APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

2011 METAI

Knygos

 1. Jukna, S. (2011). Extremal Combinatorics. 2nd Edition, Springer-Verlag, 411 p.

Žurnalinės publikacijos

 1. Giedra, H.; Sakalauskaitė, J. (2011). Sequent Calculus for Logic of Correlated Knowledge. Lietuvos Matematikos Rinkinys, LMD darbai, Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. T. 52 , 243-248.

 2. Alonderis, R. ( 2011). Proof-Search Procedures for Intuitionistic Propositional Logic. Studia Logica.

 3. Alonderis, R. (2011). A Sequent Calculus for Propositional Temporal Logic with Time Gaps. Lietuvos matematikos rinkinys, LMD darbai, Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. T. 52 , 225-230.

 4. Alonderis, R.; Pliuškevičius, R. (2011). Cut, invariant rule, and loop-check free sequent calculus for PLTL. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 52:231-236.

 5. Čaplinskas, A.; Lupeikienė, A.; Paliulionienė, L. (2011). Internetinių paslaugų paieškos technologijų vertinimas jų tinkamumo internetinei prekybai požiūriu. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 56:85-97.

 6. Girčys, A. P.; Pliuškevičius, R. (2011). A specialization of definitions in common knowledge logic. Lietuvos matematikos rinkinys, LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. T. 52 , 249–252.

 7. Jukna, S.; Schnitger, G. (2011). Yet harder knapsack problems. Theoretical Computer Science, Vol. 412 , iss. 45, 6351-6358.

 8. Jukna, S.; Schnitger, G. (2011). Min-rank conjecture for log-depth circuits. Journal of Computer and System Sciences. Vol. 77 , iss. 6, 1023-1038.

 9. Kaziliūnas, M. (2011). Programinės paslaugos modeliai ir jų ryšys su architektūriniais sprendimais. Informacijos mokslai, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. T. 57 , 124–133.

 10. Maskeliūnas, S. (2011). Lietuvos mokslo produkcijos vertinimo įtaka Lietuvos mokslo žurnalų leidybai. Mokslo ir technikos raida, Vol. 3 (2), 129-138.

 11. Maskeliūnas, S.; Eriksonas, L. (2011). Lithuania in the context of European Digital Agenda. IT STAR Newsletter, Spring 2011, Vol. 9(1), 7-8.

 12. Miliauskaitė, J.; Čaplinskas, A. (2011). Pasaulinio saityno paslaugų kompozicijų skaidymas į modulius. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universitetas, 56:73-84.

 13. Paliulionis, V. (2011). Aerodromų kliūtis ribojančių paviršių modeliavimas geoinformacinių technologijų priemonėmis. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, T. 56, 119-127.

 14. Sakalauskaitė, J. (2011). Partial Cut Elimination for Combinations of Propositional Multi-modal Logics with Past Time. Lietuvos matematikos rinkinys, LMD darbai, Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. T. 52, 257-261.

 15. Šaučiūnas, M.; Čaplinskas, A. (2011). Automated eContract Negotiation in Web Service Environment: Trust Management Aspects. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 56:108-118.

 16. Vaira, Ž.; Čaplinskas, A. (2011). Software Engineering Paradigm Independent Design Problems, GoF 23 Design Patterns, and Aspect Design. Informatica, Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 22(2): 289-317.

 17. Vaira, Ž.; Čaplinskas, A. (2011). Application of pure aspect-oriented design patterns in the development of AO frameworks: A case study. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 56:146-155.

 18. Andrikonis, J.; Pliuškevičius, R. (2011). Contraction-free calculi for modal logics S5 and KD45. Lietuvos Matematikos Rinkinys. LMD darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. 52:237-242.

 19. Besson, J.; Lupeikiene, A.; Medvedev, V. (2011). Comparing Real and Intended System Usages: A Case for Web Portal. Informatica, Vilnius: Vilnius University, 23(2):191–201.

 20. Dzemydiene, D.; Maskeliunas, S. (2011). Development of Multi-Componential Decision Support System in Dynamically Changing Application Domain of Environment Protection. Efficient Decision Support Systems - Practice and Challenges From Current to Future. In: Chiang Jao (Ed.). InTech, 405-422.

 21. Dzemydienė, D.; Dzindzalieta, R. (2011). Mobiliųjų objektų komunikacijos modeliavimas ir valdymas taikant spalvotuosius Petri tinklus. Socialinės technologijos, 1(1):193–204.

Kiti mokslo straipsniai

 1. Dzemydienė, D.; Kurmis, M.; Andziulis, A. (2011). Daugialypių paslaugų duomenų perdavimo galimybių tyrimas kritinėse mobilių objektų komunikacijos situacijose. Socialinės technologijos, 1(2):427–438.

Publikacijos konferencijose

 1. Vaira, Ž.; Čaplinskas, A. (2011). Case study towards implementation of pure aspect-oriented Factory Method design pattern. PATTERNS 2011: The 3rd International Conferences on Pervasive Patterns and Applications. September 25-30, Roma: IARIA, Italy, 102-107.

 2. Bielskis, A.A.; Dzemydienė, D.; Drungilas, D.; Gricius, G.; Gorochovik, A.; Gadliauskaitė, R. (2011). Afekto atpažinimo metodų lyginamoji analizė. XV kompiuterininkų konferencijos mokslo darbai (sudarytojai Čaplinskas, A., Maskeliūnas, S.). Klaipėda, rugsėjo 22-24 d., Vilnius: Žara, 19-32.

 3. Dzemydienė, D.; Kurmis, M.; Andziulis, A. (2011). Daugialypių paslaugų teikimo galimybės bei perspektyvos automobilių komunikacijos tinkluose. SOCIAL TECHNOLOGIES '11: ICT for Social Transformations, Mykolo Romerio universitetas, lapkričio 17-18 d.

 4. Tiits, M.; Kalvet, T., Freibergs, I.; Eriksonas, L.; Maskeliunas, S. (2011). The Baltic R&D in ICT Scene. Proc. Of IPTS – IT STAR Int. Conference "ICT Research and Innovation Challenges in Eastern European Member States", 11 November, Budapest, Hungary.

Kitos publikacijos

 1. Maskeliūnas, S.; Dagienė, E. (2011). Mokslo publikacijų vertinimas Lietuvoje ir pasaulyje. Mokslas ir technika. Nr. 5, 32-33.

 2. Otas, A.; Dagys, V.; Maskeliūnas, S.; Žandaris, A. (2011). Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veikla 2009-2011 metais. Kompiuterininkų dienos - 2011. Vilnius: Žara, 7-19.

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019