APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

2013 METAI

Disertacijos

 1. Dzindzalieta, R. (2013). Judančių objektų stebėsenos ir būklės vertinimo sistemos išvystymas taikant sesijos iniciavimo protokolą. Disertacija. Technologijos mokslai. Informatikos inžinerija (07T). Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, 139.

 2. Dzindzalieta, R. (2013). Development of a system for monitoring of the moving objects by using the Sossion Initiation Protocol. Summary of Doctoral Disertation. Technological Sciences, Informatics Engineering (07 T). Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, 46.

Žurnalinės publikacijos

 1. Morkevičius, A.; Gudas, S.; Šilingas, D. (2013). SBISAF: a service-oriented business and information systems alignment method. Informatica, Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 24(2):231-251.

Kiti mokslo straipsniai

 1. Jukna, S. (2013). Computational complexity of graphs. Advances in network complexity. Editors: Matthias Dehmer, Abbe Mowshowitz, Frank Emmert-Streib. Wiley-Blackwel, 99-153.

 2. Kurmis, M.; Dzemydienė, D.; Didžiokas, R.; Trokss, J. (2013). Modeling and simulation of cloud computing solution for distributed space data storage and access in mobile communication networks, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. Rig : Latvijas Zinatnu Akademijas, Fizikalas Energetikas Instituts, 50(5):20-28.

 3. Kurmis, M.; Dzemydienė, D.; Andziulis, A. (2013) Situacijų identifikavimas įvairialypių paslaugų teikimui kooperatyviuose automobilių komunikacijos tinkluose. XVI kompiuterininkų konferencijos mokslo darbai. Vilnus : Žara, 48-58.

 4. Alonderis, R. (2013). A proof-search procedure for intuitionistic propositional logic. Archive for mathematical logic. Heidelberg : Springer, 52(7-8), 759-778.

 5. Alonderis, R.; Pliuškevičius, R. (2013). Sequent systems for PLTL. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 54(Ser. A):1-5.

 6. Girčys, A. P.; Pliuškevičius, R. (2013). Two complete finitary sequent calculi for reflexive common knowledge. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 54(Ser. A):12-15.

 7. Jukna, S. (2013). Limitations of incremental dynamic programming. Algorithmica, published online: January 2013, Springer-Verlag, 32 p.

 8. Jukna, S.; Sergeev, I. (2013). Complexity of linear boolean operators. Foundations and trends in theoretical computer science. Hanover : Now Publishers Inc. 9(1), 1-123. http://lovelace.thi.informatik.uni-frankfurt.de/~jukna/ftp/linear-book.pdf

 9. Kurmis, M.; Andziulis, A.; Dzemydiene, D.; Jakovlev, S.; Voznak, M.; Drungilas, D. (2013). Development of the Real Time Situation Identification Model for Adaptive Service Support in Vehicular Communication Networks Domain. Advances in Electrical and Electronic Engineerin, Ostrava: Vysoka Skola Banska * Technicka Univerzita Ostrava, 11(5):342-348.

 10. Lupeikienė, A.; Miliauskaitė, J.; Čaplinskas, A. (2013). A Model of View-Based Enterprise Business Service Quality Evaluation Framework. Informatica, Vilnius: Vilnius University24(4), 543–560.

 11. Lupeikienė, A.; Miliauskaitė, J.; Čaplinskas, A. (2013). Critical analysis and elaboration of three prevailing approaches to model quality of service. Informacijos mokslai, Vilniaus universiteto leidykla, 65:111-119.

 12. Lupeikiene, A.; Miliauskaite, J.; Caplinskas, A. (2013). A View-based Approach to Quality of Service Modelling in Service-oriented Enterprise Systems. In: M.Kirikova and J.Grabis (eds.) Proceedings of the 2nd International Business and Systems Conference BSC 2013, Riga Technical University, 7-19.

 13. Maskeliūnas, S.; Dagys, V.; Žandaris, A. (2013). Lietuvos kompiuterininkų sąjunga 2011-2013 metais. Kompiuterininkų dienos - 2013. Vilnius: Žara, 7-12.

 14. Miliauskaitė, J.; Čaplinskas, A. (2013). Kai kurie magistrantų ir doktorantų literatūros apžvalgų rašymo metodiniai aspektai. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 54, ser. B, 155-16. (Writing a postgraduate literature review: challenges, concerns and some advanced, in Lithuanian) approaches

 15. Paliulionienė, L. (2013). On description of contracts and agreements in the context of SOA. Computational science and techniques. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 1(2), 171-183.

 16. Bielskis, A. A.; Guseinovienė, E.; Drungilas, D.; Gricius, G.; Žulkas, E. (2013). Modelling of ambient comfort affect reward based adaptive laboratory climate controller. Elektronika ir elektrotechnika. Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija.19(8), 79-82.

 17. Bielskis, A. A.; Guseinovienė, E.; Žutautas, L.; Drungilas, D.; Dzemydienė, D., Gricius, G. (2013). Modeling of ambient comfort affect reward based on multi-agents in cloud interconnection environment for developing the sustainable home controller. Ecological vehicles and renewable energies, 8th international conference and exhibition: [proceedings], March 27-30, 2013, Grimaldi forum, Monaco [elektroninis išteklius(CD-ROM)]. IEEE, 5.

 18. Černeckytė, M.; Kurmis, M.; Andziulis, A.; Gaigals, G. (2013).Wireless inter-crane communication method for multi-crane scheduling in maritime container terminal, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. Riga : Latvijas Zinatnu Akademijas, Fizikalas Energetikas Instituts, 50(5):13-19.

 19. Dzemydienė, D.; Maskeliūnas, S. (2013). Development of the multi-componential and interoperable decision support system for environment protection of water recourses. Social technologies. International conference social technologies '13. Development of social technologies in the complex world: special focus on e-health. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 78-89.

 20. Dzemydienė, D.; Miliauskas, A. (2013). Possibilities of automatic and semi-automatic end-user driven web service composition, Informacijos mokslai, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 65:34-44.

 21. Jakovlev, S.; Voznak, M.; Andziulis, A.; Kurmis, M. (2013). Communication technologies for the improvement of marine transportation operations, 12th IFAC,IFIP,IFORS,IEA Symposium on analysis, design, and evaluation of human-machine systems, August 11-15, 2013, Las Vegas, USA : proceedings. Las Vegas : International Federation of Automatic Control, 469-474.

 22. Venskus, J.; Kurmis, M.; Dzemydienė, D.; Andziulis, A.; Limba, T. (2013). Adaptyvaus galimų incidentų prevencijos apsimokančio algoritmo kūrimas jūrų transporto eismo uoste stebėjimo sistemai. Jūros ir krantų tyrimai - 2013: 7-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, Klaipėda, 2013 balandžio 3-5 d.: konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 303-312.

Kitos publikacijos

 1. Miliauskaitė, J. (2013). VU Matematikos ir informatikos institutas doktorantės akimis. Mokslas ir technika, 11:28-29.

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019