žodynas „Lietuvių tarmės. Kompiuterinis žodynas. 1 dalis“. UNESCO, Lietuvių kalbos institutas, UNESCO katedra „Informatika humanitarams“ Matematikos ir informatikos institute, apdovanotas Pasaulinės parodos EXPO 2000 (Hanoveris, Vokietija) aukso medaliu.