APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

2015 METAI

Disertacijos

 1. Gricius, G. (2015). Development of Multi-Agent Based Methods for Integration of Small-Scale Embedded Systems. Summary of Doctoral Dissertation. Physical Sciences, Informatics (09 P). Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 55.

 2. Gricius, G. (2015). Daugiaagentinių sistemų kūrimo metodų išvystymas nedidelio našumo įterptinių sistemų integravimui. Daktaro disertacija. Fiziniai mokslai, informatika (09 P). Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 119.

 3. Miliauskaitė, J. (2015). A Fuzzy Inference-Based Approach to Planning Quality of Enterprise Business Services. Doctoral Dissertation. Technological Sciences, Informatics Engineering (07 T). Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 154.

 4. Miliauskaitė, J. (2015). Neraiškiais samprotavimais grindžiamas metodas verslo paslaugų kokybei planuoti įmonių paslaugų stiliaus informacinėse sistemose. Daktaro disertacijos santrauka. Technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07 T). Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 32.

 5. Svanidzaitė, S. (2015). Spiral Process Model for Capture and Analysis of Nonfunctional Requirements of Service-oriented Enterprise Systems. Doctoral Dissertation. Physical Sciences, Informatics (09 P). Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 212.

 6. Svanidzaitė, S. (2015). Spiralinis proceso modelis paslaugų stiliaus architektūros įmonių sistemų nefunkciniams reikalavimams išgauti ir analizuoti. Daktaro disertacijos santrauka. Fiziniai mokslai, informatika (09 P). Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 40.

Publikacijos konferencijose

 1. Alonderis, R.; Pliuškevičius, R. R.; Pliuškevičienė, A. (2015). Finite sequent calculi for PLTL. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 56(Ser. A):1-6.

 2. Čaplinskas, A. (2015). Theoretical research and theory building in informatics. Data analysis methods for software systems: 7th international workshop, [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 16.

 3. Čaplinskas, A.; Miliauskaitė, J. (2015). Analysis of non-functional properties of an ensemble of collaborating algorithms. Data analysis methods for software systems: 7th international workshop, [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 16-17.

 4. Gudas, S. (2015). Normalization of domain modelling in information systems development. Data analysis methods for software systems: 7th international workshop, [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015, 20-21.

 5. Jukna, S. (2015). Lower bounds for tropical circuits and dynamic programs. Theory of computing systems. New York: Springer New York LLC. 57(1), 160-194.

 6. Kurmis, M.; Andziulis, A.; Dzemydienė, D.; Jakovlev, S.; Voznak, M.; Gricius, G. (2015). Cooperative context data acquisition and dissemination for situation identification in vehicular communication networks. Wireless personal communications. [New York]: Springer LLC. 85(1), 49-62.

 7. Lupeikienė, A.; Medvedev, V.; Kurasova, O.; Čaplinskas, A.; Dzemyda, G. (2015). Decision support via big multidimensional data visualization. Proceedings of the BIR 2015 Workshops and Doctoral Consortium co-located with 14th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2015), Tartu, Estonia, August 26-28, 2015. Tartu: University of Tartu, Ser.: CEUR Workshop Proceedings, 1420, 1-8.

 8. Maskeliūnas, S. (2015). Lietuvos kompiuterininkų sąjunga 2013-2015 metais. Kompiuterininkų dienos – 2015, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius: Žara, 7-13.

 9. Maskeliūnas, S.; Sandström, U.; Dagienė, E. (2015). Evolution of research assessment in Lithuania 2005 – 2015. In: Salah, A.A.; Tonta, Y.; Akdag Salah, A.A.; Sugimoto, C.R.; Al, U. (Eds.). Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29 June - 3 July, 2015. Istanbul: Bogazici University, 620-621.

 10. Miliauskaitė, J. (2015). Some Methodological Issues Related to Preliminary QoS Planning in Enterprise Systems. Baltic J. Modern Computing, 3(3), 149-163.

 11. Paliulionienė, L. (2015). A method of comparing business rule sets. Data analysis methods for software systems: 7th international workshop, [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 40.

 12. Valatavičius, A.; Gudas, S. (2015). Enterprise software system integration using autonomic computing. BIRWS 2015. Proceedings of the BIR 2015 Workshops and Doctoral Consortium co-located with 14th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2015), Tartu, Estonia, August 26-28, 2015. Tartu: University of Tartu, 1420(Ser. CEUR Workshop Proceedings):156-163.

 13. Valatavičius, A.; Gudas, S. (2015). Towards business process integration using autonomic computing. Informacinės technologijos 2015, XX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 81-84.

 14. Žulkas, E.; Artemčiukas, E.; Dzemydienė, D.; Guseinovienė, E. (2015). Energy consumption prediction methods for embedded systems. Ecological vehicles and renewable energies (EVER), 10th international conference, March 31-April 2, 2015, Monaco. Monte Carlo: IEEE, 1-5.

 15. Dzemydienė, D., Maskeliūnas, S., Miliauskas, A., Naujikienė, R., Dzemydaitė, G. (2015). E-Service Composition for Decision Support, Based on Monitoring of Contamination Processes and Analysis of Water Resource Data. Technological and Economic Development of Economy, 21(6), 869-884.

 16. Dzemydienė, D; Paliulionis, V; Paliulionienė, L. (2015). Žemės paviršiumi judančių objektų stebėjimo ir vizualizavimo daugiasluoksniuose geografiniuose žemėlapiuose galimybės. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 73, 135-146.

 17. Medvedev, V.; Kurasova, O.; Dzemyda, G.; Lupeikienė, A.; Čaplinskas, A. (2015). Neural networks-based big multidimensional data visualization. In: Dimotikalis, Y.; Bersimis, S. (Eds.). ASMDA 2015, 16th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with 4th Demographics 2015 Workshop, [book of abstracts], 30 June - 4 July, 2015. Piraeus: Piraeus, International Society for the Advancement of Science and Technology, 109.

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019