APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

Disertacijos

 1. Svanidzaitė, S. (2015). Spiral Process Model for Capture and Analysis of Nonfunctional Requirements of Service-oriented Enterprise Systems. Doctoral Dissertation. Physical Sciences, Informatics (09 P). Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 212.

 2. Miliauskaitė, J. (2015). A Fuzzy Inference-Based Approach to Planning Quality of Enterprise Business Services. Doctoral Dissertation. Technological Sciences, Informatics Engineering (07 T). Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 154.

 3. Svanidzaitė, S. (2015). Spiralinis proceso modelis paslaugų stiliaus architektūros įmonių sistemų nefunkciniams reikalavimams išgauti ir analizuoti. Daktaro disertacijos santrauka. Fiziniai mokslai, informatika (09 P). Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 40.

 4. Gricius, G. (2015). Daugiaagentinių sistemų kūrimo metodų išvystymas nedidelio našumo įterptinių sistemų integravimui. Daktaro disertacija. Fiziniai mokslai, informatika (09 P). Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 119.

 5. Gricius, G. (2015). Development of Multi-Agent Based Methods for Integration of Small-Scale Embedded Systems. Summary of Doctoral Dissertation. Physical Sciences, Informatics (09 P). Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 55.

 6. Miliauskaitė, J. (2015). Neraiškiais samprotavimais grindžiamas metodas verslo paslaugų kokybei planuoti įmonių paslaugų stiliaus informacinėse sistemose. Daktaro disertacijos santrauka. Technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07 T). Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 32.

 7. Drungilas, D. (2014). Integration of Methods of Affect Recognition and AdaptiveControl of Services in the Enclosed Environment Microclimate Control System. Summary of Doctoral Dissertation. Technological sciences, informatics engineering (07T). Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 36.

 8. Drungilas, D. (2014). Afekto atpažinimo ir adaptyvaus paslaugų valdymo metodų integravimas uždaros aplinkos mikrokilimato valdymo sistemoje. Daktaro disertacija. Technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07T). Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 116.

 9. Dzindzalieta, R. (2013). Development of a system for monitoring of the moving objects by using the Sossion Initiation Protocol. Summary of Doctoral Disertation. Technological Sciences, Informatics Engineering (07 T). Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, 46.

 10. Dzindzalieta, R. (2013). Judančių objektų stebėsenos ir būklės vertinimo sistemos išvystymas taikant sesijos iniciavimo protokolą. Disertacija. Technologijos mokslai. Informatikos inžinerija (07T). Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, 139.

 11. Vaira, Ž. (2012). Aspektinio projektavimo šablonų tyrimas, tobulinimas ir kūrimas. Daktaro disertacijos santrauka . Technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07T). Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 30.

 12. Vaira, Ž. (2012). Investigation, improvement and development of aspect-oriented design patterns. Doctoral dissertation. Technological sciences, informatics engineering (07T). Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 168.

 13. Giedrimas, V. (2010). Komponentinių programų sistemų generavimo metodas. Daktaro disertacija. Fiziniai mokslai, informatika (09P). Matematikos ir informatikos institutas, 172.

 14. Gasperovič, J.: Specifikavimo kalbų funkcionalumo įvertinimas. Daktaro disertacija. Fiziniai mokslai, informatika (09P). Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 2007.

 15. Paliulionis, V.: Intelektualizuotų išskirstytų geografinės informacijos sistemų realizavimo metodai. Daktaro disertacija. Fiziniai mokslai, informatika (09P). Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 2000.

 16. Lupeikienė, A.: Įmonių reinžinerija taikant informacines technologijas. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S). Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 1999.

 17. Maskeliūnas, S.: Žinių bazių struktūrizavimo metodas euristinio ir kokybinio samprotavimo sistemoms. Daktaro disertacija. Informatika (4D). Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 1996.

 18. Dzemydienė, D. E-tinklų taikymas sprendimus palaikančių informacinių sistemų probleminės srities koncepcinio modelio sudarymui. Daktaro disertacija. Informatika (4D). Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 1995.

Knygos

 1. Gudas, S. (2012). Informacijos sistemų inžinerijos teorijos pagrindai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 382.

 2. Jukna, S. (2012). Boolean Function Complexity: Advances and Frontiers, Heidelberg: Springer, XVI, 617, 70 illus.

 3. Jukna, S. (2011). Extremal Combinatorics. 2nd Edition, Springer-Verlag, 411 p.

 4. Caplinskas, A., Paškevičiūtė, L. A Methodological Framework for Enterprise Information System Requirements Derivation. In Papadopoulos, G. A., Wojtkowski, W., Wojtkowski, W. G., Wrycza, S., & Zupancic, J. (eds). Information Systems Development: Towards a Service Provision Society, Springer-Verlag:C, ISBN: 978-0-387-84809-9, p.655-664.

 5. Bagušytė, L., Lupeikienė, A. (2009). Hybridization of architectural styles for integrated enterprise information systems. Information systems development : towards a service provision society. New York [etc.]. Springer, p. 471-479.

 6. Besson, J., Rigotti, Ch., Mitasiunaite, I., Boulicaut, J.-F. (2008). Parameter Tuning for Differential Mining of String Patterns. Second International Workshop on Domain Driven Data Mining in conjunction with ICDM'08. IEEE. Pisa, Italy, p.77-86.

 7. Dapšys, Antanas; Misiūnas, Jonas; Čaplinskas, Albertas. Bausmės individualizavimo teisinės problemos: baudžiamojo įstatymo normų ir jų taikymo teismų praktikoje sisteminė analizė. Vilnius: Teisės institutas, 2008, 191. (Teisės instituto mokslo tyrimai; 5).

 8. Lupeikienė, Audronė. Teoriniai ir technologiniai informacinių sistemų aspektai : vadovėlis informatikos krypties doktorantams ir magistrams / Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, "Mokslo aidai", 2007. 200 p.

 9. Antanas Dapšys, Jonas Misiūnas, Albertas Čaplinskas. Bausmės individualizavimo teisinės problemos. Teisės instituto mokslo tyrimai, ISBN 9955-668-29-6, 2007, Vilnius,180 psl.

 10. Dzemydienė, D. (2006). Intelektualizuotų informacinių sistemų projektavimas ir taikymas. Monografija. V.: MRU Leidybos centras, 352.

 11. Čaplinskas, A.: Programų sistemų inžinerijos pagrindai. II dalis. Matematikos ir informatikos institutas, "Mokslo aidai", Vilnius, 1998, 276 p.

 12. Čaplinskas, A. Programų sistemų inžinerijos pagrindai. I dalis. Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 1996, 294 p.

Žurnalinės publikacijos

 1. Morkevičius, A.; Gudas, S.; Šilingas, D. (2013). SBISAF: a service-oriented business and information systems alignment method. Informatica, Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 24(2):231-251.

 2. Vaira, Ž.; Čaplinskas, A. (2011). Software Engineering Paradigm Independent Design Problems, GoF 23 Design Patterns, and Aspect Design. Informatica, Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 22(2): 289-317.

 3. Dzemydiene, D.; Maskeliunas, S. (2011). Development of Multi-Componential Decision Support System in Dynamically Changing Application Domain of Environment Protection. Efficient Decision Support Systems - Practice and Challenges From Current to Future. In: Chiang Jao (Ed.). InTech, 405-422.

 4. Maskeliūnas, S.; Eriksonas, L. (2011). Lithuania in the context of European Digital Agenda. IT STAR Newsletter, Spring 2011, Vol. 9(1), 7-8.

 5. Miliauskaitė, J.; Čaplinskas, A. (2011). Pasaulinio saityno paslaugų kompozicijų skaidymas į modulius. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universitetas, 56:73-84.

 6. Čaplinskas, A.; Lupeikienė, A.; Paliulionienė, L. (2011). Internetinių paslaugų paieškos technologijų vertinimas jų tinkamumo internetinei prekybai požiūriu. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 56:85-97.

 7. Šaučiūnas, M.; Čaplinskas, A. (2011). Automated eContract Negotiation in Web Service Environment: Trust Management Aspects. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 56:108-118.

 8. Vaira, Ž.; Čaplinskas, A. (2011). Application of pure aspect-oriented design patterns in the development of AO frameworks: A case study. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 56:146-155.

 9. Besson, J.; Lupeikiene, A.; Medvedev, V. (2011). Comparing Real and Intended System Usages: A Case for Web Portal. Informatica, Vilnius: Vilnius University, 23(2):191–201.

 10. Giedra, H.; Sakalauskaitė, J. (2011). Sequent Calculus for Logic of Correlated Knowledge. Lietuvos Matematikos Rinkinys, LMD darbai, Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. T. 52 , 243-248.

 11. Sakalauskaitė, J. (2011). Partial Cut Elimination for Combinations of Propositional Multi-modal Logics with Past Time. Lietuvos matematikos rinkinys, LMD darbai, Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. T. 52, 257-261.

 12. Alonderis, R. (2011). A Sequent Calculus for Propositional Temporal Logic with Time Gaps. Lietuvos matematikos rinkinys, LMD darbai, Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. T. 52 , 225-230.

 13. Maskeliūnas, S. (2011). Lietuvos mokslo produkcijos vertinimo įtaka Lietuvos mokslo žurnalų leidybai. Mokslo ir technikos raida, Vol. 3 (2), 129-138.

 14. Jukna, S.; Schnitger, G. (2011). Yet harder knapsack problems. Theoretical Computer Science, Vol. 412 , iss. 45, 6351-6358.

 15. Paliulionis, V. (2011). Aerodromų kliūtis ribojančių paviršių modeliavimas geoinformacinių technologijų priemonėmis. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, T. 56, 119-127.

 16. Jukna, S.; Schnitger, G. (2011). Min-rank conjecture for log-depth circuits. Journal of Computer and System Sciences. Vol. 77 , iss. 6, 1023-1038.

 17. Alonderis, R.; Pliuškevičius, R. (2011). Cut, invariant rule, and loop-check free sequent calculus for PLTL. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 52:231-236.

 18. Kaziliūnas, M. (2011). Programinės paslaugos modeliai ir jų ryšys su architektūriniais sprendimais. Informacijos mokslai, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. T. 57 , 124–133.

 19. Dzemydienė, D.; Dzindzalieta, R. (2011). Mobiliųjų objektų komunikacijos modeliavimas ir valdymas taikant spalvotuosius Petri tinklus. Socialinės technologijos, 1(1):193–204.

 20. Alonderis, R. ( 2011). Proof-Search Procedures for Intuitionistic Propositional Logic. Studia Logica.

 21. Andrikonis, J.; Pliuškevičius, R. (2011). Contraction-free calculi for modal logics S5 and KD45. Lietuvos Matematikos Rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 52:237-242.

 22. Girčys, A. P.; Pliuškevičius, R. (2011). A specialization of definitions in common knowledge logic. Lietuvos matematikos rinkinys, LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. T. 52 , 249–252.

 23. Dzemydienė, D.; Dzindzalieta, R. (2010). Development of architecture of embedded decision support systems for risk evaluation of transportation of dangerous goods. Technological and economic development of economy. 16(4), 654-671.

 24. Bielskis, A.A.; Denisovas, V.; Drungilas, D.; Gricius, G.; Dzemydienė, D. (2010). Multi-Agent-Based human Computer Interaction of E-Health Care System for People with Movement Disabilities. Electronics and Electrical Engineering, 7(103), 77-82.

 25. Dzemydienė, D.; Bielskis, A.A.; Andziulis, A.; Drungilas, D.; Dzindzalieta, R. (2010). Sensorinių tinklų taikymo pavyzdžiai intelektualiai aplinkai kurti belaidžių technologijų priemonėmis. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėdos universitetas. Jūrų technikos fakultetas, 7, 160-164.

 26. Dzemydienė, D.; Bielskis, A.A.; Andziulis, A.; Drungilas, D.; Gricius, G. (2010). Recognition of Human Emotions in Reasoning Algorithms of Wheelchair Type Robots. Informatica, 21(4), 521- 532.

 27. Besson, J.; Čaplinskas, A. (2010). QOS-aware composition of enterprise system`s components: constraint logic programming approach. Informatica, 21(4):487-504.

 28. Dzemydiene, D., Tankeleviciene, L. (2009). Multi-layered knowledge-based architecture of the adaptable distance learning system. Technological and Economic Development of Economy , Baltic Journal on Sustainability. Vilnius: Technika, 15(2), 229–244.

 29. Bielskis, A. A.; Dzemydienė, D.; Denisov, V.; Andziulis, A.; Drungilas, D. (2009). An approach of multi-agent control of bio robots using intelligent recognition diagnosis of persons with moving disabilities. Technological and Economic Development of Economy. Baltic Journal on Sustainability. Vilnius: Technika, 15(3), 377–390.

 30. Čaplinskas A. Requirements Elicitation in the Context of Enterprise Engineering: A Vision Driven Approach. Informatica. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 20(3):343-368.

 31. Čaplinskas A. (2009). Guest Editorial: Special Issue on Enterprise Systems. Informatica, Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 20(3):321-322.

 32. Šimelevičius, D., Baronas, R. (2009). Computational modelling of amperometric biosensors in the case of substrate and product inhibition. Journal of Mathematical Chemistry.

 33. Tankelevičienė, L., Dzemydienė, D. (2009). Integration of ontology in distance learning systems: models, methods and applications. CSEDU 2009: final program and book of abstracts: 1st international conference on computer supported education: Lisboa, Portugal, March 23-26, 2009. Setubal: INSTICC - Institute for systems and technologies of information, control and communication, 83.

 34. D. Dzemydienė, S. Maskeliūnas, I. Dzemyda. 2008. Interoperability of Information System Components for Monitoring Sewage and Intelligent Analysis of Water Resources. Technological and Economic Development of Economy (Baltic Journal on Sustainability), ISSN 1392-8619, Vilnius: Technika, Vol. 14, No. 3, pp. 260–278.

 35. D. Dzemydienė, S. Maskeliūnas , K. Jacobsen Sustainable management of water resources based on web services and distributed data warehouses. Technological and Economic Development of Economy (Baltic Journal on Sustainability). Vilnius: Technika, 2008, 14(1), 38-50.

 36. Ivanauskas, Feliksas; Baronas, Romas. Numerical simulation of a plate-gap biosensor with an outer porous membrane // Simulation Modelling Practice and Theory. Vol. 16, Iss. 8 (2008). ISSN 1569-190X, p. 962-970. Prieiga per internetą: http://www.sciencedirect.com/science/journal/1569190X.

 37. Ivanauskas, Feliksas; Baronas, Romas. Modelling an amperometric biosensor acting in a flowing liquid // International journal for numerical methods in fluids.. Vol. 56, Iss. 8 (2008). ISSN 0271-2091, p. 1313-1319. Prieiga per internetą: http://www3.interscience.wiley.com/journal/2861/home

 38. Gaidamauskaitė, Evelina; Baronas, Romas. Modelling a peroxide-based fluorescent biosensor // Proceedings 22nd European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2008 : June 3rd-6th, 2008, Nicosia, Cyprus. 2008. ISBN 978-0-9553018-5-8. p. 152-156

 39. Baronas, Romas; Kulys, Juozas. Modelling amperometric biosensors based on chemically modified electrodes // ISSN 1424-8220. Sensors.Vol. 8, Iss. 8 (2008). p. 4800-4820. Prieiga per internetą: http://www.mdpi.net/sensors

 40. Donatas CIUKSYS, Albertas CAPLINSKAS. Reusing Ontological Knowledge about Business Processes in IS Engineering: Process Configuration Problem, Informatica, 18[4], 2007, pp. 585-602.

 41. R. Baronas, E. Gaidamauskaite, F. Kulys. Modelling a peroxidase-based optical biosensor. Sensors, 7(11), 2007, ISSN 1424-8220, p. 2723-2740.

 42. Gasperovic J., Caplinskas A. Methodology to evaluate the functionality of specification languages. Informatica, 17(3), 2006, 325-346.

 43. A.Caplinskas, J.Gasperovic. Functionality of information systems specification Language: concept, evaluation methodology, and evaluation problems. Information Systems Development. Advances in Theory, Practice, and Education. Edited by O. Vasilecas et al.. ISBN-10: 0-387-25026-3, ISBN-13: 978-0387-25026-7, Springer, 2005, pp. 341-351.

 44. Caplinskas, A., Gasperovic, J.. (2005). Aggregation Technique for Measurements of Internal Quality Characteristics. Informatica, 16(4), 519-540.

 45. D. Dzemydiene, E. Kazemikaitiene. Ontology –Bazed Decision support system for crime investigation processes. Information Systems Development. Advances in Theory, Practice, and Education. Edited by O. Vasilecas et al.. ISBN-10: 0-387-25026-3, ISBN-13: 978-0387-25026-7, Springer, 2005, pp. 427-438.

 46. Čaplinskas, A.; Lupeikienė, A.; Vasilecas, O. The Role of Ontologies in Reusing Domain and Enterprise Engineering Assets. Informatica. 14(4), 2003, 455-470.

 47. Dzemydienė, D. , Rudzkienė, V. (2003). Data Analysis Strategy for Revealing Multivariate Structures in Social-Economic Data Warehouses. Informatica. 14(4):471-486.

 48. Čaplinskas, A. (2002). Curricula engineering: application of systems engineering methods to the development of university curricula. In: Information technology and control, Vol. 1(22), p. 53-58.

 49. Dzemydienė, D., Rudzkienė, V. (2002). Multiple Regression Analysis of Crime Pattern Warehouse for Decision Support. In: Lecture Notes in Computer Science. 2453. Database and Expert systems Applications. Hameurlain, A., Cicchetti, R., Traunmuller, R. (Eds.). Springer, p. 249-258.

 50. Caplinskas, A., Eder, J., Vasilecas, O. (2001). Advances in Databases and Information Systems. In: Report of 5th East European Conference (ADBIS’2001), ACM SIGMOD RECORD, Vol. 31, No. 1, p. 113-117.

 51. Baskas, A. (2001). Elektroninių žinių visuomenė. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, Vol. 18, p. 93-96.

 52. Dzemydienė, D., Naujikienė, R. (2001). Patariamosios sistemos Teisėtvarkoje. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 18:79-85.

 53. Dzemydienė, D., Čiučka, G., Banelis, T. (2001). Informacinė infrastruktūra muitinio tranzito kontrolės sistemoje. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 18:86-92.

 54. Maskeliūnas, S. (2001). Ontologijų išreiškimo galimybės naudojant temų žemėlapius. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, Vol. 18, p. 105-109.

 55. Čaplinskas, A., Lupeikienė, A. (2001). Programų, informacinių ir verslo sistemoms kurti naudojamų žinių formalizavimo problemos. Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius: MII, Vol. 41, spec. nr., p. 259-266.

 56. Čaplinskas, A., Dapšys, A., Poškevičius, V., Misiūnas, J. (2000). Kriminalinių bausmių sistemos darna ir sankcijų optimizavimas kaip baudžiamosios politikos veiksmingumo prielaidos. Teisė, Mokslo darbai, Vilniaus universiteto leidykla, Vol. 37, p. 7-15.

 57. Maskeliūnas, S. (2000). Ontological engineering: common approaches and visualisation capabilities. In: Informatica, Vol. 11, No. 1, p. 41-48.

 58. Paliulionis, V. (2000). Intelligent GIS: Architectural Issues and Implementation Methods. In: Informatica, Vol. 11, No. 3, p. 269-279.

 59. Čaplinskas, A., Poškevičius, V., Misiūnas, J. (2000). Kai kurios baudžiamosios Teisės ontologijos problemos. Paskelbta: Jurisprudencija, Mokslo darbai, Lietuvos Teisės akademija, Vilnius, Vol. 16, No. 8 , p. 118-131.

 60. Paliulionienė, L. (2000). Kompiuterinis teisinių samprotavimų modeliavimas. Jurisprudencija, Mokslo darbai, Lietuvos Teisės akademija, Vilnius, Vol. 16, No. 8, p. 132-148.

 61. Sinkevičiūtė, S. (2000). Darnos problemos teisinių aktų rengimo ir analizės sistemose. Jurisprudencija, Mokslo darbai, Lietuvos Teisės akademija, Vilnius, Vol. 16, No. 8, p. 149-157.

 62. Čaplinskas, A. (1999). Informacinė visuomenė, dirbtinis intelektas ir Teisė. Paskelbta: Jurisprudencija. Mokslo darbai, Lietuvos Teisės akademija, Vilnius, Vol. 14, No. 6, p. 73-85.

 63. Čyras, V.: Recurrences in Solving Triangular Systems of Linear Equations: Representation in the Structural Blanks Method. In: Informatica, 10(1), 1999, pp. 45-70.

 64. Čaplinskas, A. (1998). AI Paradigms. In: Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 9, No. 6, p. 8.

 65. Čaplinskas, A. (1998). Guest editorial: Special Issue on Programming Theory, Information System Engineering, Software Engineering, and Artificial Intelligence. In: Informatica,9, 1998, pp. 3-4.

 66. Čyras, V.: Data dependence in nested loops in the structural blanks approach to programming with recurrences. In: Informatica, 9(1), 21-50.

 67. Lupeikienė, A. (1995). The role of analogy in reuse. Informatica, Vol. 6, No. 4, p. 483-496.

 68. Čyras, V., Haveraaen, M. (1995). Modular programming of recurrencies: a comparison of two approaches. Informatica. Vol. 6, No. 4, p. 397-444.

 69. Čaplinskas, A. (1995). Guest editorial: special issue on information systems and software systems engineering. Informatica, Vol. 6, No. 4, p. 383-385.

 70. Maskeliunas, S. (1995). Extension of a rule-based system applicability. Informatica, Vol. 6, No. 2, p. 181-192.

Kiti mokslo straipsniai

 1. Miliauskas, A. (2014). An Automatic Service Composition System in the Travel-planning Domain Based on a HTN Planning with Description Logic. In: Haav, H.-M., Kalja, A., Robal, T. (Eds.). Proceedings of the 11th International Baltic Conference on Database and Information Systems [Baltic DB&IS 2014], 8-11 June, 2014, Tallinn, Estonia. Tallinn: Tallinn University of Technology Press, 447-452.

 2. Jukna, S. (2014). Lower bounds for tropical circuits and dynamic programs, Theory of Computing Systems 2014, Springer Verlag.

 3. Jukna, S. (2014). Limitations of incremental dynamic programming. Algorithmica. New York: Springer New York LLC, 69(2):461-492.

 4. Pliuškevičius, R. (2014). Method of marks for propositional linear temporal logic. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 55(Ser. A):46-50.

 5. Lopata, A.; Veitaite, I.; Gudas, S.; Butleris, R. (2014). CASE Tool Component – Knowledge-based Subsystem. UML Diagrams Generation Process. Transformations in Business & Economics, Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 13(2B(32B)):676-696.

 6. Lupeikiene, A.; Caplinskas, A. (2014). Requirements Engineering for Service-Oriented Enterprise Systems: Quality Requirements Negotiation. In: Haav, H.-M.; Kalja, A.; Robal, T. (Eds.). Databases and Information Systems VIII. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Amsterdam: IOS Press, 270:27-40.

 7. Svanidzaitė, S. (2014). Towards Service-oriented Requirements Engineering Process. XIX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija „Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos“ (IVUS 2014): konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 15-20.

 8. Lupeikiene, A.; Caplinskas, A. (2014). From Needs to Requirements Specification in Service-Oriented Systems. In: Haav, H.-M., Kalja, A., Robal, T. (Eds.). Proceedings of the 11th International Baltic Conference on Database and Information Systems [Baltic DB&IS 2014], 8-11 June, Tallinn, Estonia. Tallinn University of Technology: TUT Press, 27-40.

 9. Dzemydienė, D.; Maskeliūnas, S.; Miliauskas, A.; Naujikienė, R.; Dzemydaitė, G. (2014). An Approach of E-Service Composition for Multi-Spectral Analysis of Data Warehouses of Water Resource Management Sector. In: Haav, H.-M., Kalja, A., Robal, T. (Eds.). Databases and Information Systems. Proceedings of the 11th International Baltic Conference on Database and Information Systems, Baltic DB&IS 2014, 8-11 June, 2014, Tallinn, Estonia. Tallinn: Tallinn University of Technology Press, 291-302.

 10. Petrauskienė, Ž.; Maskeliūnas, S. (2014). Implementing national open access research data archive. ScieCom info. Lund: Lund University, 10(1):1-3.

 11. Gudas, S.; Tekutov, J.; Denisovas, V. (2014). Requirements Enhancement Approach Based on the Problem Domain Model. In: Abramowicz, W., Kokkinaki, A. (Eds.). Business information systems: 2014 international workshops, Larnaca, Cyprus, May 22 – 23, 2014, Revised papers: proceedings. Lecture Notes in Business Information Processing, Berlin: Springer, 183:61-72.

 12. Svanidzaitė, S. An Approach to SOA Development Methodology: SOUP Comparison with RUP and XP. Computational Science and Techniques. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2(1):238-252.

 13. Maskeliunas, S. (2014). National Research Data Archive MIDAS: development decisions and usage peculiarities. In: Proceedings of Joint Estonian-Latvian Theory Days at Ratnieki, Latvia, October 2-5, 2014, University of Latvia.

 14. Kurmis, M.; Dzemydiene, D.; Andziulis, A.; Voznak, M.; Jakovlev, S.; Lukosius, Z.; Gricius, G. (2014). Prediction Based Context Data Dissemination and Storage Model for Cooperative Vehicular Networks. In: Zelinga, I., Suganthan, P.N., Chen, G., Snasel, V., Abraham, A., Roessler, O. (Eds.). Nostradamus 2014: Prediction, Modeling and Analysis of Complex Systems Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing Switzerland, 289:21-30.

 15. Paliulionienė, L. (2014). A Rule-Based Method for Comparison of SLAs in Service-Oriented Computing. In: V., Strahonja; N., Vrček; D., Plantak Vukovac; Ch., Barry; M., Lang; H., Linger; Ch., Schneider (eds). Proceeding of the 23rd International Conference on Information Systems Development (ISD2014 Croatia), Information System Development: Transforming Organizations and Society through Information Systems. September 2-4, 2014, Varaždin, Croatia. Varaždin: University of Zagreb, 194-201.

 16. Valatavičius, A.; Dilijonas, D. (2014). Dinaminė „B2B“ procesų integracija. Informacinės technologijos. XIX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija "Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos" (IVUS 2014). Technologija, 34-39. (Dynamical B2B process integration, in Lithuanian)

 17. Svanidzaitė, S. (2014). A Methodology for Capturing and Managing Non-Functional Requirements for Enterprise Service-Oriented Systems. Baltic Journal of Modern Computing, 2(3):117-131.

 18. Gricius G.; Drungilas D.; Andziulis A.; Dzemydiene D.; Voznak M.; Kurmis M.; Jakovlev S. (2014). Advanced Approach of Multi-Agent Based Buoy Communication, The Scientific World Journal, Computer Intelligence in Modeling, Prediction, and Analysis of Complex Dynamical Systems (COMD). Article ID 569841. Hindawi Publishing Corporation, 1-6.

 19. Miliauskaite, J. (2014). The Membership Function Construction in View-based Framework. In: Haav, H.-M., Kalja, A., Robal, T. (Eds.). Proceedings of the 11th International Baltic Conference on Database and Information Systems [Baltic DB&IS 2014], 8-11 June, Tallinn, Estonia. Tallinn: Tallinn University of Technology Press, 125-132.

 20. Kurmis, M.; Dzemydienė, D. (2014). Adaptyvus kontekstinių žinių surinkimas ir sklaida intelektinių transporto sistemų tinkluose. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX, Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 9:118-123. (ADAPTIVE ACQUISITION AND DISSEMINATION OF CONTEXT DATA IN (Intelligent Transportation Systems Networks, in Lithuanian)

 21. Gricius G.; Drungilas D.; Andziulis A.; Dzemydiene D.; Voznak M. (2014). SOM Based Multi-agent Hydro Meteorological Data Collection System. In: Zelinka, I.; Suganthan, P. N.; Chen, G., Snašel, V.; Abraham, A.; Rössler, O. (Eds). Nostradamus 2014: Prediction, Modeling and Analysis of Complex Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing, Cham: Springer International Publishing, 289:31-41.

 22. Lupeikiene, A.; Miliauskaite, J.; Caplinskas, A. (2013). A View-based Approach to Quality of Service Modelling in Service-oriented Enterprise Systems. In: M.Kirikova and J.Grabis (eds.) Proceedings of the 2nd International Business and Systems Conference BSC 2013, Riga Technical University, 7-19.

 23. Venskus, J.; Kurmis, M.; Dzemydienė, D.; Andziulis, A.; Limba, T. (2013). Adaptyvaus galimų incidentų prevencijos apsimokančio algoritmo kūrimas jūrų transporto eismo uoste stebėjimo sistemai. Jūros ir krantų tyrimai - 2013: 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, Klaipėda, 2013 balandžio 3-5 d.: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 303-312.

 24. Černeckytė, M.; Kurmis, M.; Andziulis, A.; Gaigals, G. (2013).Wireless inter-crane communication method for multi-crane scheduling in maritime container terminal, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. Riga : Latvijas Zinatnu Akademijas, Fizikalas Energetikas Instituts, 50(5):13-19.

 25. Jakovlev, S.; Voznak, M.; Andziulis, A.; Kurmis, M. (2013). Communication technologies for the improvement of marine transportation operations, 12th IFAC,IFIP,IFORS,IEA Symposium on analysis, design, and evaluation of human-machine systems, August 11-15, 2013, Las Vegas, USA : proceedings. Las Vegas : International Federation of Automatic Control, 469-474.

 26. Bielskis, A. A.; Guseinovienė, E.; Drungilas, D.; Gricius, G.; Žulkas, E. (2013). Modelling of ambient comfort affect reward based adaptive laboratory climate controller. Elektronika ir elektrotechnika. Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija.19(8), 79-82.

 27. Alonderis, R. (2013). A proof-search procedure for intuitionistic propositional logic. Archive for mathematical logic. Heidelberg : Springer, 52(7-8), 759-778.

 28. Dzemydienė, D.; Miliauskas, A. (2013). Possibilities of automatic and semi-automatic end-user driven web service composition, Informacijos mokslai, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 65:34-44.

 29. Kurmis, M.; Dzemydienė, D.; Andziulis, A. (2013) Situacijų identifikavimas įvairialypių paslaugų teikimui kooperatyviuose automobilių komunikacijos tinkluose. XVI kompiuterininkų konferencijos mokslo darbai. Vilnus : Žara, 48-58.

 30. Kurmis, M.; Dzemydienė, D.; Didžiokas, R.; Trokss, J. (2013). Modeling and simulation of cloud computing solution for distributed space data storage and access in mobile communication networks, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. Rig : Latvijas Zinatnu Akademijas, Fizikalas Energetikas Instituts, 50(5):20-28.

 31. Girčys, A. P.; Pliuškevičius, R. (2013). Two complete finitary sequent calculi for reflexive common knowledge. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 54(Ser. A):12-15.

 32. Bielskis, A. A.; Guseinovienė, E.; Žutautas, L.; Drungilas, D.; Dzemydienė, D., Gricius, G. (2013). Modeling of ambient comfort affect reward based on multi-agents in cloud interconnection environment for developing the sustainable home controller. Ecological vehicles and renewable energies, 8th international conference and exhibition: [proceedings], March 27-30, 2013, Grimaldi forum, Monaco [elektroninis išteklius(CD-ROM)]. IEEE, 5.

 33. Maskeliūnas, S.; Dagys, V.; Žandaris, A. (2013). Lietuvos kompiuterininkų sąjunga 2011-2013 metais. Kompiuterininkų dienos - 2013. Vilnius: Žara, 7-12.

 34. Dzemydienė, D.; Maskeliūnas, S. (2013). Development of the multi-componential and interoperable decision support system for environment protection of water recourses. Social technologies. International conference social technologies '13. Development of social technologies in the complex world: special focus on e-health. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 78-89.

 35. Lupeikienė, A.; Miliauskaitė, J.; Čaplinskas, A. (2013). A Model of View-Based Enterprise Business Service Quality Evaluation Framework. Informatica, Vilnius: Vilnius University24(4), 543–560.

 36. Jukna, S. (2013). Limitations of incremental dynamic programming. Algorithmica, published online: January 2013, Springer-Verlag, 32 p.

 37. Kurmis, M.; Andziulis, A.; Dzemydiene, D.; Jakovlev, S.; Voznak, M.; Drungilas, D. (2013). Development of the Real Time Situation Identification Model for Adaptive Service Support in Vehicular Communication Networks Domain. Advances in Electrical and Electronic Engineerin, Ostrava: Vysoka Skola Banska * Technicka Univerzita Ostrava, 11(5):342-348.

 38. Lupeikienė, A.; Miliauskaitė, J.; Čaplinskas, A. (2013). Critical analysis and elaboration of three prevailing approaches to model quality of service. Informacijos mokslai, Vilniaus universiteto leidykla, 65:111-119.

 39. Miliauskaitė, J.; Čaplinskas, A. (2013). Kai kurie magistrantų ir doktorantų literatūros apžvalgų rašymo metodiniai aspektai. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 54, ser. B, 155-16. (Writing a postgraduate literature review: challenges, concerns and some advanced, in Lithuanian) approaches

 40. Alonderis, R.; Pliuškevičius, R. (2013). Sequent systems for PLTL. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 54(Ser. A):1-5.

 41. Jukna, S. (2013). Computational complexity of graphs. Advances in network complexity. Editors: Matthias Dehmer, Abbe Mowshowitz, Frank Emmert-Streib. Wiley-Blackwel, 99-153.

 42. Jukna, S.; Sergeev, I. (2013). Complexity of linear boolean operators. Foundations and trends in theoretical computer science. Hanover : Now Publishers Inc. 9(1), 1-123. http://lovelace.thi.informatik.uni-frankfurt.de/~jukna/ftp/linear-book.pdf

 43. Paliulionienė, L. (2013). On description of contracts and agreements in the context of SOA. Computational science and techniques. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 1(2), 171-183.

 44. Jukna, S.; Schnitger, G. (2012). Cutting planes cannot approximate some integer programs, Operations Research Letters, Amsterdam: Elsevier B.V., Vol. 40(4), 272-275.

 45. Šaučiūnas, M. (2012). Automated eContract Negotiation in Web Service Environment: Electronic Contract Management Aspects. In: Čaplinskas, A., Dzemyda, G., Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (eds.). Databases and Information Systems, Tenth International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS'2012), Local Proceedings, Materials of Doctoral Consorcium. Vilnius, July 8-11, Vilnius: Žara, 241-247.

 46. Dzemydiene, D.; Dzindzalieta, R. (2012). Multi-Layered Architecture of Decision Support System for Monitoring of Dangerous Good Transportation. In: Čaplinskas, A., Dzemyda, G., Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (eds.). Databases and Information Systems, Tenth International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS'2012), Local Proceedings, Materials of Doctoral Consorcium. Vilnius, July 8-11, Vilnius: Žara, 128-141.

 47. Kurmis, M.; Dzemydiene, D.; Andziulis, A. (2012). Investigation of data transfer capabilities for heterogeneous service support in critical mobile objects communication situations. In: Čaplinskas, A., Dzemyda, G., Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (eds.). Databases and Information Systems, Tenth International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS'2012), Local Proceedings, Materials of Doctoral Consorcium. Vilnius, July 8-11, Vilnius: Žara, 154-161.

 48. Čaplinskas, A.; Dzemyda, G.; Kiss, F.; Lupeikienė A. (2012). Processing of undesirable business events in advanced production planning systems. Informatica, Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 23(4):563-579.

 49. Svanidzaitė, S. (2012). A Comparison of SOA Methodologies Analysis & Design Phases. In: Čaplinskas, A., Dzemyda, G., Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (eds.). Databases and Information Systems, Tenth International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS'2012), Local Proceedings, Materials of Doctoral Consorcium. Vilnius, July 8-11, Vilnius: Žara, 202-207.

 50. Dzindzalieta, R. (2012). SIP Protocol as a Communication Bus to Control Embedded Devices. In: Čaplinskas, A., Dzemyda, G., Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (eds.). Databases and Information Systems, Tenth International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS'2012), Local Proceedings, Materials of Doctoral Consorcium. Vilnius, July 8-11, Vilnius: Žara, 229-234.

 51. Miliauskaitė, J. (2012). Quality of Service: Concept Analysis. In: Čaplinskas, A., Dzemyda, G., Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (eds.). Databases and Information Systems, Tenth International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS'2012), Local Proceedings, Materials of Doctoral Consorcium. Vilnius, July 8-11, Vilnius: Žara, 235-240.

 52. Jukna, S. (2012). Clique problem, cutting plane proofs and communication complexity, Information Processing Letters, Amsterdam: Elsevier B.V., Vol. 112(20), 772-777.

 53. Andziulis, A.; Didziokas, R.; Kurmis, M.; Lukosius, Z.; Gaigals, G. (2012). Analysis of NI RF Record and Playback System application for storing and retrieving of space signals. BAASP2012 International Conference, Venspils, Latvia.

 54. Stankus, A.; Lukosius, Z.; Aponkus, D.; Stankus, V.; Kurmis, M.; Andziulis, A.; Locans, U. (2012). Comparison of point–to–point and multipoint human artery pulse wave transit time measurement algorithms.. Elektronika ir elektrotechnika. Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. No. 7(123), 95-98.

 55. Drungilas, D.; Bielskis, A. A. (2012). Cloud Interconnected Affect Reward Based Automation Ambient Comfort Controller. Electronics and Electrical Engineering, Kaunas, Technologija, 126(10), 49-52.

 56. Kurmis, M.; Dzemydienė, D.; Andziulis, A. (2012). Įvairialypių paslaugų teikimo automobilių komunikacijos tinklais analizė iš sistemos perspektyvos. Technologijos Mokslo Darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 231-235.

 57. Bielskis, A.A.; Guseinoviene, E.; Dzemydiene, D.; Drungilas, D.; Gricius, G. (2012). Ambient Lighting Controller Based on Reinforcement Learning Components of Multi-Agents. Elektronika ir elektrotechnika, Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 5(121), 79-84.

 58. Dzemydienė, D.; Kurmis, M.; Andziulis, A. (2011). Daugialypių paslaugų duomenų perdavimo galimybių tyrimas kritinėse mobilių objektų komunikacijos situacijose. Socialinės technologijos, 1(2):427–438.

 59. Petrauskas, K.; Baronas, Romas. Computational modelling of biosensors with an outer perforated membrane Nonlinear analysis: modelling and control. ISSN 1392-5113. Vol. 14, no. 1 (2009), p. 85–102.

 60. Dzemydiene, D., Tankeleviciene, L. (2009). Domain Ontology Based Support to Navigation in Distance Study Course Structure. In: Hele-Mai Haav, Ahto Kalja (eds.). Databases and Information Systems V, Selected papers from the Eighth International Baltic Conference, DB&IS 2008, IOS Press, Amsterdam. Berlin. Oxford. Tokyo. Washington DC, 53-64.

 61. Maskeliūnas, S., Otas, A. (2009). Development and Application of Information Society Strategies in Lithuania. In: Domolki, B., Nedkov, P. (eds.). National Information Society Experiences. Proceedings of the 3rd IT STAR Workshop on National Information Society Experiences (NISE '08), 8 November, 2008, Godollo, Hungary. IT STAR Publications, Vol. 3, 54-68.

 62. Dzemydienė D., Dzindzalieta R. (2009). Development of Decision Support System for Risk Evaluation of Transportation of Dangerous Goods Using Mobile Technologies. Knowledge-based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development. In: M. Grasserbauer, L.Sakalauskas, E.K.Zavadskas (Eds). Vilnius: Technika, 108-113.

 63. Skyrius tarptautiniame bendraautorių kolektyvo vadovėlyje: Dale Dzemydiene (Mykolas Romeris University, Lithuania). Decision Support Systems for Crime Analysis// In Handbook of Electronics Security and Digital Forensics, by Hamid Jahankhani (University of East London, UK), David Lilburn Watson (Watson Business Solutions Ltd., UK) , Gianluigi Me (Universit? degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Italy), & Frank Leonhardt (Independent Consultant and Commentator). 2009. ISBN: 978-981-283-703-5, 981-283-703-5, p. – 30.

 64. Bagušytė, L.; Lupeikienė, A. (2009). Jungčių aibė organizacijos informacinės sistemos architektūrai. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. 50, 351-356. (Set of connectors for enterprise information system architecture, in Lithuanian)

 65. Tankeleviciene L., Damasevicius R. (2009). Characteristics of Domain Ontologies for Web Based Learning and their Application for Quality Evaluation. Informatics in Education, 8(1), ISSN 1648-5831, 2009, Vilnius, p. 131-152.

 66. Lupeikienė, A.; Čaplinskas, A.; Dzemyda, G. (2009). Problems of portal users behaviour specification. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 50, 380-385.

 67. Besson J., Čaplinskas A. Conceptual analysis of the notion of quality of services. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 50, 357-361.

 68. Vaira Ž., Čaplinskas A. (2009). Kompozicinės aspektinių šablonų savybės. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 50:397-401. (Compositional aspect-oriented design pattern properties, in Lithuanian)

 69. Britz, D.; Baronas, R.; Gaidamauskaitė, E.; Ivanauskas, F. Further comparisons of finite difference schemes for computational modelling of biosensors / D. Britz ... [et al.] // Nonlinear analysis: modelling and control. ISSN 1392-5113. Vol. 14 (4 ), 2009, p. 419-433.

 70. Cerf, L., Besson J., Robardet C., Boulicaut J.F. Closed Patterns Meet n-ary Relations. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 3(1), ISSN 1556-4681, 2009, New York, USA, 36 psl.

 71. Dzemydienė, D., Tankelevičienė, L. (2008). On the development of domain ontology for distance learning course. The 20th international conference EURO mini conference "Continuous optimization and knowledge-based technologies" EurOPT'2008 : May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 474-479.

 72. D. Dzemydienė, S. Maskeliūnas. An approach for decision support system design for evaluation of water contamination processes. In: E. Kopytov, H. Pranevičius, E. Zavadskas, I. Yatskiv (Eds.) Proceedings of the International Conference "Modelling of Business, Industrial and Transport Systems", Transport and Telecommunications institute, Riga, Latvia, May 7-10, 2008, pp. 197-203

 73. Baronas, Romas; Ivanauskas, Feliksas; Kulys, Juozas. Computational modelling of amperometric enzyme electrodes with selective and perforated membranes. Computation in modern science and engineering: proceedings of the international conference on Computational methods in science and engineering 2007 (ICCMSE 2007). Vol. 2. 2007. ISBN 978-0-7354-0478-6. pp. 457-460. Prieiga per internetą: < http://proceedings.aip.org/proceedings/confproceed/963.jsp>.

 74. Lupeikiene A. Integrated Enterprise Information Systems: Thinking in Component Concepts. Databases and Information Systems IV. Selected Papers from the Seventh International Baltic Conference DB&IS'2006 , O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.), IOS Press, 2007, ISSN 0922-6389, pp.203-215.

 75. Bagušytė, Lina; Lupeikienė, Audronė. Komponentinė informacinės sistemos dekompozicija / Lietuvos matematikos rinkinys. T. 47, spec. Nr. (2007) p. 149-154. (Component-oriented information system decomposition, in Lithuanian)

 76. Čaplinskas, A.. Verslo tikslų transformavimas į programų sistemos reikalavimus. Liet. Matem. Rink., 47, spec. nr., 2007, ISSN 0132-2818, pp.155-160.

 77. R.Baronas. Numerical simulation of biochemical behaviour of biosensors with perforated membrane. 21st European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2007, June 4th-6th, 2007, Tomas Bata University in Zlin, Prague, Czech Republik. I. Zelinka, A. Oplatkova, A. Orsoni (eds.), ISBN 978-0-9553018-2-7, p. 214-217.

 78. E.Gaidamauskaite, R.Baronas. A Comparison of Finite Difference Schemes for Computational Modelling of Biosensors. Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 12(3), 2007, ISSN 1392-5113, p. 359-369.

 79. L. Paliulionienė, A. Čaplinskas Teisinių žinių bazių trasavimo problemos. Liet. matem. rink., 47, spec. nr., 2007, ISSN 0132-2818, pp.173-178.

 80. L. Paškevičiūtė, A.Čaplinskas. Programų sitemos reikalavimų derinimo su verslo veiklos strategija ir struktūra metodai. Liet. matem. rink., 47, spec. nr., 2007, ISSN 0132-2818, pp.185-190.

 81. V. Paliulionis. Internetinių GIS interaktyvumo didinimo būdai. Liet. matem. rink., 47, spec. nr., 2007, ISSN 0132-2818, pp.179-184. (Ways to Improve Interactivity of Internet GIS, in Lithuanian)

 82. Ciuksys D., Caplinskas A. Modelling of Reusable Business Processes: An Ontology-Based Approach. In A. G. Nillson, R. Gustas, W. Wojtkowski, W. G. Wojtkowski, S Wrycza, J. Zupancic (eds.). Advances in Information Systems Development: Bridging the Gap between Academia and Industry. 1, 2006, Springer, pp. 71-82.

 83. Lupeikiene A. Integrated Enterprise Information System Development through Component Abstraction. In Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.), Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006, 168-174.

 84. Dalė Dzemydienė, Lina Tankelevičienė. Enhancing Creation and Delivery of Educational Resources by Using Ontologies. In V. Dagiene, R. Mittermeir (Eds.) Information Technologies at School. Proceedings of Second International Conf. “Informatics in Secondary Schools:Evolution and Perspectives”: Selected papers. ISBN 9955-680-47-4. Vilnius. Institute of Mathematics and Informatics. 2006, pp. 111-119.

 85. Jelena Gasperovič. Reprezentatyvių pavyzdžių specifikavimo kalbų funkcionalumui vertinti konstravimas. Liet. matem. rink., 46, spec. nr., 2006, ISSN 0132-2818, pp. 98-102.

 86. Paliulionienė, L. (2006). Žinių bazių lyginamoji analizė: sistemos architektūra. Liet. matem. rink., 46(spec. nr.):107-111. (Comparative analysis of knowledge bases: system architecture, in Lithuanian)

 87. A.Caplinskas, J. Gasperovic. IS specifikavimo kalbų vidinės kokybės atributų agregavimo ypatumai. Liet. matem. Rink., 45, Spec.nr., 2005, ISSN 0132-2818, pp. 133-138.

 88. A. Caplinskas, J. Gasperovic. An approach to evaluate quality in use of IS specification language. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 118, ISSN 0922-6389, ISBN 1 58603 485 5, IOS Press, 2005, pp. 152-166

 89. A.Čaplinskas. Aspektai ir turinių atskyrimas informacinėse sistemose. Liet. matem. Rink., 45, Spec.nr., 2005, ISSN 0132-2818, pp.124-128.

 90. Bagušytė, Lina; Lupeikienė, Audronė. Programinio komponento ontologijos formalioji specifikacija. Lietuvos matematikos rinkinys, T.45, spec. Nr. (2005), 113-118. (Formalisation of the sofware component ontology specification, in Lithuanian)

 91. Giedrimas, Vaidas; Lupeikienė, Audronė. Komponentinių programų struktūrinės sintezės teorinės problemos. Lietuvos matematikos rinkinys, 45 (spec.nr.), 2005, 139-143.

 92. L. Paliulionienė. Teisinių žinių bazių situacinio taikomumo analizės metodas. Liet. matem. rink., 45, spec. nr., 2005, ISSN 0132-2818, pp. 153-159

 93. V. Paliulionis. Vietos nustatymu grindžiamų paslaugų realizavimo būdas. Informacijos mokslai, ISSN 1392-1487, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005, 34, pp. 315-320. (Use of Web Services for Implementation of Location-Based Services, in Lithuanian)

 94. Bagušytė, Lina; Lupeikienė, Audronė. Programinio komponento ontologija ir jos sudarymas. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005, 34, pp. 119-124. (Software component ontology and its construction, in Lithuanian)

 95. Dzemydienė, D., Tankelevičienė, L.. (2005). Scenarijų parinkimas ir elektroninių paslaugų komponentai nuotolinio mokymo sistemoje. Informacijos mokslai. , Vilnius: Vilniaus universitetas, 34, 73-78. (Choosing Scenarios and Integrating of E-service Components into Distance Learning System, in Lithuanian)

 96. Gasperovič, J. . (2004). Specifikavimo kalbos kokybės vertinimo procedūra. Lietuvos matem. Rink., 44(spec. nr.), 271-275.

 97. Dzemydienė D., Naujikienė R : Informacinės technologijos modernizuojant viešojo administravimo paslaugas. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. IV. Klaipėda. Klaipėdos universiteto leidykla. ISBN 9955-585-53-6. 2004, pp. 14-20.

 98. A. Baskas. Informacijos technologijos matematikos mokyme. Lietuvos matem. rink., 44 (spec. nr.), 2004, ISSN 0132-2818, pp. 226-229.

 99. V.Paliulionis. GIS ir mobiliųjų technologijų integravimo lokalizuotųjų paslaugų sistemose ypatumai. Geodezija ir kartografija, ISSN 1392-1541,Vilnius: Technika, 2004, 30 (4), pp. 122-127. (, in Lithuanian)

 100. Donatas Čiukšys. Informacinių sistemų kūrimo metodologija įgalinanti verslo procesų pakartotinį panaudojamumą, Lietuvos. matem. rink., 44 (spec. nr.), 2004, ISSN 0132-2818, pp. 245-249

 101. L. Paliulionienė. Dviejų žinių bazių vidinių ir situacinių skirtumų nustatymas. Lietuvos matem. rink., 44 (spec. nr.), 2004, ISSN 0132-28, pp. 351-356

 102. Lupeikienė, Audronė; Giedrimas, Vaidas. Komponento specifikacijos formalizavimas. Lietuvos matematikos rinkys, 44 (spec. nr.), 2004, 276-280.

 103. L. Paškevičiūtė, A. Čaplinskas. Programų inžinerijos nefunkcinių reikalavimų neprieštaringumo ir išsamumo vertinimas. Lietuvos matem. rink., 44 (spec. nr.), 2004, ISSN 0132-2818, pp. 357-362.

 104. V. Ošmianskij, A. Čaplinskas.:Aspektinio programų sistemų projektavimo problemos. Lietuvos matem. rink., 44 (spec. nr.), 2004, ISSN 0132-2818, pp. 345-350.

 105. A. Caplinskas, J., Gasperovic. A taxonomy of characteristics to evaluate specification languages. Computer Science and Information Technologies (Acta Universitatis Latviensis), 672, ISSN 1407-2157, pp. 321-336

 106. Albertas ČAPLINSKAS, Antanas DAPŠYS, Jonas MISIŪNAS. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo teorinės problemos. Teisės problemos , 2004,4(46) , ISSN 1392-1592, pp. 44-82.

 107. Čiukšys, D. , Čaplinskas, A. Ontologijų panaudojimo ypatumai kuriant moderniąsias informacines sistemas. Paskelbta Informacijos mokslai, 26, 2003, ISSN 1392-0561. pp. 94-97.

 108. Čiukšys, D., Čaplinskas, A. (2003). Formaliųjų ontologijų vaidmuo šiuolaikinėje informacinių sistemų inžinerijoje. Lietuvos matem. Rink., 43(spec. nr.), 199-204.

 109. Giedrimas, V. (2003). Programų sistemų automatizuoto surinkimo iš gatavų komponentų uždavinys. Lietuvos matem. rink., 43(spec. nr.), 228-232.

 110. Gasperovič, J. , Čaplinskas,A. (2003). Lyginamosios analizės metodai informatikoje. Lietuvos matem. Rink. . 43(spec. nr.), 223-227.

 111. Dzemydienė, D. (2003). Komponentinės žinių valdymo sistemos architektūrinių sprendimų analizė. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas26, 98-103.

 112. Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (2003). Žinių valdymas integruotoje verslo, informacinėje ir programų sistemoje. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 26, 141-146.

 113. Kligienė, N., Paliulionis, V.:Lokalizuotosios paslaugos ir geografinės informacijos sistemos. Paskelbta: Informacijos mokslai, 26, 2003, Vilnius: Vilniaus universitetas, ISSN 1392-0561. pp. 123-128.

 114. Gasperovič, J., Čaplinskas, A.: Informacinių sistemų specifikavimo kalbų lyginamosios analizės metodai. Paskelbta: Informacijos mokslai. 26, ISSN 1392-0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2003, pp. 104-107.

 115. Maskeliūnas, S.: Ontologijų naudojimas interneto technologijomis grindžiamoms paslaugoms intelektualizuoti. Paskelbta: Informacijos mokslai. 26, ISSN 1392-0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2003, pp. 154-159.

 116. Paliulionienė, L. (2003). Ontologijos teisinių dokumentų rengimo ir analizės sistemose. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 26:176-179.

 117. Paliulionienė,L. Teisinių žinių bazių lyginamoji analizė ir modelių generavimas. Lietuvos matem. rink., 43(spec. nr.), 2003, ISSN 0132-2818. pp. 272-276.

 118. Čaplinskas, A., Vasilecas, O.: Modern curriculum in information systems: a case study. In: Information technology and control, 1(22), 2002, ISSN 1392 - 124X, pp. 59-63

 119. Dzemydienė, D., Naujikienė, R., Čaplinskienė, M.: Aplinkos apsaugos teisinės informacijos struktūra įvertinant taršos faktoriu. Paskelbta: Mokslo darbai. Jurisprudencija. 33/23. Vilnius. LTU leidykla. 2002, ISSN 1392-6195, p.-12.

 120. Baskas, A.: Dirbtinio intelekto iššūkiai mokymui. Paskelbta: Lietuvos matematikos rinkinys., 42, spec. nr, 2002, ISSN 0132-2818. Vilnius: MII, pp. 209-213.

 121. Baskas, A.: Informatikos pasiekimų įtaka mokymui. Paskelbta: Informacijos mokslai. 23, ISSN 1392-0561, Vilnius, 2002, pp. 51-55.

 122. Čaplinskas, A.: Informacinė visuomenė, dirbtinis intelektas ir Teisė. Paskelbta: Jurisprudencija, 14(6), LTA, Mokslo darbai, Vilnius, 1999, pp. 73-85.

 123. Ribikauskas, A., Vasilecas, O., Maskeliunas, S.: Investigation of Architecture of the Intellectualised Product Quality Control System. Paskelbta: Information technology and control. ISSN 1392-124X. Kaunas: Technologija, 2(11), 1999, pp. 43-56.

 124. Dzemydienė, D.: Conceptual Architecture for Dynamic Domain Representation. Paskelbta: Tarptautinės konferencijos MMA'99 darbai. Vilnius, 1999m. gegužės mėn. 28-30d., Mathematical Modelling and Analysis. 5, Vilnius, Technika, 2000, pp. 55-66.

 125. Lupeikienė, A., Vasilecas, O.: Verslo proceso reinžinerija: informacijos ir žinių naudojimo aspektai. Paskelbta: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 9, 1999, pp. 49-64.

 126. Čaplinskas, A.: Software system engineering: Analysis of the discipline. In: Informatica. 8(1), 1997, Vilnius, pp. 57-82.

Publikacijos konferencijose

 1. Maskeliūnas, S. (2015). Lietuvos kompiuterininkų sąjunga 2013-2015 metais. Kompiuterininkų dienos – 2015, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius: Žara, 7-13.

 2. Žulkas, E.; Artemčiukas, E.; Dzemydienė, D.; Guseinovienė, E. (2015). Energy consumption prediction methods for embedded systems. Ecological vehicles and renewable energies (EVER), 10th international conference, March 31-April 2, 2015, Monaco. Monte Carlo: IEEE, 1-5.

 3. Miliauskaitė, J. (2015). Some Methodological Issues Related to Preliminary QoS Planning in Enterprise Systems. Baltic J. Modern Computing, 3(3), 149-163.

 4. Maskeliūnas, S.; Sandström, U.; Dagienė, E. (2015). Evolution of research assessment in Lithuania 2005 – 2015. In: Salah, A.A.; Tonta, Y.; Akdag Salah, A.A.; Sugimoto, C.R.; Al, U. (Eds.). Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29 June - 3 July, 2015. Istanbul: Bogazici University, 620-621.

 5. Čaplinskas, A.; Miliauskaitė, J. (2015). Analysis of non-functional properties of an ensemble of collaborating algorithms. Data analysis methods for software systems: 7th international workshop, [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 16-17.

 6. Čaplinskas, A. (2015). Theoretical research and theory building in informatics. Data analysis methods for software systems: 7th international workshop, [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 16.

 7. Alonderis, R.; Pliuškevičius, R. R.; Pliuškevičienė, A. (2015). Finite sequent calculi for PLTL. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 56(Ser. A):1-6.

 8. Dzemydienė, D; Paliulionis, V; Paliulionienė, L. (2015). Žemės paviršiumi judančių objektų stebėjimo ir vizualizavimo daugiasluoksniuose geografiniuose žemėlapiuose galimybės. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 73, 135-146.

 9. Jukna, S. (2015). Lower bounds for tropical circuits and dynamic programs. Theory of computing systems. New York: Springer New York LLC. 57(1), 160-194.

 10. Kurmis, M.; Andziulis, A.; Dzemydienė, D.; Jakovlev, S.; Voznak, M.; Gricius, G. (2015). Cooperative context data acquisition and dissemination for situation identification in vehicular communication networks. Wireless personal communications. [New York]: Springer LLC. 85(1), 49-62.

 11. Lupeikienė, A.; Medvedev, V.; Kurasova, O.; Čaplinskas, A.; Dzemyda, G. (2015). Decision support via big multidimensional data visualization. Proceedings of the BIR 2015 Workshops and Doctoral Consortium co-located with 14th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2015), Tartu, Estonia, August 26-28, 2015. Tartu: University of Tartu, Ser.: CEUR Workshop Proceedings, 1420, 1-8.

 12. Paliulionienė, L. (2015). A method of comparing business rule sets. Data analysis methods for software systems: 7th international workshop, [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 40.

 13. Valatavičius, A.; Gudas, S. (2015). Enterprise software system integration using autonomic computing. BIRWS 2015. Proceedings of the BIR 2015 Workshops and Doctoral Consortium co-located with 14th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2015), Tartu, Estonia, August 26-28, 2015. Tartu: University of Tartu, 1420(Ser. CEUR Workshop Proceedings):156-163.

 14. Valatavičius, A.; Gudas, S. (2015). Towards business process integration using autonomic computing. Informacinės technologijos 2015, XX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 81-84.

 15. Dzemydienė, D., Maskeliūnas, S., Miliauskas, A., Naujikienė, R., Dzemydaitė, G. (2015). E-Service Composition for Decision Support, Based on Monitoring of Contamination Processes and Analysis of Water Resource Data. Technological and Economic Development of Economy, 21(6), 869-884.

 16. Medvedev, V.; Kurasova, O.; Dzemyda, G.; Lupeikienė, A.; Čaplinskas, A. (2015). Neural networks-based big multidimensional data visualization. In: Dimotikalis, Y.; Bersimis, S. (Eds.). ASMDA 2015, 16th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with 4th Demographics 2015 Workshop, [book of abstracts], 30 June - 4 July, 2015. Piraeus: Piraeus, International Society for the Advancement of Science and Technology, 109.

 17. Gudas, S. (2015). Normalization of domain modelling in information systems development. Data analysis methods for software systems: 7th international workshop, [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015, 20-21.

 18. Miliauskaitė, J.; Čaplinskas, A.; Lupeikienė, A. (2014). View balancing problem in the modelling of QoS in SoES. Data analysis methods for software systems: 6th International Workshop: [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 4-6, 2014 [Vilnius], 40.

 19. Gudas, S.; Lopata, A. (2014). Towards definition of management function in information systems engineering. Data analysis methods for software systems: 6th International Workshop: [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 4-6, 2014 [Vilnius], 25.

 20. Tamošiūnas, P.; Gudas, S. (2014). Knowledge acquisition method for virtual learning environment. Data analysis methods for software systems: 6th International Workshop: [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 4-6, 2014 [Vilnius], 47.

 21. Giedra, H. ; Sakalauskaitė, J. Sequent calculus with algorithmic properties for logic of correlated knowledge, CiE 2012: How the World Computes, University of Cambridge 18-23 June, 2012.

 22. Tiits, M.; Kalvet, T., Freibergs, I.; Eriksonas, L.; Maskeliunas, S. (2011). The Baltic R&D in ICT Scene. Proc. Of IPTS – IT STAR Int. Conference "ICT Research and Innovation Challenges in Eastern European Member States", 11 November, Budapest, Hungary.

 23. Bielskis, A.A.; Dzemydienė, D.; Drungilas, D.; Gricius, G.; Gorochovik, A.; Gadliauskaitė, R. (2011). Afekto atpažinimo metodų lyginamoji analizė. XV kompiuterininkų konferencijos mokslo darbai (sudarytojai Čaplinskas, A., Maskeliūnas, S.). Klaipėda, rugsėjo 22-24 d., Vilnius: Žara, 19-32. (Benchmarking og affect recognition methods, in Lithuanian)

 24. Dzemydienė, D.; Kurmis, M.; Andziulis, A. (2011). Daugialypių paslaugų teikimo galimybės bei perspektyvos automobilių komunikacijos tinkluose. SOCIAL TECHNOLOGIES '11: ICT for Social Transformations, Mykolo Romerio universitetas, lapkričio 17-18 d.

 25. Vaira, Ž.; Čaplinskas, A. (2011). Case study towards implementation of pure aspect-oriented Factory Method design pattern. PATTERNS 2011: The 3rd International Conferences on Pervasive Patterns and Applications. September 25-30, Roma: IARIA, Italy, 102-107.

 26. Dzemydienė, D.; Bielskis, A.A.; Andziulis, A.; Drungilas, D.; Dzindzalieta, R.; Gricius, G. (2010). The Reinforcement Framework of a Decision Support System for the Localization and Monitoring of Intelligent Remote Bio Robots. Proceedings of the 10th International Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication, October 20-23, Riga, Latvia, 207-217.

 27. Otas, A., Maskeliūnas, S. (2010). Development of Computer Literacy in Lithuania. In: Giulio Occhinii & Plamen Nedkov (Eds.) ICT Skills, Education and Certification: The Multi-Stakeholder Partnership. Proceedings of the 4th IT STAR Workshop, 27-28 November 2009, Rome, Italy. IT STAR Publications, Vol. 4, p. 61-68.

 28. Čaplinskas, A.; Pranevičius, H.; Nakatani, T. (red.). (2010). Proceedings of the 9th joint conference on knowledge-based software engineering (JCKBSE’10). August 25-27, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija, 311.

 29. Drungilas, D.; Bielskis, A.A.; Denisov, V.; Dzemydienė, D. (2010). Data Mining Approaches for Intelligent E-Social Care Decision Support System. Rutkowski L. et al. (Eds.). Artificial Intelligence and Soft Computing. Lecture Notes in Computer Science, Artificial Intelligence and Soft Computing 6113. Springer, 605-612. .

 30. Besson, J.; Mitašiūnaitė, I.; Lupeikienė, A.; Boulicaut, J.-F. (2010). Comparing Intended and Real Usage in Web Portal: Temporal Logic and Data Mining. Proceedings, In: Witold Abramowicz, Robert Tolksdorf (Eds.). Book Series: Lecture notes in business information processing. Business Information Systems, 13th International Conference (BIS 2010), Berlin, Germany, May 3-5, Berlin: Springer, 47:83-93.

 31. Dzemydienė, D., Naujikienė, R. (2009). Elektroninių viešųjų paslaugų naudojimo ir informacinių sistemų sąveikumo vertinimas. Informacijos Mokslai. 50. Vilniaus universiteto leidykla, 267-274. (Influence of Interoperability of Information Systems to Providing of E-Services of Public Administration Sector, in Lithuanian)

 32. Dzemydienė D., Dzindzalieta R. (2009). Mobiliųjų technologijų taikymas judančių transporto objektų stebėsenai ir komunikavimui. Informacijos Mokslai. Vilniaus universiteto leidykla, 50, 274-280. (Application of mobile technologies for monitoring and communication of transportation of objects, in Lithuanian)

 33. A. Žandaris, S. Maskeliūnas. Tiksliname lietuviškuosius terminus: ne žiniatinklis, bet saitynas. Kompiuterininkų dienos – 2009. ISBN 978-9986-34-218-2. Vilnius, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, 2009, pp. 306-310. (Refinement Lithuanian terminology: not "žiniatinklis", but "saitynas", in Lithuanian)

 34. S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis. Kompiuterininkų dienos – 2009. ISBN 978-9986-34-218-2. Vilnius, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, 2009, pp. 343-354. (A short dictionary of knowledge technology terms, in Lithuanian)

 35. Paliulionis V. Lietuviškų adresų geokodavimo problemos ir jų sprendimo būdai. Informacijos mokslai, 50, ISSN 1392-0561, 2009, Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 217-222. (Lithuanian Address Geocoding: Problems and Solutions, in Lithuanian)

 36. Paliulionienė L. Administracinės naštos analizė teisės aktų rengimo sistemoje. Informacijos mokslai, 50, ISSN 1392-0561, 2009, Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 228-232. (Analysis of Administrative Burdens in a Legal Drafting System, in Lithuanian)

 37. Besson J., Čaplinskas A. (2009). Quality of Services in the Context of Internet of Services. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universitetas, 50:248-256.

 38. Lupeikienė, A.; Bagušytė, L. (2009). Paslaugų klasifikavimas informacinių sistemų kūrimo kontekste. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 50:287-293. (Service classification to develop information systems, in Lithuanian)

 39. Otas, A., Maskeliūnas, S. (2009). Development of Computer Literacy in Lithuania. In: Proceedings of the 4th IT STAR Workshop on ICT skills, education and certification: the multi-stakeholder partnership, 27-28 November, Rome, Italy, p. 90-96.

 40. Dzemydienė, D., Tankelevičienė, L. (2008). Conceptual Linking of Educational Resources Based on Reasoning Over Domain Ontology. In: Haav, H.-M., Kalja, A. (Eds.). Databases and Information Systems, Eighth International Baltic Conference on Databases and Information Systems (BalticDB&IS'2008), Tallinn, June 2-5, 2008, 241-252.

 41. S. Maskeliūnas, A. Otas. Development and Application of Information Society Strategies in Lithuania. In: Proceedings of the 3rd IT STAR Workshop on National Information Society Experiences (NISE 08), John von Neumann Computer Society, Budapest, 2008, p. 40-51.

 42. Bagušytė, Lina; Lupeikienė, Audronė, Verslo ir informacinių sistemų integravimas: architektūrinis aspektas Informacijos mokslai . T. 42-43(2007) p. 155-161. (Business and information system alignment: architectural aspect, in Lithuanian)

 43. S. Maskeliūnas. R&D in ICT - Lithuania. In: P. Nedkov, B. Domolki (Eds.) R&D in Information and Communication Technology - Central, Eastern and Southern Europe (Proceedings of the 1st IT STAR workshop, 11 Nov. 2006, Bratislava, Slovakia). ISBN: 978-3-902580-02-3, Publisher: OCG, 2007, p. 41-49.

 44. F.Ivanauskas, R. Baronas, Modelling an amperometric biosensor acting in a flowing liquid. Proceedings of the 9th Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics, 26-29 March 2007, University of Reading,, CD-Rom, 6 pages.

 45. S. Maskeliūnas. Lietuviškų klaviatūrų problemos ir jų sprendimo būdai. Informacijos mokslai, 42-43, ISSN 1392- 0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, pp. 128-134. (skaidrės)

 46. V. Paliulionis. Judančių objektų stebėjimas realiuoju laiku naudojant "Google Earth". Informacijos mokslai , 42-43, ISSN 1392- 0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, pp. 114-120.

 47. L. Paškevičiūtė, A. Čaplinskas. Verslo ir informacinių technologijų darna. Informacijos mokslai , 42-43, ISSN 1392- 0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, pp. 145-148.

 48. A. Čaplinskas. Bendrosios sistemų inžinerijos vaidmuo specifikuojant verslo programinės įrangos reikalavimus. Informacijos mokslai , 42-43, ISSN 1392- 0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, pp. 162-167.

 49. S. Maskeliūnas. R&D situation of Information and Communication Technologies in Lithuania. IST4Balt News Journal, 3, September 2006 - August 2007, ISSN 1816-8701, pp. 14-18.

 50. D. Čiukšys, A. Čaplinskas. Ontologijomis grindžiamas verslo procesų žinių pakartotinio naudojimo metodas. Informacijos mokslai , 42-43, ISSN 1392- 0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, pp. 168-174.

 51. F.Ivanauskas,R.Baronas. Numerical simulation of a plate-gap biosensor with an outer porous membrane. EUROSIM 2007: Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September, 2007, Ljubljana, Slovenia. B. Zupančič, R. Karba, S. Blažič (eds.), Vol. 1: Book of Abstracts. ISBN 978-3-901608-32-2, p. 410.

 52. F.Ivanauskas, R.Baronas. Numerical simulation of a plate-gap biosensor with an outer porous membrane. In:EUROSIM 2007. Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September, 2007, Ljubljana, Slovenia. B. Zupančič, R. Karba, S. Blažič (eds.), Vol. 2: Full papers. ISBN 978-3-901608-32-2, 7 pages.

 53. Dzemydiene, D., Tankeleviciene, L., Dzemyda I. (2007). An Approach for Managing Educational Resources in an Adaptive E-Learning System. In: Miguel Baptista Nunes, Maggie McPherson (Eds.) Proceedings of IADIS International Conference E-Learning’ 2007. Lisbon. Portugal, IADIS Press, 163 -167.

 54. L. Paliulionienė. (2007). Teisinių žinių bazių ir teisinių dokumentų izomorfizmo realizavimo metodai. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 42-43:91-97. (A method of implementing isomorphism between legal knowledge bases and legal documents, in Lithuanian)

 55. Dale Dzemydiene, Lina Tankeleviciene, Ricardas Servetka. An Approach of Developing the Component Based Multi-Layer Knowledge Management Architecture for Distance Learning System. Databases and Information Systems. In Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Communications Materials of Doctoral Concortium. O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.). ISBN 9955-28-013-1, UDK 004.65(474.5)(06). Vilnius: Technika, 2006. pp. 164-174

 56. S. Maskeliunas. Research & Development in Information and Communication Technologies in Lithuania. National Reports on Research and Development in ICT, proceedings of 1st IT STAR Workshop. Slovak Society for Computer Science, Bratislava, 2006, 9 p.

 57. Baskas, A. Elektroninė pasaulinio lygio mokymo dedamoji. Liet. matem. rink., T. 46, spec. nr., 2006, ISSN 0132-2818, pp. 91-96.

 58. Lina Bagusyte. Component-Based Approach to Enterprise Integrated Information Systems Design. Databases and Information Systems. In Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Communications Materials of Doctoral Concortium. O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.). ISBN 9955-28-013-1, UDK 004.65(474.5)(06). Vilnius: Technika, 2006. pp.299-302.

 59. K. Jacobsen,S. Maskeliunas, D. Dzemydiene. Water resource management information system based on web services and distributed data warehouses. In: The 4th International conference "Citizens and governance for sustainable development "CIGSUD'2006 : selected papers. September 28- 30, 2006, Vilnius, Lithuania. ISBN 9955-28-041-7. Vilnius: Technika, 2006, pp. 184-189.

 60. Lina Tankeleviciene. Integration of Domain Ontology in e-Learning System. Databases and Information Systems. In Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems<, Communications Materials of Doctoral Concortium. O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.). ISBN 9955-28-013-1, UDK 004.65(474.5)(06). Vilnius: Technika, 2006. pp. 307-310.

 61. Vaidas Giedrimas. Architectures of Component-Based Structural Synthesis Systems. Databases and Information Systems. In Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Communications Materials of Doctoral Concortium. O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.). ISBN 9955-28-013-1, UDK 004.65(474.5)(06). Vilnius: Technika, 2006. pp.311-315.

 62. Baskas, A. Mokymo asmeninimo kompiuteriniai lygiai. Liet. matem. rink., T. 46, spec. nr., 2006, ISSN 0132-2818, pp. 87-90.

 63. V.Giedrimas. Component-based Software Generation: The Structural Synthesis Approach. Proceedings of 7th Generative Programming and Component Engineering GPCE 2005, Young Researchers workshop, Tallinn, Estija, September 27, 2005, ISBN 9985-894-89-8, pp. 19-23.

 64. A. Čaplinskas, J., Gasperovič. Tikimybinis specifikavimo kalbų kokybės vertinimas. Informacijos mokslai, ISSN 1392-1487, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005, 34, pp. 268-271.

 65. D.Dzemydiene, E. Kazemikaitiene.Development of the Component-Based Knowledge Management System for Assistance in Crime Investigation Processes. Proceedings of 8th InternacionalConference on Business information Systems Poznan, Poland, 20-22 April 2005, Edited by Witold Abramowicz, The Poznan University of Economics, ISBN 83-7417-094-8, Poznan, Poland, 2005, pp. 258-270.

 66. Lupeikiene, A.; Giedrimas, V. Component model and its formalisation for structural synthesis. Scientific Proc. of Riga Technical University. Computer Science, 22, 2005, 169-180.

 67. V. Paliulionis, S. Maskeliūnas. Architecture for location-based services. IST4Balt News Journal, 1, september 2004-august 2005, ISSN 1816-8701, pp. 44-46.

 68. A. Caplinskas, D. Cuksys. Ontologies, Knowledge Reuse and Domain Engineering Techniques in Information Systema Engineering. O. Vasilecas, A. Caplinskas, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, J. Zupancic, S. Wrycza (eds.). Proceedings of the Thirteeenth International Conference on Information Systems Development: Advances in Theory, Practice and Education. Vilnius, Lithuania, September 9-11, 2004, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 2004, ISBN 9986-05-762-0, pp. 264-270

 69. Čaplinskas, A. An Ontology-based Approach to Enterprise Engineering. Computer Science Reports, 14/03, ISSN 1437-7969, BTU Cottbus, 2003, pp. 22-30

 70. Dzemydiene,D. , Naujikiene, R. Structural Analysis of Legal Environment Protection Information in the Estimation of Pollution Factors. In: H. Pranevicius, E. Zavadskas, and B. Rapp (Eds.), Proc. of International Conference “Modelling and Simulation of Business Systems”. ISBN 9955-09-420-6. Kaunas University of Technology Press. “Technologija”. 2003, pp. 324- 328.

 71. Jacobsen, K. Maskeliunas,S. Web service-based information system of water resource management. In: Jean Claude Rault (Eds.), ICSSEA 2003, 16th International Conference “Software & Systems Engineering and Their Applications”, proceedings. 5. ISSN 1637-5033. Centre pour la Maitrise des Systemes et du Logiciel, CNAM, Paris, France, 2003, pp. 1/10-10/10.

 72. Burinskiene,M., Dzemydiene,D. Rudzkiene,V. An Approach for Recognition of Significant Factors for Sustainable Development Strategies. In: H. Pranevicius, E. Zavadskas, and B. Rapp (Eds.), Proc. Of International Conference “Modelling and Simulation of Business Systems”. ISBN 9955-09-420-6. Kaunas University of Technology Press, “Technologija”. 2003, pp. 90-96.

 73. Caplinskas, A., Lupeikiene, A., Vasilecas, O. (2002). A Framework to Analyse and Evaluate Information Systems Specification Languages. In: Manolopoulos, Y., Navrat, P. (eds.). Advances in Databases and Information Systems. 6th East European Conference, ADBIS 2002, Bratislava, Slovakia, September 2002, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, 2435, Springer, p. 248-262.

 74. Čaplinskas, A., Vasilecas, O. (2002). MOCURIS - modern curriculum in information systems at master level. In: Stanislaw Wrycza (ed.). ECIS 2002. Information Systems and the Future of the Digital Economy. Proc. of the Xth European Conference on Information Systems, Gdansk, Poland, 6-8 June, 2002, 1, Wydawnictwo uniwersitetu Gdanskiego, 2002, ISBN 83-7326-077-3 (Vol. 1-2), pp. 184-193

 75. Caplinskas, A.; Lupeikiene, A.; Vasilecas, O. Unified Enterprise Engineering Environment: Ontological Point of View. In: H.-M. Haav, A. Kalja (eds.). Databases and Information Systems. Proc. of the Fifth International Baltic Conference "BalticDB&IS'2002", Tallinn, June 3-6, 2002, 1, Tallinn, 2002, 39-50.

 76. Caplinskas, A.; Lupeikiene, A.; Vasilecas, O. Shared Conceptualisation of Business Systems, Information Systems and Supporting Software. In: H.-M. Haav, A. Kalja (eds.). Databases and Information Systems II. Fifth International Baltic Conference "BalticDB&IS'2002", Tallinn, Estonia, June 3-6, 2002, Selected Papers, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 109-120.

 77. Dzemydienė, D., Kažemikaitienė, E., Petrauskas, R.: Unified Approach of Developing Advisory Information System in Crime Investigation. In. H.-M.Haav, A.Kalja (Eds.). Databases and Information Systems. Proceedings of the Fifth International Baltic Conference. "BalticDB&IS'2002", 2. 2002, Tallinn. pp. 105-118.

 78. Dzemydienė, D., Kažemikaitienė E., Petrauskas, R.: Knowledge Representation in Advisory Information System of Crime Investigation Domain. In: H.-M.Haav, A.Kalja (Eds.). Databases and Information Systems II. Fifth International Baltic Conference. "BalticDB&IS'2002", Tallinn, Estonia, June 3-6, 2002, Selected Papers, Dordrecht/Boston/ London: Kluwer Academic Publishers, ISBN 1-4020-1038-9, pp.135-147.

 79. Dzemydiene, D. (2001). An Approach to Modelling Expertise in the Environment Pollution Evaluation System. In: Databases and Information Systems: Fourtth International Baltic Workshop Baltic DB&IS 2000, Vilnius, Lithuania, May 1-5, 2000. Selected Papers. Edited by Janis Barsdins and Albertas Caplinskas, Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers, p. 209-220.

 80. Paliulionis, V. (2001). Integration of GIS and Expert Systems. In: Databases and Information Systems: Fourth International Baltic Workshop Baltic DB&IS 2000, Vilnius, Lithuania, May 1-5, 2000. Selected Papers. Edited by Janis Barsdins and Albertas Caplinskas. Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers, p. 337-342.

 81. Dzemydienė, D.: Conceptual Architecture for Dynamic Domain Representation. In: Tarptautinės konferencijos MMA'99 darbai. Vilnius, 1999m. gegužės mėn. 28-30d., Mathematical Modelling and Analysis. 5, Vilnius, Technika, 2000, pp. 55-66.

 82. Kulikauskas, A., Maskeliūnas, S.: Organizing Thoughts into Sequences, Hierarchies, and Networks. In: Proceedings of the 4th CAiSE/IFIP8.1 Int. Workshop on Evaluation of Modeling Methods in Systems Analysis and Design, EMMSAD'99, (in conjunction with CAiSE'99), K.L.Siau (ed.), Heidelberg, Germany, June 14-15, 1999, J-1 - J-12.

 83. Maskeliūnas, S.: Possibilities of supplementing an information system with knowledge management solutions. In: J. Eder, I. Rozman, T. Welzer (eds.), Advances in Databases and Information Systems, Third East European Conference, ADBIS'99, Maribor, Slovenia, September 13-16, 1999, Proceedings of Short Papers. ISBN 86-435-0285-5. Maribor, Slovenia: Institute of Informatics, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 1999, pp. 46-52.

 84. Čaplinskas, A., Vasilecas, O. (1998). Jānis Bārzdinš (Ed.). Registers and Register - Based Information Systems. In: Proc. of the Third Intern. Baltic Workshop "BalticDB&IS'98", Databases and Information Systems, April 15-17, Riga, Latvia, Vol. 1, p. 12-23.

 85. Maskeliūnas, S.: Workflow Automation with Lotus Notes for the Govern montal Administrative Information System. In: Proc. of the Third Intern. Baltic Workshop "BalticDB&IS'98", Riga, april 15-17, 1998, Databases and Information Systems, Volume 2, Jānis Bārzdinš (Ed.), Riga, Latvia, 1998, pp. 64-75.

 86. Pranevičius, H., Kojelis, E., Budnikas, G., Pilkauskas, V., Dzemydienė, D., Misevičienė, R.: Development of Transport Information Infrastrukture. In: Proc. of the IFORS SPC8 "Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems", Kaunas, Lithuania, september 10-12, 1998, Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems, Pranevicius, H., Rapp, B. (Eds.), Kaunas University of Technology Press, Technologija, 1998, pp. 163-164.

 87. Pranevichius, H. and Dzemydienė, D.: Integration of Aggregate Approach in Knowledge Representation in the Multi-modal Transport Evoluation. In: Proc. of the Third Intern. Baltic Workshop "BalticDB&IS'98", Riga, april 15-17, 1998, Databases and Information Systems, 1, Jānis Bārzdinš (Ed.), Riga, Latvia, 1998, pp. 139-151

 88. Paliulionienė, L.: Hibridinis išvedimo metodas koncepcinei teisinių žinių bazių analizei. Lietuvos matematikų draugijos XXXVIII konferencijos darbai, Vilnius, 1997, 6 p.

 89. Čaplinskas, A., Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (1996). Integrated University Information System as Part of National Information Infrastructure. In: H.-M. Haav, B. Thalheim (eds.). Databases and Information Systems. Proc. of the second international Baltic workshop on databases and information systems. . No. 2, Tallinn, p. 125-135.

 90. Čaplinskas, A. (1995). Apie informatikos mokslą ir jo vietą mokslų sistemoje. Lietuvos matematikų draugijos XXXVI konferencijos darbai, Vilnius, p. 41-53

 91. Čaplinskas, A., Paliulionienė, L., Sinkevičiūtė, S. (1995). Project NEMESIS: Knowledge-Based Aspects in Law Engineering Systems. In: Norman Revell, A Min Tjoa (Eds.). Database and Expert Systems Applications (DEXA'95). 6th International Conference London, United Kingdom, September 1995 Workshop Proceedings, p. 413-421.

 92. Čaplinskas, A., Paliulionienė, L., Sinkevičiūtė, S. (1995). Requirements for knowledge-based law engineering systems. In: Proceedings of the International Conference "Knowledge - Dialog - Solution'95", Yalta, Ukraina, p. 40-46.

 93. Dzemydienė, D. (1995). Representation of dynamic environment in a decision support system. In: Proceedings of the International Conference "Knowledge - Dialogue - Solution'95", Yalta, Ukraina, p. 52-57.

 94. Dzemydienė, D. (1995). Conceptual modelling of dynamic application domains using extended E-nets. In: Proceedings of the 3rd Baltic Summer School on Information Technology and Systems Engineering, Kaunas, p. 19-24

 95. Maskeliūnas, S. (1995). The structuring technique for rule bases. In: The 3rd Baltic Summer School on Information Technology and Systems Engineering, Kaunas, p. 36-38.

 96. Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (1995). Systemų analizės įtaka organizacijos valdymui. Paskelbta: Tarptautinės konferencijos "Verslas ir vadyba'95" darbai, 1, Vilnius, p. 314-324.

 97. Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (1995). Analogijos panaudojimas organizacijos informacinės systemos kūrime. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'95" pranešimų medžiaga", Kaunas, p. 184-190.

 98. Maskeliunas, S. (1995). Extension of a Rule-Based System Usability. In: B.Dahlbom, F.Kammerer, F.Ljungberg, J.Stage, C.Sorensen (eds.). Proceedings of the 18th Information Systems Research Seminar in Scandinavia IRIS 18 "Design in Context", Part II (Series: Gothenburg studies in Informatics - 7). Göteborg, Sweden: School of Economics and Commercial Law, Göteborg University, p. 465-478.

Kitos publikacijos

 1. Miliauskaitė, J. (2013). VU Matematikos ir informatikos institutas doktorantės akimis. Mokslas ir technika, 11:28-29.

 2. Otas, A.; Dagys, V.; Maskeliūnas, S.; Žandaris, A. (2011). Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veikla 2009-2011 metais. Kompiuterininkų dienos - 2011. Vilnius: Žara, 7-19.

 3. Maskeliūnas, S.; Dagienė, E. (2011). Mokslo publikacijų vertinimas Lietuvoje ir pasaulyje. Mokslas ir technika. Nr. 5, 32-33.

 4. Baskas, A.. Mokymosi, mokymo ir kitos darbo aplinkos. Kompiuterininkų dienos - 2009: informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje. Vilnius, 2009, ISBN 9789986342182. P. 60-64.

 5. Baskas, A.. (2009). Informacinės visuomenės strategijos (IVS) metmenys: Estijos ir Lietuvos IVS vertinimas. Kompiuterininkų dienos - 2009 : informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje. Vilnius, 65-70.

 6. Tankeleviciene, L., Dzemydiene, D. (2009). Integration of Ontology in Distance Learning Systems: Models, Methods and Applications. CSEDU 2009: Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education, Lisbon, PORTUGAL, 1, 355-360.

 7. V. Paliulionis. GIS tinklo paslaugų integravimas. Liet. mat. rink. LMD darbai, 48/49, 2008, ISSN 0132-2818, p. 365-371.

 8. Paliulionienė, L. (2008). Teisės aktams rengti skirtų sistemų vartotojo interfeiso ypatumai. Liet. mat. rink. LMD darbai, 48-49:360-364.

 9. R. Baronas, E. Gaidamauskaitė. A reduced model of peroxidase-based optical biosensor. 13th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis and 3rd International Conference on Approximation Methods and Orthogonal Expansions, June 4-7, 2008, Kääriku, Estonia, Program and Abstracts, p.1

 10. R. Baronas, D. Šimelevičius. Modelling of amperometric biosensors in the case of substrate and product inhibition. 13th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis and 3rd International Conference on Approximation Methods and Orthogonal Expansions, June 4 - 7, 2008, Kääriku, Estonia, Program and Abstracts, p.1

 11. Besson, J., Cerf, L., Thevenoux, R., Boulicaut, J.-F. (2008). Tackling Closed Pattern Relevancy in n-ary Relations. First International Workshop on Multidimensional Data Mining (MMD). Antwerp, Belgium. September 15-19, 2008.

 12. A. Baskas. IT Challenges To Colleges and Universities. Information Technologies'2008, 14 th International Conference on Information and Software Technologies, Kaunas, Lithuania, april 24-25, 2008,, Edited by Aleksandras Targamadzė, Rimantas Butleris, Rita Butkienė, Technologija, Kaunas, ISSN 2029-0039, p. 119-122.

 13. A. Baskas. Mokymo projektavimo pramonė. Informacinės technologijos 2007, Konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas 2007, Technologija, pp. 77-80.

 14. Bagušytė, Lina; Tupikov, Dmitrij; Lupeikienė, Audronė. Heterogeninių komponentų jungimas į sudėtinius komponentus: sprendimai ir jų realizavimas / Informacinės technologijos 2007 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2007, p. 167-171.

 15. Dzemydienė D., Tankelevičienė L., Naujikienė R., Mobiliųjų technologijų taikymo pavyzdžiai viešojo administravimo paslaugų išvystymui. Konferencijos „Kompiuterininkų dienos 2007“ darbai. – V.: Žara. 2007, 47-54.

 16. A. Baskas. El. kolegija ir el. universitetas – užsienio patirtis, 13-osios tarptautinės mokslinės kompiuterininkų konferencijos darbai, Vilnius, Žara, 2007, pp 33-40.

 17. A. Baskas. Kolegijų ir universitetų kokybės požymiai, Tarptautinės konferencijos Informacinės technologijos: teorija, praktika, inovacijos pranešimų medžiaga, Alytus, 2007, p.5

 18. A. Baskas. Lietuvos IT 1959-2009. 13-osios tarptautinės mokslinės kompiuterininkų konferencijos darbai, Vilnius, Žara, 2007, pp.41-46.

 19. Dzemydienė, D., Tankelevičienė, L. (2006). Nuotolinio mokymo(si) sistemos projektavimo problemos. Informacinės technologijos 2006. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga. I tomas, Kaunas, Technologija, 348-355.

 20. Bagušytė, Lina, Lupeikienė, Audronė. Organizacijų integruotų informacinių sistemų komponentinio kūrimo problemos. Informacinės technologijos 2006 :konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas : Technologija, 2006 p. 183-188.

 21. Paliulionis, V. Paslaugomis grindžiama geografinės informacijos sistemų architektūra. Informacinės technologijos 2006: Konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, T 2, Kaunas, Technologija, 2006, ISBN 9955-09-993-3, pp. 602-606.

 22. Paliulionienė, L. (2006). Testų generavimu grindžiamas teisinių žinių bazių kokybės tikrinimas. Informacinės technologijos 2006. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga.. Kaunas: Technologija, I:479-483.

 23. S. Maskeliūnas. Kaip vadinsime lietuviškai "Knowledge","WWW", "Grid" technologijas, jų derinius ir išvestinius terminus?. Kompiuterininkų dienos – 2005. 12-osios mokslinės kompiuterininkų konferencijos darbai. UDK 004 (474.5) (06), ISBN 9986-34-147-7. Vilnius, 2005, pp. 240-246. (skaidrės: http://eta.ktl.mii.lt/~mask/LIKS-IS/28.ppt)

 24. L. Paliulionienė. Teisinių žinių bazių vertinimo metodas. Informacijos mokslai. ISSN 1392-1487, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005,32, 2005, pp.110-117

 25. A. Baskas. Būdai, kuriais moko kompiuteriai. Kompiuterininkų dienos – 2005, 12-osios mokslinės kompiuterininkų konferencijos darbai, UDK 004 (474.5) (06), ISBN 9986-34-147-7, Vilnius, 2005, pp. 223-230.

 26. D.Dzemydienė, L. Tankelevičienė. Nuotolinio bendradarbiavimo architektūros projektavimas grindžiamas skirtingais ontologiniais lygmenimis. Informacinės technologijos 2005. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga. II tomas, ISBN 9955-09-788-4, Kaunas, Technologija, 2005, pp. 693-698.

 27. V. Giedrimas. Net komponento specifikacija programų sintezės kontekste. Informacinės technologijos 2005. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga. I tomas, ISBN 9955-09-788-4, Kaunas, Technologija, 2005, pp. 382-385.

 28. A. Baskas. Mokymo technologijos iššūkiai. Informacinės technologijos 2005. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga. I tomas, ISBN 9955-09-788-4, Kaunas, Technologija, 2005, pp. 249-252.

 29. Dzemydienė D., Kažemikaitienė E. Ontologijos reikšmė kuriant kriminalistinę informacinę sistemą. Informacinės technologijos 2004. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Technologija, 2004. ISBN 9955-09-588-1. pp. 541-546.

 30. L. Paliulionienė. Ontologijų naudojimas teisinių žinių bazėms lyginti. Informacinės technologijos 2004. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga, ISBN 9955-09-588-1, Kaunas, Technologija, 2004, pp. 569-574

 31. A. Baskas. Paskaitinio mokymo pabaigos pradžia. Informacinės technologijos 2004. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga, ISBN 9955-09-588-1, Kaunas, Technologija, 2004, pp. 13-15.

 32. Dzemydienė D., Naujikienė R. : Informacinės sistemos. Duomenų struktūros ir valdymas. Bendrasis aukštųjų mokyklų vadovėlis. ISBN 9955-563-45-1. Vilnius. LTU Leidybos centras. 2004, p. – 264

 33. Baskas,A. Dirbtinio proto įtaka mokymui // Kompiuterininkų dienos – 2003. 11-osios mokslinės kompiuterininkų konferencijos darbai. UDK 004 (474.5) (06), Vilnius, 2003, pp. 285-291

 34. Baskas, A.: IT lygiai mokyme ir OECD patarimai. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003, pp. IV-1 - IV-4. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 35. Baskas, A.. Mokymasis IT amžiuje. Informacinės technologijos 2003. Teorija, praktika, inovacijos medžiaga. Alytaus kolegija. 2003, pp. 20-21.

 36. Baskas,A. Elektroninio mokymosi iššūkiai mokymui. Tarptautinės konferencijos TELDA’ 03 Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje. ISBN 9955-09-421-4. Kaunas: KTU, 2003, pp. 129-131.

 37. Lupeikienė, A.: Agentinių technologijų panaudojimo reikalavimai kuriant komponentines verslo, informacines ir programų sistemas. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003, pp. VI-16 - VI-22. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 38. Dzemydienė, D., Rudzkienė, V. (2003). Lietuvos ir ES šalių informacinių technologijų plėtros rodiklių daugiamatė analizė ir prognozė. Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, XIV-11 - XIV-17. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 39. Dzemydienė, D. (2003). Informacinių valdymo sistemų intelektualizavimo metodai. Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, XIV-5 - XIV-10. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 40. Lupeikienė, A., Vasilecas, O.: Mobilių informacinių sistemų kūrimo ypatumai. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003, pp. VI-23 - VI-28. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 41. Giedrimas,V. Komponento modelis struktūrinės programų sintezės kontekste. Informacijos mokslai. 26, 2003, ISSN 1392-0561. pp. 246-250.

 42. Maskeliūnas, S.: Ontologijų panaudojimas verslo ir informacinėms sistemoms intelektualizuoti. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga.. ISBN 9955-09-335-8 Kaunas: Technologija, 2003, p. III-9 - III-15 (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 43. Gasperovič, J., Čaplinskas, A.: Informacinių sistemų specifikavimo kalbų kokybės vertinimo problema. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003, pp. VI-1 - VI-10. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 44. Maskeliūnas, S.: Modernių informacinių sistemų ontologijos ir paslaugų reikalavimų formulavimas. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003, pp. III-1 - III-8. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 45. Čaplinskas, A., Lupeikienė, A.. Verslo, informacinių ir programų sistemų projektavimo intelektualizuoto repozitorijaus architektūra. Informacinės technologijos 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2002, 157-162. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 46. Bigelis, Z., Maskeliunas, S. Telework Ontology: needs and solutions. In: E.Zvirblis, D.Juknys, A.Beriozko, J.Bonnin (eds.). Proceedings of International TELEBALT Conference "Teleworking for Business, Education, Research and e-Commerce", Vilnius, Lithuania, 21-22 October 2002. ISBN 9955-9612-0-1. Vilnius: Infobalt Centras,2002, pp. 295-298.

 47. Paliulionis, V. GIS duomenų semantikos modeliavimas. Paskelbta: Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). Kaunas: Technologija. 2002, pp. 193-200. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 48. Maskeliūnas, S.: Ontologijų panaudojimas projekto repozitorijui intelektualizuoti. Paskelbta: Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). ISBN 9955-09-119-3, Kaunas: Technologija. 2002, pp. 382-388. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 49. Baskas, A.: Iššūkiai mokymui ir informacinių sistemų mokymo turinys. Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). ISBN 9955-09-119-3, Kaunas: Technologija. 2002, pp. 81-84. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 50. Čaplinskas, A. Informatiko profesionalizmas ir kompiuterinė etika: dėstymo problemos. Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). ISBN 9955-09-119-3, Kaunas: Technologija. 2002, pp. 116-120. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 51. Čaplinskas, A., Vasilecas, O.Modernios informacinės sistemos ir jų studijos. Paskelbta: Informacinės technologijos kariuomenėje, Mokslinių seminarų medžiaga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akadenija, Vilnius, 2002, ISBN 9955-423-14-5, pp. 52-60

 52. Čaplinskas, A., Mockevičius, R. Sistemų inžinerijos ir informacinių technologijų vaidmuo Lietuvos Teisėkūros procese. Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). ISBN 9955-09-119-3, Kaunas: Technologija. 2002, pp. 367-376. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 53. Dzemydienė, D. (2002). Informacinių sistemų projektavimo alternatyvų formavimas sprendimų priėmimo sistemoje. Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). Kaunas: Technologija, 127-131.

 54. Maskeliūnas, S.: Ontologijų panaudojimo galimybės, kuriant sudėtingas sistemas. Informacinės technologijos' 2001, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-098-7. Kaunas: Technologija. 2001, pp. 215-220. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 55. Baskas, A.: Informacinių sistemų magistro mokymo turinys ir internetinis mokymas. 3-iosios respublikinės mokslinės konferencijos "Fizika, informatika ir matematika bendro ugdymo ir aukštojoje mokykloje" darbai. ISBN 9986-38-282-3. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 2001, pp. 96-99.

 56. Čaplinskas, A., Lupeikienė, A.: Sistemų inžinerijos intelektualizavimo problemos. Informacinės technologijos' 2001, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9986-13-826-4. Kaunas: Technologija. 2001, pp. 200-205.

 57. Dzemydienė, D. (2001). Temporal Information Management and Decision Support for Predictive Control of Environment Contamination Processes. Advances in Databases and Information Systems. Procceedings of Fifth East-European Conference ADBIS'2001, September 25-28, Vol. 1, ISBN 9986-05-449-4. Vilnius: Technika, 2001. pp. 157-172.

 58. Dzemydienė, D., Naujikienė, R., Petrauskas, R. (2001). Informacinių sistemų mokymo analizė Teisės ir valdymo studijose. Informacinės technologijos' 2001, Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 194-199.

 59. Čaplinskas, A., Dzemydienė, D.: Kai kurie dirbtinio intelekto metodų taikymo aspektai sprendimų priėmimo sistemose. Informacinės technologijos '2001, Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija. 2001, 189-193.

 60. Baskas, A.: Elektroninė ar žinių valdžia. Paskelbta: Informacinės technologijos' 2001, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9986-13-826-4, Kaunas: Technologija. 2001, pp. 38-43.

 61. Maskeliūnas, S. Loginio programavimo priemonių naudojimo darbui su duomenų bazėse saugoma informacija apžvalga. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'2000", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 203-210.

 62. Dzemydienė, D. (2000). A Basis for Evaluation Environmental Pollution Characteristics. In: Čaplinskas, A. (Ed.). Databases&Information Systems. Proceedings of the 4th IEEE International Baltic Workshop. Vilnius, Lithuania, May 1-5, 2000, Vilnius: Technika, 2:23-34.

 63. Paliulionis, V. Architecture of an Intelligent GIS. In: Databases&Information Systems. Proceedings of the 4th IEEE International Baltic Workshop. 2. Edited by Albertas Čaplinskas. (Vilnius, Lithuania, May 1-5, 2000), Vilnius, "Technika", 2000, pp.193-198.

 64. Baskas, A.: Standartai ir informacijų technologijos valdymo reformos įstatymas. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'2000", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 257-262.

 65. Čaplinskas, A., Globienė, J.: Duomenų architektūrų lyginimo metodikos principai. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'2000", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 333-336.

 66. Čaplinskas, A., Talius, T. Programų sistemų projektavimo strategijų vertinimo metodikos principai. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'2000", Konferencijos pranešimų medžiaga(Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 276-279.

 67. Vasilecas, O., Lupeikienė, A. Intelektualiųjų informacinių sistemų įtaka verslo procesams. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos '2000", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 347-352.

 68. Dzemydienė, D. Ekspertinių žinių įgijimo metodai sprendimų priėmimo sistemose. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'2000", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 211-217.

 69. Dzemydienė, D., Naujikienė, R.: Informacinių sistemų mokymo problemos. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 390-394.

 70. Maskeliūnas, S.: Žinių atvaizdavimas ir valdymas darbų srautų automatizavime, naudojant Lotus Notes. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 78-84.

 71. Sinkevičiūtė, S.: Teisės inžinerijos sistemų žinių bazių pertekliškumo tikrinimas. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 106-110.

 72. Paliulionis, V.: Intelektualizuotos geografinės informacijos sistemos architektūros metmenys. Paskelbta: Kompiuterininkų dienos - 99. I dalis. Devintosios mokslinės-praktinės kompiuterininkų konferencijos ir ketvirtosios mokyklinės informatikos konferencijos mokslo darbai. Sudarytojai Čaplinskas, A. ir V.Dagys; Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Birštonas, 1999m. Rugsėjo mėn. 16-18d., Vilnius, Žara, 1999, pp. 76-85.

 73. Paliulionis, V.: Ekspertinių sistemų ir GIS interfeiso realizacijos ypatumai. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 50-56.

 74. Paliulionienė, L.: Dedukcijos metodas ir teisinių samprotavimų modeliavimas. Paskelbta: Kompiuterininkų dienos - 99. I dalis. Devintosios mokslinės-praktinės kompiuterininkų konferencijos ir ketvirtosios mokyklinės informatikos konferencijos mokslo darbai. Sudarytojai Čaplinskas, A. ir V.Dagys; Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Birštonas, 1999m. rugsėjo mėn. 16-18d., Vilnius, Žara, 1999, pp. 67-75.

 75. Paliulionienė, L.: Kai kurie teisinių žinių bazių lyginamosios analizės aspektai. Paskelbta: Lietuvos matematikų draugijos XL konferencijos darbai, Vilnius, 1999m. birželio mėn. 21-22d., Technika, Vilnius, 1999, pp. 230-235.

 76. Paliulionienė, L.: Požiūrių vaizdavimas ir jų skirtumų analizė teisinių dokumentų rengimo sistemų žinių bazėse. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 94-98.

 77. Lupeikienė, A., Vasilecas, O.: Žinių naudojimo ypatumai valdant organizaciją. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 99-105.

 78. Čaplinskas, A. (MII), Milašauskas, M. (VGTU).: Dalykinių programų interfeisas su deduktyvine duomenų baze. Paskelbta: Lietuvos matematikų draugijos XL konferencijos darbai, Vilnius, 1999 m. birželio mėn. 21-22d., Technika, Vilnius, 1999, pp. 217-221.

 79. Maskeliūnas, S.: Organizacijų atmintys: Požiūrių apžvalga. Paskelbta: Kompiuterininkų dienos - 99. I dalis. Devintosios mokslinės-praktinės kompiuterininkų konferencijos ir ketvirtosios mokyklinės informatikos konferencijos mokslo darbai. Sudarytojai Čaplinskas, A. ir V.Dagys; Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Birštonas, 1999m. rugsėjo mėn. 16-18d., Vilnius, Žara, 1999, pp. 57-62.

 80. Baskas, A.: Informacinio verslo branda. Paskelbta: Kompiuterininkų dienos - 99. I dalis. Devintosios mokslinės-praktinės kompiuterininkų konferencijos ir ketvirtosios mokyklinės informatikos konferencijos mokslo darbai. Sudarytojai Čaplinskas, A. ir V.Dagys; Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Birštonas, 1999m. rugsėjo mėn. 16-18d., Vilnius, Žara, 1999, 22-27.

 81. Kundrotas, Ž.: Naturaliosios kalbos tekstų generavimo metodai, panaudojant teisines žinių bazes. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 307-311.

 82. Dzemydienė, D.: Intelektualių informacinių sistemų taikymo perspektyvos Teisėtvarkos specialistų mokymo procese. Paskelbta: Straipsnių rinkinys: Policijos pareigūnų ugdymo aktualijos ir patirtis. Red. R.Tidikis, L.Kraujutytė, R.Petrauskas ir kt., Vilnius, LTA, 1999, pp. 143-153.

 83. Dzemydienė, D.: Informacinės infrastruktūros vystymo perspektyvos kelių transporto sistemoje. Paskelbta: Kompiuterininkų dienos - 99. I dalis. Devintosios mokslinės-praktinės kompiuterininkų konferencijos ir ketvirtosios mokyklinės informatikos konferencijos mokslo darbai. Sudarytojai Čaplinskas, A. ir V.Dagys; Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Birštonas, 1999m. rugsėjo mėn. 16-18d., Vilnius, Žara, 1999, pp. 40-46.

 84. Baskas, A.: Valstybės kokybė. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 158-163.

 85. Dzemydienė, D.: Alternatyvių sprendimų analizė intelektualizuotose informacinėse sistemose. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 278-284.

 86. Čaplinskas, A., Vasilecas, O.: Informacinė visuomenė ir informatikos studijų integravimo problemos. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 376-383.

 87. Čaplinskas, A.: Programų sistemų projektavimo metodikų lyginamosios analizės principai. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 88-93.

 88. Lupeikienė, A.: Organizacinių (verslo) sistemų reinžinerijos metodikų analizė ir vertinimas. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'99", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 1999m. vasario mėn. 3-4 d.), A. Otas, V. Petrauskas, H. Pranevičius, R. Šeinauskas (red.), Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 1999, pp. 204-210.

 89. Čaplinskas, A. (1998). Methodologies of Design. Methodology of Comparative Analysis Discussion. In: Autumn Seminar-School "Technologies of Information Systems Development", November, Vilnius.

 90. Dzemydienė, D.: Decision support system for transport management. In: Proc. of the IFORS SPC8 "Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems", Kaunas, Lithuania, september 10-12, 1998, Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems, H.Pranevicius, B.Rapp (Eds.), Kaunas University of Technology Press, Technologija, 1998, pp. 188-193

 91. Dzemydienė, D.: Knowledge acquisition and representation aspects of decision support systems in dynamic environment. Paskelbta: Konferencijos "Informacinės technologijos'98" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1998m. sausio mėn. 28-29 d., Technologija, Kaunas, pp. 294-300.

 92. Maskeliūnas, S., Jaliniauskas, A.: Lotus Notes Tool for Interdepartmental Work Groups of Legislative Drafting. In: Proc. of the IFORS SPC8 "Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems", Kaunas, Lithuania, september 10-12, 1998, Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems, H.Pranevicius, B.Rapp (Eds.), Kaunas University of Technology Press, Technologija, 1998, pp. 135-140.

 93. Paliulionis, V.: A Method for Integrating GIS and Expert Systems. In: Proc. of the IFORS SPC8 "Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems", Kaunas, Lithuania, september 10-12, 1998, Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems, H.Pranevicius, B.Rapp (Eds.), Kaunas University of Technology Press, Technologija, 1998, pp. 211-213.

 94. Čaplinskas, A., Vasilecas, O.: Kompiuterizuoti registrai ir jų vaidmuo informacinių sistemų inžinerijoje. Paskelbta: Konferencijos "Informacinės technologijos'98" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1998m. sausio mėn. 28-29 d., Technologija, Kaunas, pp. 7-13.

 95. Čaplinskas, A., Dapšys, A., Misiūnas, J., Poškevičius, V.: Subalansuotos sankcijų sistemos sudarymo problemos naujajame baudžiamojo kodekso projekte. Paskelbta: Tarptautinio projekto "Mirties bausmė - bausmė visuomenei" seminaro, skirto visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 50-mečiui medžiaga, Vilnius, 1998m. sausio 30d.

 96. Paliulionis, V.: GIS ir ekspertinės sistemos integravimas. Paskelbta: Konferencijos "Informacinės technologijos'98" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1998m. sausio mėn. 28-29 d., Technologija, Kaunas, pp. 226-230.

 97. Paliulionienė, L.: Loginis išvedimas ir teisinių žinių bazių integravimas: pagrindiniai algoritmai. Paskelbta: Lietuvos matematikų draugijos XXXIX konferencijos darbai, Kaunas, 1998m birželio mėn. 18-19d, Technika, Vilnius, 1998, pp. 199-205.

 98. Sinkevičiūtė, S.: Teisinių žinių bazių neprieštaringumo ir pilnumo tikrinimas. Paskelbta: Lietuvos matematikų draugijos XXXIX konferencijos darbai, Kaunas, 1998m. birželio mėn., 18-19d., Technika, Vilnius, 1998, pp. 206-211.

 99. Sinkevičiūtė, S.: Teisinių žinių bazių darnos problema. Paskelbta: Konferencijos "Informacinės technologijos'98" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1998m. sausio mėn. 28-29d., Kaunas, Technologija, pp. 44-49.

 100. Paliulionienė, L.: Teisinių žinių bazių integravimo metodas. Kompiuterininkų dienos'97. Konferencijos medžiaga,Vilnius, 1997, pp. 242-245.

 101. Čaplinskas, A.: General Introduction to AI. In: Proceedings of the Nordic-Baltic Summer School on Applications of Artificial Intelligence to Production Engineering, Kaunas, 1997, 40 p.

 102. Paliulionis, V.: Dinaminės informacijos valdymas geografinės informacijos sistemose. Kompiuterininkų dienos'97. Konferencijos medžiaga,Vilnius, 1997, pp. 246-250.

 103. Paliulionis, V.: GIS naudojimas radijo ir televizijos stočių planavimui. Konferencijos "Informacinės technologijos'97" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1997, pp 166-171.

 104. Paliulionienė, L.: Tiesioginis išvedimo metodas teisinėms pasekmėms įvertinti Teisės inžinerijos sistemose. Konferencijos "Informacinės technologijos'97" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1997, pp. 157-165.

 105. Maskeliūnas, S.: Administracinių darbų srautų automatizavimas su Lotus Notes. Konferencijos "Informacinės technologijos'97" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1997, pp. 149-156.

 106. Lupeikienė, A.: Informacinių technologijų panaudojimo organizacijos reinžinerijoje koncepcija ir patirtis. Kompiuterininkų dienos'97. Konferencijos medžiaga, Vilnius, 1997, pp. 204-211.

 107. Lupeikienė, A., Vasilecas, O.: Modeliavimo formalizmo reikalavimai verslo reinžinerijoje. Konferencijos "Informacinės technologijos'97" pranešimų medžiaga, Kaunas, pp. 13-20.

 108. Dzemydienė, D., Pranevičius, H., Palšaitis, R.: Multimodalinių pervežimų informacijos analizė konkurencinių maršrutų įvertinimui. Kompiuterininkų dienos'97. Konferencijos medžiaga, Vilnius, 1997, pp. 99-105.

 109. Dzemydienė, D.: Objekto veiklai orientuotos sprendimų rengimų sistemos projektavimo ypatumai. Konferencijos "Informacinės technologijos'97" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1997, pp. 202-210.

 110. Čaplinskas, A., Saulis, A., Vasilecas, O.: VGTU informacinės sistemos studijų posistemių koncepcija. Konferencijos "Informacinės technologijos'97" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1997, pp. 184-189.

 111. Čaplinskas, A.: Abstraktaus interfeiso specifikavimas produkcijomis. Paskelbta: Lietuvos matematikų draugijos XXXVIII konferencijos darbai, Vilnius, 1997, 6 p.

 112. Baskas, A.: Federalinė informacinė technologija. Paskelbta: Kompiuterininkų dienos'97. Konferencijos medžiaga, Vilnius, 1997, pp. 56-59.

 113. Maskeliūnas, S.: Darbų srautų automatizavimas, diegiant VADIS projekto Tarpinstitucinių ryšių posistemį. Kompiuterininkų dienos'97. Konferencijos medžiaga,Vilnius, 1997, pp. 216-220.

 114. Paliulionienė, L.: Objektinio ir meta lygio užklausos ir išvedimas Teisės inžinerijos sistemose. Paskelbta: Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'96" pranešimų medžiaga. Databases and Information Systems, Kaunas, 1996, pp. 121-124.

 115. Dzemydienė, D., Šakalys A., Pranevičius H., Palšaitis R.: Multimodalinių pervežimų infrastruktūros informacinės sistemos metmenys. Resp. konferencijos "Transporto priemonės-96" pranešimų medžiaga, Kaunas. 1996. pp. 171-176.

 116. Dzemydienė, D.: Sprendimų priėmimo sistemos projektavimo ypatumai operatyviai kintančioje taikomojoje srityje. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'96" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1996, pp. 41-44.

 117. Čaplinskas, A. (1996). Environment-oriented approach to the specification of nation-wide information systems. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'96" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1996, pp. 32-35.

 118. Sinkevičiūtė, S.: Apie suderinamumą ir išsamumą Teisės inžinerijos sistemoje. Paskelbta: Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'96" pranešimų medžiaga", Kaunas, 1996, pp. 185-188.

 119. Čaplinskas, A., Poškevičius, V. (1995). Teisėdaros tradicijos ir šiuolaikinė Teisės technika. Tarptautinės konferencijos "Lietuvos Teisės kūrimo principai" medžiaga . Lietuvos teisininkų draugija, Vilnius, p. 35-39.

 120. Paliulionis, V. (1995). Apie vieną judančių objektų vaizdavimo būdą geografinėse informacijos sistemose. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'95" pranešimų medžiaga, Kaunas, p. 247-254.

 121. Maskeliūnas, S. (1995). Produkcinių taisyklių bazės struktūrizavimas. "Kompiuterininkų dienos'95". Konferencijos medžiaga. Vilnius, p. 84-86.

 122. Maskeliūnas, S. (1995). Loginio programavimo interpretavimo būdai. "Kompiuterininkų dienos'95". Konferencijos medžiaga, Vilnius, p. 81-83.

 123. Maskeliūnas, S. (1995). Rekursijos atvaizdavimas Paskalyje, naudojant rodykles. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'95" pranešimų medžiaga, Kaunas, p. 139-148.

 124. Čaplinskas, A., Lupeikienė, A., Markevičius, R., Vasilecas, O. (1995). Universitetų informacinių sistemų integravimas į nacionalines informacines infrastruktūras. "Kompiuterininkų dienos'95". Konferencijos medžiaga, Vilnius, p. 40-44.

 125. Čaplinskas, A., Lupeikienė, A., Markevičius, R., Vasilecas, O. (1995). Apie universitetų kompiuterinių informacinių sistemų kūrimo principus. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'95" pranešimų medžiaga, Kaunas, p. 278-286.

 126. Čaplinskas, A., Paliulionienė, L., Sinkevičiūtė, S. (1995). Knowledge-based law engineering systems: principles and architecture. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'95" pranešimų medžiaga, Kaunas, p. 177-183.

 127. Čaplinskas, A., Buitkus, A. (1995). Lietuvos informacinės infrastruktūros kūrimo principai. Konferencijos "Lietuvos mokslas ir pramonė" pranešimų medžiaga. 1 knyga, Kaunas, Technologijos universitetas, p. 7-14 .

 128. Čaplinskas, A., Misiūnas, J., Poškevičius, V. (1995). Kompiuterizuota sankcijų intervalo projektavimo metodika. Nusikalstamumo prevencija ir baudžiamoji politika pereinant į rinkos ekonomiką VII Baltijos šalių kriminologų simpoziumo darbai, Teisės institutas, Villnius, p. 128-133.

Profesinės publikacijos

 1. Dzemyda, G.; Čaplinskas, A.; Maskeliūnas, S. (2012). Tarptautinė informatikų konferencija duomenų bazių ir informacinių sistemų tematika. Mokslas ir technika, Nr. 9, p. 2, 35.

 2. A. Baskas. Reikalavimai mokykloms mokymo technologijų srityje. Laisvas laikraštis, 2007, nr.25, pp. 22-23

 3. A. Baskas. Lietuvos elektroninis universitetas ir kolegija. Laisvas laikraštis, 2007, nr. 25, p. 23.

 4. S. Maskeliūnas. Žinių technologijų pagrindinių terminų žodynėlis. MII preprintas Nr. 2006-35, Vilnius, Matematikos ir informatikos institutas, 2006, 10 p.

 5. Baskas, A.: Kompiuterių chaoso terapija. Paskelbta: Info balt. LAIKAS, 3, 1998, pp. 10-11

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019