1 puslapis

Pilnas bibliografinis aprašas

[Valančius, Virgilijus]. What are the novelties of the new Code of Civil Procedure of Lithuania? // Revista de processo : Publica??o oficial do IBDP - Instituto Brasileiro de Direito Processual. ISSN 0100-1981. 2006, Ano 31, n. 134. p. 143-156. Barselona: Revista dos Tribunais Ltda

Institucijos autoriai

Valančius, Virgilijus.

 

1

1

1

1

14

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

0100-1981., Revista dos Tribunais Ltda

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

kokioje bazėje matoma patikslinti

Pilnas bibliografinis aprašas

[Jurgelaitiene, Gitana]; [Nevera, Andrius]. Социальные процессы и тенденции преступности в независимой Литве // Право и демократия: сборник научных трудов. ISSN 0202-6342. 2006, Вып. 17. p. 217-223. Минск: Издательство БГУ

Institucijos autoriai

Jurgelaitienė, Gitana; Nevera, Andrius.

 

2

2

1

0.5

7

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

0202-6342., Издательство БГУ

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

nera LMT patvirt. DB

Pilnas bibliografinis aprašas

[Meilius, Kazys]. Legal status of persons married at Church under the Canon Law and Lithuanian Civil Law // Anuario de Derecho Eclesi?stico del Estado. ISSN 0213-8123. Vol. 22, 2006. p. 397-433. Rioja: Univeridad de la Rioja

Institucijos autoriai

Meilius, Kazys.

 

1

1

1

2

37

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

0213-8123., Rioja: Univeridad de la Rioja

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

kurioje bazeje?

Pilnas bibliografinis aprašas

[Beinoravičius, Darijus]. La contribution historique de la Lituanie ? la création de la doctrine de l'Etat de droit, // Revue de la Recherche Juridique. Droit Prospectif. ISSN 0249-8731. 2006, Nr. 2. p. 1069-1075. Paryžius: Univerite Paul Cezanne

Institucijos autoriai

Beinoravičius, Darijus.

 

1

1

1

0.5

7

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

0249-8731, Paryžius: Univerite Paul Cezanne

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

kokioje duomenu bazeje

Pilnas bibliografinis aprašas

[Dambrauskienė, Genovaitė]. Legal basis of social dialogue // Scientia ivridica. ISSN 0870-8185. T. LV, N. 308 (Outubro-decembro), 2006. p. 607-626. Minho: Universidade do Minho

Institucijos autoriai

Dambrauskienė, Genovaitė

 

1

1

1

1

20

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

0870-8185, Minho: Universidade do Minho

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

zurnalas nera LMT patv. TDB

Pilnas bibliografinis aprašas

[Vėgėlė, Ignas]. Primary establishment of companies : revising case law after Überseering // Scientia ivridica. ISSN 0870-8185. T. LV, N. 305 (Janeiro-Mar?o), 2006. p. 83-103. Minho: Universidade do Minho

Institucijos autoriai

Vėgėlė, Ignas.

 

1

1

1

1

21

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

0870-8185., Universidade do Minho

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Ambrasaitė, Goda]. Apeliacija Lietuvos administraciniame procese ; pagrindinės reformos kryptys // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 13-20. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Ambrasaitė, Goda.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Ambrasaitė, Goda]. Apeliacinio proceso prielaidos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 1 (79). p. 7-15. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Ambrasaitė, Goda.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Ažubalytė, Rima]. Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės santykis // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 1(79). p. 16-24. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Ažubalytė, Rima.

 

1

1

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Babachinaitė, Genovaitė]. Saugumo jausmo ir nusikaltimų baimės raida Lietuvoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 1(79). p. 25-30. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Babachinaitė, Genovaitė.

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Biekša, Laurynas]. The Scope and role of membership of a particular social group as the reason for persecution in the refugee definition // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 3(81). p. 7-12. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Biekša, Laurynas.

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Birštonas, Ramūnas]. Duomenų bazės sąvoka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisėje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 3(81). p. 13-20. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Birštonas, Ramūnas.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Gavrilovienė, Marta]. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas taikant su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 6(84). p. 92-101. Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Institucijos autoriai

Gavrilovienė, Marta

 

1

1

1

0.5

11

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Referuojanti duomenų bazė

SocINDEX with Full Text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Jakulevičienė, Lyra]. Main constrains in implementing the EU asylum acquis in Lithuania // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 32-39. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Jakulevičienė, Lyra.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Jarašiūnas, Egidijus]. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir aukštųjų valstybės pareigūnų apkalta : kelios aktualios problemos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 2(80). p. 34-49. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Jarašiūnas, Egidijus.

 

1

1

1

1

16

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Jurka, Raimundas]. Draudimas versti duoti parodymus prieš save kaip asmens konstitucinių teisių baudžiamajame procese garantas // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 1(79). p. 31-39. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Jurka, Raimundas.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kalinauskas, Gintaras]. Parlamentinės kontrolės modelis ir jo įtvirtinimo ypatumai Jungtinės Amerikos Valstijose : doktrininis ir praktinis požiūriai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 2(80). p. 50-59. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Kalinauskas, Gintaras.

 

1

1

1

0.5

10

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kargaudienė, Aušra]. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principų įgyvendinimo klausimai administracinės teisės sistemoje. // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 40-45. Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Institucijos autoriai

Kargaudienė, Aušra

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Referuojanti duomenų bazė

SocINDEX with Full Text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kiršienė, Julija]; Kerutis, Kristupas. Verslo perleidimas akcijų ar įmonės pardavimo būdu : teisinio reglamentavimo ir praktikos lyginamoji analizė // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 3(81). p. 24-31. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Kiršienė, Julija

 

2

1

0.5

0.5

7

S

3.2

5

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kiškis, Alfredas]. Nusikalstamumas Lietuvoje : ką pakeitė teisės reforma? // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 3(81). p. 32-39. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Kiškis, Alfredas.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Klumbytė, Skirmantė]. Marine protected areas in the Baltic sea under international, European Union and Lithuanian law // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 3(81). p. 40-46. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Klumbytė, Skirmantė

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Krivka, Egidijus]. Išvestinio akcininkų ieškinio institutas Lietuvos teisės sistemoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 46-53. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Krivka, Egidijus.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Latauskienė, Eglė]; [Matulienė, Snieguolė]. Kontroliuojamasis gabenimas - de legete lata, procesinė prievartos priemonė - de lege ferenda // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 1(79). p. 59-64. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Latauskienė, Eglė; Matulienė, Snieguolė.

 

2

2

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida]. Darbuotojų teisių apsauga perduodant įmonę, verslą arba jų dalis // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 54-60. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida.

 

1

1

1

0.5

7

S

0

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

du kart pakartotas

Pilnas bibliografinis aprašas

[Malevski, Bendryk]. Įvykio vietos tyrimo instituto raida : atsiradimo prielaidos, įgyvendinimo problemos ir tobulinimo perspektyvos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 1(79). p. 65-71. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Malevski, Hendryk.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Meškys, Linas]. Europos Sąjungos aplinkosaugos principo "teršėjas moka" įgyvendinimas Lietuvos Respublikos teisės sistemoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 3(81). p. 56-63. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Meškys, Linas.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Meškys, Linas]. Juridinių asmenų administracinė atsakomybė : kaltės nustatymo problemos ir sprendimo būdai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 61-68. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Meškys, Linas.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Moisejevas, Raimundas]. Europos Tarybos reglamentu Nr. 1/2003 įgyvendintos Europos Bendrijos konkurencijos teisės reformos analizė // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 3(81). p. 64-71. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Moisejevas, Raimundas.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Nevera, Andrius]. Baudžiamosios jurisdikcijos taikymo Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie pagal nacionalinius įstatymus naudojasi imunitetu, problemos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 1(79). p. 85-92. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Nevera, Andrius.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Norkus, Rimvydas]. Smulkių turtinių ginčų nagrinėjimo ypatumai : teorija ir praktika // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 1(79). p. 93-101. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Norkus, Rimvydas.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Novikovienė, Lina]. Ekspertinė profilaktika : galimybės ir praktinis įgyvendinimas // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 69-75. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Novikovienė, Lina.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Rimšelis, Ernestas]. Baudžiamojo proceso teisės pažeidimas : samprata ir sudėtis // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 6(84). p. 78-84. Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Institucijos autoriai

Rimšelis, Ernestas

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Referuojanti duomenų bazė

SocINDEX with Full Text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Šaltinytė, Loreta]. Ar tarptautinė paprotinė teisė įtvirtina įsipareigojimą erga omnes vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų? // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 1(79). p. 113-127. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Šaltinytė, Loreta.

 

1

1

1

1

15

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Selelionytė, Simona]. Neteisėtumas kaip valstybės deliktinės atsakomybės sąlyga // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 1(79). p. 102-112. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Selelionytė, Simona.

 

1

1

1

0.5

11

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Šlapkauskas, Vytautas]. Instrumentinio požiūrio į teisę absoliutinimas ir jo kritika // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 83-90. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Šlapkauskas, Vytautas.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Staugaitytė, Viktorija]. Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų pašalinimo ir teisės sistemos atidėjimas Lietuvos ir užsienio valstybių Konstitucinių Teismų praktikoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 2(80). p. 100-111. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Staugaitytė, Viktorija.

 

1

1

1

0.5

12

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Staugaitytė, Viktorija]. Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo nutarimų teisinė galia laiko požiūriu // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2005, Nr. 77(69). p. 65-81. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Staugaitytė, Viktorija.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Stauskienė, Egidija]. Teismo sprendimų įvykdymo atgręžimas // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 76-82. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Stauskienė, Egidija.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Stračinskij, Marius]. Kompiuterinių nusikaltimų pėdsakai : samprata, rūšys ir jų susidarymo mechanizmas // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras. 2006, Nr. 11(89). p. 50-56.

Institucijos autoriai

Stračinskij, Marius

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Referuojanti duomenų bazė

SocINDEX with Full Text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Šulija, Vytautas]. Nekilnojamojo turto apmokestinimo sumoderninimas Lietuvoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 2(80). p. 112-122. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Šulija, Vytautas.

 

1

1

1

0.5

11

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Urmonas, Algimantas[. Administracinė teisė socialinių pokyčių erdvėje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 5(83). p. 37-47. Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Institucijos autoriai

Urmonas, Algimantas

 

1

1

1

0.5

11

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Referuojanti duomenų bazė

SocINDEX with Full Text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Usonienė, Jūratė]. Autorinių sutarčių dalykas. Autorių teisių sutartinio perdavimo ypatumai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2005, Nr. 77(69). p. 82-90. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Usonienė, Jūratė.

 

1

1

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Valančius, Virgilijus[; [Norkus, Rimvydas]. Nacionalinis teisinis diskursas dėl administracinio proceso // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 3(81). p. 91-98. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Valančius, Virgilijus; Norkus, Rimvydas. .

 

2

2

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Vėlyvis, Stasys]; [Abromavičienė, Gitana]. Kai kurios teisės kreiptis į teismą bendrosios sąlygos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 2(80). p. 123-133. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Vėlyvis, Stasys; Abromavičienė, Gitana.

 

2

2

1

0.5

11

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Venckienė, Eglė]. Žmogaus orumo ir teisės į orumą sampratų įvairovė ir jos kritinė analizė // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2005, Nr. 77(69). p. 91-98. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Venckienė, Eglė.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Vidrinskaitė, Saulė]. Europos Sąjungos Konstitucija Lietuvos konstitucinėje tikrovėje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2005, Nr. 77(69). p. 99-107. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Vidrinskaitė, Saulė.

 

1

1

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Vidrinskaitė, Saulė]. Žmogaus teisių katalogas : Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinės aktualijos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 6-12. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Vidrinskaitė, Saulė.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Volochova, Ana]. Kolektyvinio dominavimo nustatymo praktikoje ypatumai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 99-106. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Volochova, Ana.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Zaveckas, Kazimieras]. Draudimo interesas - pagrindinis teisinių draudimo santykių elementas. // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 5(83). p. 109-115. Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Institucijos autoriai

Zaveckas, Kazimieras

 

1

1

1

1

17

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Referuojanti duomenų bazė

SocINDEX with Full Text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Žilinskas, Justinas]. Karo nusikaltimų reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir jų atitikties tarptautinei teisei problemos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 2(80). p. 144-157. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Žilinskas, Justinas.

 

1

1

1

1

14

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Žilys, Juozas]. The issue of genesis of the institution of the President of the Republic of Lithuania in the constitutional process of 1990-1992 // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 3(81). p. 106-118. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Žilys, Juozas.

 

1

1

1

0.5

13

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

Dovidauskas, Mindaugas; [Norkus, Rimvydas]. Civilinės ir mokesčių teisės sąlyčio ir atribojimo problemos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 2(80). p. 16-23. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Norkus, Rimvydas.

 

2

1

0.5

0.5

8

S

3.2

5

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

Valančius, Virgilijus; [Norkus, Rimvydas]. Lietuvos administracinės ir baudžiamosios justicijos sąlyčio aspektai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 4(82). p. 91-98. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Virgilijus; Norkus, Rimvydas.

 

2

2

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195, MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Ambrasaitė, Goda]. Apeliacija administraciniame procese : teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ribojimo galimybės // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 6(84). p. 41-47. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Ambrasaitė, Goda.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Ancelis, Petras]. Įrodinėjimo teisinio reguliavimo įtaka užtikrinant proceso dalyvių teises ikiteisminiame etape // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 11(89). p. 7-13. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Ancelis, Petras.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Arlauskaitė-Rinkevičienė, Ugnė]. Pažinimo proceso ir tiesos nustatymo baudžiamajme procese probleminiai aspektai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 11(89). p. 70-77. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Arlauskaitė-Rinkevičienė, Ugnė.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Arlauskas, Saulius]. Socialinis ir procedūrinis teisingumas teisiniame diskurse // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 8(86). p. 24-28. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Arlauskas, Saulius.

 

1

1

1

0.5

5

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Ažubalytė, Rima]. Susitarimas (susitaikymas) viešojo kaltinimo bylose kaip viena iš diskrecinio baudžiamojo persekiojimo formų // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 6(84). p. 33-40. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Ažubalytė, Rima.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Baranskaitė, Agnė]; Prapiestis, Jonas. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės Konstitucijos ir konstitucinės jurisprudencijos kontekste // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 7(85). p. 30-41. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Baranskaitė, Agnė

 

1

1

1

0.5

12

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Baublys, Linas]. Aristotelio teisingumo distinkcija šiuolaikiniame teisiniame diskurse // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 8(86). p. 84-88. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Baublys, Linas.

 

1

1

1

0.5

5

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Bikelis, Skirmantas]. Nusikalstamos veikos neteisėtumo suvokimo samprata ir jo baudžiamoji teisinė reikšmė // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 7(85). p. 57-63. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Bikelis, Skirmantas.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Birmontienė, Tamara]. Moterų teisių raida Lietuvoje : konstitucinis pripažinimas, politinio lygiateisiškumo siekis // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 12(90). p. 34-41. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Birmontienė, Tamara.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Birštonas, Ramūnas]. Duomenų bazių sui generis teisinės apsaugos sąlygos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 11(89). p. 57-62. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Birštonas, Ramūnas.

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Burda, Ryšardas]; [Juškevičiūtė, Janina]. Specialiųjų žinių naudojimo formų Lietuvos baudžiamajame procese optimizavimas // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 11(89). p. 19-26. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Burda, Ryšardas; Juškevičiūtė, Janina.

 

2

2

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Daukšienė, Inga]. Laisvo darbuotojų judėjimo apribojimai dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 10(88). p. 57-64 Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Daukšienė Inga.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Fedosiuk, Oleg]. Baudžiamosios ir civilinės atsakomybės takoskyra turtinių prievolių išvengimo bylose // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 7(85). p. 70-76. Vilnius: MRU leidybos centras.

Institucijos autoriai

Fedosiuk, Oleg.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Gelumbauskienė, Regina]. Paveldėjimo institutas baltų paprotinės teisės šaltiniuose (XII-XIV a.) // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 11(89). p. 78-82. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Gelumbauskienė, Regina.

 

1

1

1

0.5

5

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Girdenis, Tomas]. Didelės žalos darymas valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam arba fiziniam asmeniui kaip piktnaudžiavimo sudėties požymis // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 7(85). p. 102-108. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Girdenis, Tomas

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Gutauskas, Aurelijus]. Vykdytojo eksceso problema baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 7(85). p. 42-50. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Gutauskas, Aurelijus.

 

1

1

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Jarašiūnas, Egidijus]. Jurisprudencinė konstitucija // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 12(90). p. 24-33. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Jarašiūnas, Egidijus.

 

1

1

1

0.5

10

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Jarašiūnas, Egidijus]. Quelques aspects de l'interpretation de principe constitutionnel d'etat de droit dans la jurisprudence constitutionnelle Lituanienne // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 6(84). p. 16-24. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Jarašiūnas, Egidijus

 

1

1

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kaminskienė, Natalija]. Alternatyvus ginčų sprendimas // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 9(87). p. 84-91. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Kaminskienė, Natalija.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Katuoka, Saulius]. Agresijos samprata tarptautinėje teisėje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 10(88). p. 16-21. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Katuoka, Saulius.

 

1

1

1

0.5

5

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kujalis, Pavelas]. Sąvokos "trečiasis asmuo" reikšmė esant būtinajam reikalingumui // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 7(85). p. 51-56. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Kujalis, Pavelas

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kurapka, Vidmantas-Egidijus]; [Malevski, Bendryk]; [Pečkaitis, Justinas-Sigitas]; [Vaitkevičius, Eduardas]. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas baudžiamosios teisės ir kriminalistikos kontekste // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 7(85). p. 16-23. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Kurapka, Vidmantas-Egidijus; Malevski, Hendryk; Pečkaitis, Justinas-Sigitas; Vaitkevičius, Eduardas.

 

4

4

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Macijauskienė, Marijona Rasa]. Darbo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 10(88). p. 71-78. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Macijauskienė, Marijona Rasa.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Maksimaitis, Mindaugas]. Konstitucijos peržiūrėjimo institutas Lietuvos Steigiamajame Seime // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 12(90). p. 61-65. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Maksimaitis, Mindaugas.

 

1

1

1

0.5

5

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Maksimaitis, Mindaugas]. Konstitucijos peržiūrėjimo institutas Lietuvos Steigiamajame Seime // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 12(90). p. 61-65. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Maksimaitis, Mindaugas.

 

1

1

1

0.5

5

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Maksimaitis, Mindaugas]. Lietuvos Seimo 1936 metų reforma // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 9(87). p. 19-25. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Maksimaitis, Mindaugas.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Meškys, Linas]. Juridinių asmenų administracinė atsakomybė aplinkosaugos srityje : griežtos atsakomybės doktrinos įtvirtinimo galimybė // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 9(87). p. 76-83. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Meškys, Linas.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Mesonis, Gediminas]. Constitution and remarks on religion : the problem of the compatibility in XX - XXI centuries // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 6(84). p. 25-32. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Mesonis, Gediminas.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Miliauskaitė, Kristina]. Metateisinis diskursas : Europos Sąjungos teisės prigimtis bei kilmė kaip argumentas už ir prieš integraciją // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 8(86). p. 78-83. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Miliauskaitė, Kristina.

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Nevera, Andrius]. Nusikalstamų veikų idealios bei realios sutapties atribojimo ir bausmių skyrimo problemos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 7(85). p. 24-29. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Nevera, Andrius

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Norkus, Rimvydas]; [Kairytė, Salvija]. Bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 5(83). p. 56-64. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Norkus, Rimvydas; Kairytė, Salvija.

 

2

2

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Pakštaitis, Laurynas.] Piktnaudžiavimo kriminalizavimo, vertinimo bei normos tobulinimo problemos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 7(85). p. 95-101. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Pakštaitis, Laurynas.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Petkuvienė, Rūta]. Žmogaus teisių samprata teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 6(84). p. 85-91. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Petkuvienė, Rūta.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Piesliakas, Vytautas]. Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir baudžiamajame įstatyme numatytų padarinių ir jo nustatymas teismų praktikoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 7(85). p. 7-15. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Piesliakas, Vytautas

 

1

1

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Rudzkis, Tomas]; [Panomariovas, Artūras]. Nusikalstamų veikų draudimo srityje kriminologinės sąmpratos problema // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 6(84). p. 48-53. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Rudzkis, Tomas; Panomariovas, Artūras.

 

2

2

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Ryngevič, Renata]. Kriminalistinės lingvistikos raidos tendencijos bei perspektyvos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 11(89). p. 14-18. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Ryngevič, Renata

 

1

1

1

0.5

5

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Sinkevičius, Vytautas]. Seimas - tautos atstovybė : konstituciniai pagrindai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 9(87). p. 52-60. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Sinkevičius, Vytautas.

 

1

1

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Šlapkauskas, Vytautas]. Teisės socialinės prigimties ir paskirties pilietinėje visuomenėje ryšys // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 8(86). p. 29-36. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Šlapkauskas, Vytautas

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Šlapkauskas, Vytautas]. Teisinės sistemos disfunkcija - silpnos socialinės politikos požymis // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2006, Nr. 5(1). p. 21-29. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Šlapkauskas, Vytautas.

 

1

1

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Spaičienė, Jurgita]. Paprastojo ir piktybinio bankroto teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje 1918 - 1940 metais // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 11(89). p. 83-88. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Spaičienė, Jurgita

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Spruogis, Ernestas]. Teisės aiškinimo probleminiai aspektai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 8(86). p. 56-62. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Spruogis, Ernestas.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Štarienė, Lijana]. Teisės į teisingą teismą, įtvirtintos Europos Žmogaus teisių konvencijos 6 str., pobūdis, vieta ir apsaugos lygis kitų konvencijos teisių požiūriu // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 10(88). p. 40-48. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Štarienė, Lijana.

 

1

1

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Stripeikienė, Janina]. Kilnojamojo turto įkeitimo reglamentavimo aspektai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 10(88). p. 65-70. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Stripeikienė, Janina.

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Šulija, Vytautas]. Nekilnojamojo turto apmokestinimas Rytų ir Vidurio Europoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 6(84). p. 63-69. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Šulija, Vytautas

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Vainiutė, Milda]; [Beinoravičius, Darijus]. Austrijos Respublikos konstitucinė santvarka // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 12(90). p. 81-87. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Vainiutė, Milda; Beinoravičius, Darijus.

 

2

2

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Vaišvila, Alfonsas]. Teisinis aiškinimas kaip teisės atpažinimas įstatymų tekstuose // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 8(86). p. 7-17. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Vaišvila, Alfonsas.

 

1

1

1

0.5

11

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Vaitkevičiūtė, Agnė]. Nefiskalinių (netarifinių) ekporto apribojimų Europos Bendrijos vidaus rinkoje draudimas // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 10(88). p. 49-56. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Vaitkevičiūtė, Agnė.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Verikas, Andrius]. Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimo sistema // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 11(89). p. 63-69. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Verikas, Andrius.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Vidrinskaitė, Saulė]. Tikėjimo ir sąžinės laisvė : konstitucinai pagrindai ir realizavimo ribos Lietuvos Respublikoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 12(90). p. 88-98. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Vidrinskaitė, Saulė.

 

1

1

1

0.5

11

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Vitkutė-Zvezdinienė, Iveta]. Mažareikšmės veikos instituto ištakos ir raida Lietuvos baudžiamojoje teisėje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 7(85). p. 64-69. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Vitkutė-Zvezdinienė, Iveta.

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Zajančkauskienė, Jolanta]. Kai kurie priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesiniai aspektai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 10(88). p. 79-85. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Zajančkauskienė, Jolanta

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Žilinskas, Dainius]. Kai kurie Lietuvos teisėsaugos institucijų bruožai ir veiklos principai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 5(83). p. 48-55. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Žilinskas, Dainius.

 

1

1

1

0.5

8

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Žilinskas, Justinas]. Tarptautinių nusikaltimų tarptautinio pripažinimo problema ir SSRS okupacijos metu padaryti nusikaltimai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 10(88). p. 33-39. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Žilinskas, Justinas.

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Žilys, Juozas]. Socialinė valstybė konstitucinėje teisėje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 12(90). p. 15-23. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Žilys, Juozas.

 

1

1

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Žiobienė, Edita]. Lygiateisiškumo principą užtikrinančių institucijų teisinio statuso problemos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 12(90). p. 75-80. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Žiobienė, Edita.

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Žiobienė, Edita]. Nepilnamečių interesų apsauga nuo neigiamo žiniasklaidos poveikio // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 9(87). p. 31-36. Vilnius: MRU leidybos centras

Institucijos autoriai

Žiobienė, Edita.

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6195., MRU leidybos centras

Referuojanti duomenų bazė

Soc Index with full text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Juškevičius, Jonas]. Tyrimų su žmogaus embrionų kamieninėmis ląstelėmis teisinio reguliavimo aspektai // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2006, Nr. 1-2 (42-43). p. 158-161. Vilnius: Sveikatos apsaugos ministerija

Institucijos autoriai

Juškevičius, Jonas.

 

1

1

1

0.5

4

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-6373, Sveikatos apsaugos ministerija

Referuojanti duomenų bazė

Index Copernicus

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Meilius, Kazimieras]. Ar laisvamanybė, kaip politiškai privilegijuota ideologija, nepažeidinėja tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų teisių? // Soter: religijos mokslo žurnalas. ISSN 1392-7450. 2006, Nr.17 (45). p. 99-130. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla

Institucijos autoriai

Meilius, Kazimieras.

 

1

1

1

1.5

31

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1392-7450., Vytauto Didžiojo universiteto leidykla

Referuojanti duomenų bazė

The Philosophers Index

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Tartilas, Juozas]. Krikščioniškoji socialinė sauga // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2006, Nr. 5(1). p. 14-20. Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Institucijos autoriai

Tartilas, Juozas

 

1

1

1

0.5

7

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1648-4789, Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto leidybos centras.

Referuojanti duomenų bazė

SocINDEX with Full Text

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Žilys, Juozas]. Konstitucija kaip laisvės raiškos teisinė politinė forma // Parlamento studijos. ISSN 1648-9896. 2006, Nr. 6. p. 123-152. Vilnius: Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidykla

Institucijos autoriai

Žilys, Juozas.

 

1

1

1

1.5

30

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

1648-9896., Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidykla

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

nera LMT moksliniu zurn. sarase, kokioje bazeje matomas

Pilnas bibliografinis aprašas

[Meilius, Kazimieras]; [Juškevičius, Jonas]. La evolución del derecho matrimonial y familiar en Lituania : an?lisis histórico en el marco de las relaciones entre la Iglesia y el Estado // Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesi?stico del Estado. ISSN 1696-9669. 2006, Nr. 10. p. 1-34. Roma: Iustel

Institucijos autoriai

Meilius, Kazimieras; Juškevičius, Jonas.

 

2

2

1

2

34

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1696-9669., Roma: Iustel

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Jarašiūnas, Egidijus]. L'interprétation des dispositions constitutionnelles sur le statut juridique du Président de la République dans la jurisprudence de la Cour Constitutionelle Lituanienne // Revue iranienne de droit constitutionnel. ISSN 1735-174X. 2006, Nr. 5 (hiver). p. 43-57. Paryžius: Institut d'Etudes Juridiques DAD

Institucijos autoriai

Jarašiūnas, Egidijus.

 

1

1

1

1

15

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

1735-174X., Paryžius: Institut d'Etudes Juridiques DAD

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

Abramavicius, Armanas; [Jarasiunas, Egidijus]. Некоторые аспекты воздействия Конституции на развитие уголовного права в Литве // Конституционное правосудие. ISSN 1829-0125. 2006, Вып. 1(31). p. 33-52. Москва: Институт конституционного правосудия РАН

Institucijos autoriai

Jarašiūnas, Egidijus

 

2

1

0.5

1

20

S

4

2.5

ISSN /ISBN, leidykla

1829-0125., Институт конституционного правосудия РАН

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Patikslinti - kokioje bazeje matomas

Pilnas bibliografinis aprašas

[Mesonis, Gediminas]. Main Features of the Constitutions of the Baltic States // Recht im Ostseeraum: Einführung und aktuelle Entwicklungen. Berlin, 2006. ISBN 3-8305-1127-2. p. 13-22. Berlynas: Berlin Verlag Arno Spitz GmbH

Institucijos autoriai

Mesonis, Gediminas

 

1

1

1

0.5

10

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

3-8305-1127-2., Berlynas: Berlin Verlag Arno Spitz GmbH

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Burda, Rysardas]. Некоторые криминалистические аспекты способа совершения и образования следов сексуального насилия над детьми // Актуальные проблемы права: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 5.. Москва : МГИУ, 2006. ISBN 5-276-00783-7. p. 21-29.

Institucijos autoriai

Burda, Ryšardas.

 

1

1

1

0.25

4

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

5-276-00783-7., МГИУ

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Latauskiene, Egle]. Криминалистическая характеристика образования следов преступлений, связанных с наркотическими и психотропными веществами // Актуальные проблемы права : Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 5.. Москва: Раун, 2006. ISBN 5-276-00783-7. p. 45-54.

Institucijos autoriai

Latauskienė, Eglė.

 

1

1

1

0.5

10

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

5-276-00783-7., Раун

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

patikslinti ar leidykla tenkina LMT suform. reikalavimus

Pilnas bibliografinis aprašas

[Babachinaite, Genovaite]. Тенденции и причины преступности несовершеннолетних в Литве // Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. № 1 (10). Санкт-Петербург : Издательство Русь, 2006. ISBN 5-8220-0003-7. p. 149-154.

Institucijos autoriai

Babachinaitė, Genovaitė.

 

1

1

1

0.5

6

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

5-8220-0003-7., Издательство Русь,

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla?

Pilnas bibliografinis aprašas

[Stauskiene, Egidija]; [Zaleniene, Inga]. Некоторые проблемные аспекты представительства юридических лиц // Актуальные проблемы гражданского права и процесса: сборник материалов международной научно-практической конференции, г. Казань, Казанский государственный университет, 12-13 октября 2006 г.. Вып. 1. Москва : Статут, 2006. ISBN 5-8354-0383-6. p. 304-309

Institucijos autoriai

Stauskienė, Egidija; Žalėnienė, Inga.

 

2

2

1

0.5

6

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

5-8354-0383-6., Статут

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla neatitinka LMT suform reikalavimu

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kuncevicius, Gytis]; [Kurpuvesas, Vytautas]. Актуальные проблемы государственного регулирования азартных игр в Литовской Республике // Современные проблемы эффективности правового регулирования общественных отношений : сборник научных трудов. Калининград: Издательство КГУ, 2006. ISBN 5-88874-743-2. p. 152-160.

Institucijos autoriai

Kuncevičius, Gytis; Kurpuvesas, Vytautas.

 

2

2

1

0.5

9

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

5-88874-743-2., Издательство КГУ

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla?

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kurapka, Vidmantas-Egidijus]; [Malevski, Bendryk]; [Kazemikaitiene, Egle]. Анализ и оценка уровня использования специальных знаний в Литовской Республики (по материалам интервьюирования сотрудников правохронительных органов) // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений, Москва. T. 1. Теоритические, организационные, процессуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Москва : Аквилон, 2006. p. 106-115.

Institucijos autoriai

Kurapka, Vidmantas-Egidijus; Malevski, Hendryk; Kažemikaitienė, Eglė.

 

3

3

1

0.5

10

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

5-88874-743-2., Аквилон

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kazemikaitiene, Egle]. Зарубежный опыт в становлении единой криминалистической информационной системы Литвы // Вестник криминалистики. Вып. 2 (14). Москва : Спарк, 2005. ISBN 5-88914-238-0. p. 24-32. Москва: издательство СПАРК

Institucijos autoriai

Kažemikaitienė, Eglė.

 

1

1

1

0.5

13

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

5-88914-238-0., СПАРК

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Zaleniene, Inga]. Система адвокатуры в Литовской Республике // Правовое образование Гражданское обшество Справедливое государство, Кемерово, 2006. ISBN 5-91184-004-9. p. 199-203.

Institucijos autoriai

Žalėnienė, Inga.

 

1

1

1

0.5

5

S

6

2

ISSN /ISBN, leidykla

5-91184-004-9., Кемерово

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla? recenzavimas?

Pilnas bibliografinis aprašas

[Ancelis, Petras]. Резкие изменения процессуальной формы уголовного преследования не гарантируют положительных результатов // Научные труды. Вып. 6, Т. 3. Российская академия юридических наук, 2006. ISBN 5-94103-214-5. p. 610-615. Москва: Юрист

Institucijos autoriai

Ancelis, Petras.

 

1

1

1

0.5

6

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

5-94103-214-5., Юрист

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Stauskiene, Egidija]. Некоторые вопросы исполнительного производсва в Литве // Научные труды. Вып. 6, Т. 2. Российская академия юридических наук, 2006. ISBN 5-94103-214-5. p. 1039-1042. Москва: Раун

Institucijos autoriai

Stauskienė, Egidija.

 

1

1

1

0.25

4

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

5-94103-214-5., Москва: Раун

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Visinskis, Vigintas]; [Valancius, Virgilijus]. Роль Министерства юстиции в системе исполнительного производства в Литве // Научные труды. Вып. 6, Т. 2. Российская академия юридических наук, 2006. ISBN 5-94103-214-5. p. 951-954. Москва: Юрист

Institucijos autoriai

Višinskis, Vigintas; Valančius, Virgilijus

 

2

2

1

0.25

4

S

0

ISSN /ISBN, leidykla

5-94103-214-5., Юрист

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

du kart pateiktas

Pilnas bibliografinis aprašas

[Zaleniene, Inga]. Предоставление правовых услуг в Европейском Союзе // Научные труды. Вып. 6, Т. 3. Российская академия юридических наук, 2006. ISBN 5-94103-214-5. p. 964-966. Москва: Юрист

Institucijos autoriai

Žalėnienė, Inga.

 

1

1

1

0.25

3

S

0

ISSN /ISBN, leidykla

5-94103-214-5., Юрист

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

puslapių skaičius neviršija 3

Pilnas bibliografinis aprašas

[Juškevičius, Jonas]; [Balsienė, Janina]. Bioethics and human rights : towards a possible universal bioethics // Kapitoly z multikulturn? tolerance. 2006. ISBN 80-903623-0-3. p. 100-116. Praha : ČNA Ml?dež

Institucijos autoriai

Juškevičius, Jonas; Balsienė, Janina.

 

2

2

1

1

17

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

80-903623-0-3., ČNA Ml?dež

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Patikslinti - kokioje bazeje matomas

Pilnas bibliografinis aprašas

[Arlauskas, Saulius]. The legal status problem of the President of the Republic of Lithaunia in the power separation system // Practical and Theoretical Aspects of Constitutional Law. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. ISBN 83-229-2704-5. p. 29-39.

Institucijos autoriai

Arlauskas, Saulius.

 

1

1

1

0.5

11

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

83-229-2704-5., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Patikslinti - kokioje bazeje matomas

Pilnas bibliografinis aprašas

[Baublys, Linas]. Das Prinzip der Gerechtigkeit in der Verfassung der Litauischen Republik // Practical and Theoretical Aspects of Constitutional Law. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. ISBN 83-229-2704-5. p. 61-65.

Institucijos autoriai

Baublys, Linas.

 

1

1

1

0.5

5

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

83-229-2704-5., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Vaišvila, Alfonsas]. Das Problem der zivilrechtlichen Haftung des Gesetzgebers in Litauen // Practical and Theoretical Aspects of Constitutional Law. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. ISBN 83-229-2704-5. p. 251-258. Prieiga per internetą: (http://www.wuwr.com.pl/.

Institucijos autoriai

Vaišvila, Alfonsas.

 

1

1

1

0.5

8

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

83-229-2704-5., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Malevski, Bendryk]; [Kurapka, Vidmantas-Egidijus]. Opinia specjalisty i jej miejsce w procedurze karnej Litwy // Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka. Wrocław, 2006. ISBN 83-88955-45-4. p. 197-203. Vroclavas: Uniwersytet Wroclawsky

Institucijos autoriai

Malevski, Hendryk; Kurapka, Vidmantas-Egidijus.

 

2

2

1

0.5

7

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

83-88955-45-4., Vroclavas: Uniwersytet Wroclawsky

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla? ar tenkina reikalav.?

Pilnas bibliografinis aprašas

[Ryngevič, Renata]. Wykorzystanie moźliwości metod lingwistyki kryminalistycznej w ekspertyzie fonokopijnej // Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka.Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administrasji i Ekonomii Universitetu Wrocławskiego, 2006. ISBN 83-88955-45-4. p. 293-299. Vroclavas: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Institucijos autoriai

Ryngevič, Renata.

 

1

1

1

0.5

7

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

83-88955-45-4., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla? ar tenkina reikalav.?

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kažemikaitienė, Eglė]; [Novikovienė, Lina]. Analysis of procedural sources of criminalistic information in criminalistic prophylaxis context (According Lithuanian pre-trial investigation practice) // Bizony?tékok : Tiszteletkötet Tremmel Flóri?n Egyetemi Tan?r 65. Születésnapj?ra Nr. 139. Pécs, 2006. ISBN 963-642-089-0. p. 269-277. Pécs : PTE ?JK

Institucijos autoriai

Kažemikaitienė, Eglė; Novikovienė, Lina.

 

2

2

1

0.5

9

S

3.2

10

ISSN /ISBN, leidykla

963-642-089-0, Pécs: PTE ?JK

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Juškevičiūtė, Janina]; [Malevski, Bendryk]; [Matulienė, Snieguolė]. The Development of the Specialist's Institution in Lithuanian Criminal Procedure // Bizony?tékok : Tiszteletkötet Tremmel Flóri?n Egyetemi Tan?r 65. Születésnapj?ra / Szerkeszette (editors) : Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Mész?ros Bence. Nr. 139. Pécs : Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 2006. ISBN 963-642-089-0. p. 251-256. Pécs : PTE ?JK

Institucijos autoriai

Juškevičiūtė, Janina; Malevski, Hendryk; Matulienė, Snieguolė.

 

3

3

1

0.5

6

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

963-642-089-0., PTE ?JK

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla?

Pilnas bibliografinis aprašas

Vereshagina, Alla; [Juškevičiūtė, Janina]. Principle of legality in the code of criminal procedure f the Russian Federation // Bizony?tékok : Tiszteletkötet Tremmel Flóri?n Egyetemi Tan?r 65. Születésnapj?ra. Nr. 139. Pécs, 2006. ISBN 963-642-089-0. p. 659-663. Pécs : PTE ?JK

Institucijos autoriai

Juškevičiūtė, Janina.

 

2

1

0.5

0.5

5

S

4

2.5

ISSN /ISBN, leidykla

963-642-089-0., PTE ?JK

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla?

Pilnas bibliografinis aprašas

[Zaleniene, Inga]. Система гарантируемой государством правовой помощи в Литовской Республике // Эвропейськая наука XXI столiття: стратегiя i перспективи розвитку – Днiпропетровськ. Т. 19. Право. Днiпропетровськ : Наука освiта, 2006. ISBN 966-7191-99-0. p. 45-50.

Institucijos autoriai

Žalėnienė, Inga.

 

1

1

1

0.5

6

S

8

0.5

ISSN /ISBN, leidykla

966-7191-99-0., Днiпропетровськ : Наука освiта,

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla?

Pilnas bibliografinis aprašas

[Baublys, Linas]. Понятие справедливости в правовом просвещении // Подготовка юристов в ССУЗах : в условиях приоритетного развития правового просвещения и национальной правовой культуры в Республике Беларусь : концептуально-теоретическое обоснование и научно-методические технологии. Минск, 2006. ISBN 985-476-387-0. p. 136-139. Издательство БГУ

Institucijos autoriai

Baublys, Linas.

 

1

1

1

0.25

4

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

985-476-387-0., Издательство БГУ

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla neatitinka LMT suform reikalavimu

Pilnas bibliografinis aprašas

[Miliauskaite, Kristina]. Правовое просвещение и воспитание как инструмент правовой социализации // Подготовка юристов в ССУЗах : в условиях приоритетного развития правового просвещения и национальной правовой культуры в Республике Беларусь : концептуально-теоретическое обоснование и научно-методические технологии. Минск, 2006. ISBN 985-476-387-0. p. 166-169. Минск: Издательство БГУ

Institucijos autoriai

Miliauskaitė, Kristina.

 

1

1

1

0.25

4

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

985-476-387-0., Издательство БГУ

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla neatitinka LMT suform reikalavimu

Pilnas bibliografinis aprašas

[Macernyte-Panomarioviene, Ingrida]. Особенности регламентации предприятий социалной занятости в Литве // Современные проблемы трудового права и права социального обеспечения. Минск, 2006. ISBN 985-90127-1-7. p. 149-152

Institucijos autoriai

Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida.

 

1

1

1

0.25

4

S

0

ISSN /ISBN, leidykla

985-90127-1-7., Минск

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

pateikti str. kopija palyginti su kitu įrašų

Pilnas bibliografinis aprašas

[Macijauskiene, Marijona Rasa]. Прекращение трудового договора за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей // Современные проблемы трудового права и права социального обеспечения. Минск, 2006. ISBN 985-90127-1-7. p. 185-188.

Institucijos autoriai

Macijauskienė, Marijona Rasa

 

1

1

1

0.25

4

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

985-90127-1-7., Минск

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

leidykla neatitinka LMT suform reikalavimu

Pilnas bibliografinis aprašas

Болдырев, С.; [Juskeviciute, Janina]. Реформа экспертно-криминалистической службы Литвы // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании T. 1. Теоритические, организационные, процессуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Москва : Аквилон, 2006. p. 29-32.

Institucijos autoriai

Juškevičiūtė, Janina.

 

2

1

0.5

0.25

4

S

3.2

5

ISSN /ISBN, leidykla

985-90127-1-7., Аквилон

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Žilys, Juozas]. Laisvė ir konstitucija // 1991 metų sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. ISBN 9955-20-139-8. p. 94-109, 239-255. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla

Institucijos autoriai

Žilys, Juozas.

 

1

1

1

1

16

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

9955-20-139-8., Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

Bilevičienė, Tatjana; [Kažemikaitienė, Eglė]. Adaptation of Lithuanian state institutions sites to disabled persons // Citizens and Governance for Sustainable Development : the 4th international conference CIGSUD'2006, September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania : selected papers / edited by W. Leal Filho, D. Dzemydiene, L. Sakalauskas, K. Zavadskas. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955-28-041-7. p. 48-52. [ISI Proceedings].

Institucijos autoriai

Kažemikaitienė, Eglė.

 

2

1

0.5

0

0

S

3.2

5

ISSN /ISBN, leidykla

9955-28-041-7,

Referuojanti duomenų bazė

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

Kraujutaitytė, Linutė; [Pečkaitis, Justinas-Sigitas]; Saugenienė, Nijolė. Managing distance education relevant for sustainable development // Citizens and Governance for Sustainable Development : the 4th international conference CIGSUD'2006, September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania : selected papers / edited by W. Leal Filho, D. Dzemydiene, L. Sakalauskas, K. Zavadskas. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955-28-041-7. p. 334-337. [ISI Proceedings].

Institucijos autoriai

Pečkaitis, Justinas-Sigitas

 

3

1

0.333

0

0

S

3.2

3.33

ISSN /ISBN, leidykla

9955-28-041-7.,

Referuojanti duomenų bazė

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Jarašiūnas, Egidijus]; [Vidrinskaitė, Saulė]. Few problems on the protection of property rights in jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania // Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas: rakstu krājums. Riga : Biznesa augstskola Turība, 2006. ISBN 998476673X. p. 26-34. Riga: Biznesa augstskolas Turība izdevniecībā

Institucijos autoriai

Jarašiūnas, Egidijus; Vidrinskaitė, Saulė.

 

2

2

1

0.5

9

S

6

2

ISSN /ISBN, leidykla

998476673X, Riga: Biznesa augstskolas Turība izdevniecībā

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Danišauskas, Gintautas]. The relationship of police service with protection of human property and other rights // Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas: rakstu krājums. Riga : Biznesa augstskola Turība, 2006. ISBN 998476673X. p. 14-18. Riga: Biznesa augstskolas Turība izdevniecībā

Institucijos autoriai

Danišauskas, Gintautas.

 

1

1

1

1

15

S

6

2

ISSN /ISBN, leidykla

998476673X., Riga: Biznesa augstskolas Turība izdevniecībā

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Fedosiuk, Oleg]. Уклонение от имущественных обязательсв как преступное деяние : проблема разграничения уголовной и гражданской ответствености // Ipasums, ta apgrutinajumi: problemas, risinajumi, iespejas: rakstu krajums. Riga : Biznesa augstskola Turiba, 2006. ISBN 998476673X. p. 19-25. Riga: Biznesa augstskolas Turiba izdevnieciba

Institucijos autoriai

Fedosiuk, Oleg.

 

1

1

1

0.5

7

S

6

2

ISSN /ISBN, leidykla

998476673X., Biznesa augstskolas Turоba izdevniecоbв

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Kalesnykas, Raimundas]. The importance of private interest for implementing person and property security // Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas: rakstu krājums. Riga : Biznesa augstskola Turība, 2006. ISBN 998476673X. p. 115-125. Riga: Biznesa augstskolas Turība izdevniecībā

Institucijos autoriai

Kalesnykas, Raimundas.

 

1

1

1

0.5

11

S

6

2

ISSN /ISBN, leidykla

998476673X., Riga: Biznesa augstskolas Turība izdevniecībā

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Pakalniškis, Vytautas]; [Žilys, Juozas]. The problem of the Institute of Property and the resitution of property rights in constitutional jurisprudence of Lithuania. Some issues of genesis // Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas: rakstu krājums. Riga : Biznesa augstskola Turība, 2006. ISBN 998476673X. p. 43-52. Riga: Biznesa augstskolas Turība izdevniecībā

Institucijos autoriai

Pakalniškis, Vytautas; Žilys, Juozas. .

 

2

2

1

0.5

10

S

6

2

ISSN /ISBN, leidykla

998476673X., Riga: Biznesa augstskolas Turība izdevniecībā

Referuojanti duomenų bazė

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Vasariene, Dalia]; [Mingelaite, Dovile]. Прававое регламентирование и проблемы применения налога на унаследуемое имущество Литовской Республики // Ipasums, ta apgrutinajumi: problemas, risinajumi, iespejas: rakstu krajums. Riga : Biznesa augstskola Turiba, 2006. ISBN 998476673X. p. 65-73. Riga: Biznesa augstskolas Turiba izdevnieciba

Institucijos autoriai

Vasarienė, Dalia; Mingėlaitė, Dovilė.

 

2

1

0.5

0.5

9

S

6

1

ISSN /ISBN, leidykla

998476673X., Riga: Biznesa augstskolas Turоba izdevniecоbв

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

Pilnas bibliografinis aprašas

[Velyvis, Stasys]; Abromaviciene, Gitana. Условия осуществления права на обращение в суд по ГПК Литовской Республики // Научные труды / Российская академия юридических наук. ISSN . 2006, т. 2, вып. 6. p. 947-950. Москва: Юрист

Institucijos autoriai

Vėlyvis, Stasys; Abromavičienė, Gitana.

 

2

2

1

0.25

4

S

4

5

ISSN /ISBN, leidykla

998476673X., Юрист

Referuojanti duomenų bazė

-

Pastabos

nepripaz tarpt. leidyk