APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

2007 METAI

Disertacijos

 1. Gasperovič, J.: Specifikavimo kalbų funkcionalumo įvertinimas. Daktaro disertacija. Fiziniai mokslai, informatika (09P). Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 2007.

Knygos

 1. Dzemydienė, D. (2006). Intelektualizuotų informacinių sistemų projektavimas ir taikymas. Monografija. V.: MRU Leidybos centras, 352.

 2. Lupeikienė, Audronė. Teoriniai ir technologiniai informacinių sistemų aspektai : vadovėlis informatikos krypties doktorantams ir magistrams / Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, "Mokslo aidai", 2007. 200 p.

 3. Antanas Dapšys, Jonas Misiūnas, Albertas Čaplinskas. Bausmės individualizavimo teisinės problemos. Teisės instituto mokslo tyrimai, ISBN 9955-668-29-6, 2007, Vilnius,180 psl.

Žurnalinės publikacijos

 1. R. Baronas, E. Gaidamauskaite, F. Kulys. Modelling a peroxidase-based optical biosensor. Sensors, 7(11), 2007, ISSN 1424-8220, p. 2723-2740.

 2. Donatas CIUKSYS, Albertas CAPLINSKAS. Reusing Ontological Knowledge about Business Processes in IS Engineering: Process Configuration Problem, Informatica, 18[4], 2007, pp. 585-602.

Kiti mokslo straipsniai

 1. Čaplinskas, A.. Verslo tikslų transformavimas į programų sistemos reikalavimus. Liet. Matem. Rink., 47, spec. nr., 2007, ISSN 0132-2818, pp.155-160.

 2. Bagušytė, Lina; Lupeikienė, Audronė. Komponentinė informacinės sistemos dekompozicija / Lietuvos matematikos rinkinys. T. 47, spec. Nr. (2007) p. 149-154. (Component-oriented information system decomposition, in Lithuanian)

 3. Baronas, Romas; Ivanauskas, Feliksas; Kulys, Juozas. Computational modelling of amperometric enzyme electrodes with selective and perforated membranes. Computation in modern science and engineering: proceedings of the international conference on Computational methods in science and engineering 2007 (ICCMSE 2007). Vol. 2. 2007. ISBN 978-0-7354-0478-6. pp. 457-460. Prieiga per internetą: < http://proceedings.aip.org/proceedings/confproceed/963.jsp>.

 4. L. Paliulionienė, A. Čaplinskas Teisinių žinių bazių trasavimo problemos. Liet. matem. rink., 47, spec. nr., 2007, ISSN 0132-2818, pp.173-178.

 5. L. Paškevičiūtė, A.Čaplinskas. Programų sitemos reikalavimų derinimo su verslo veiklos strategija ir struktūra metodai. Liet. matem. rink., 47, spec. nr., 2007, ISSN 0132-2818, pp.185-190.

 6. Lupeikiene A. Integrated Enterprise Information Systems: Thinking in Component Concepts. Databases and Information Systems IV. Selected Papers from the Seventh International Baltic Conference DB&IS'2006 , O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.), IOS Press, 2007, ISSN 0922-6389, pp.203-215.

 7. R.Baronas. Numerical simulation of biochemical behaviour of biosensors with perforated membrane. 21st European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2007, June 4th-6th, 2007, Tomas Bata University in Zlin, Prague, Czech Republik. I. Zelinka, A. Oplatkova, A. Orsoni (eds.), ISBN 978-0-9553018-2-7, p. 214-217.

 8. V. Paliulionis. Internetinių GIS interaktyvumo didinimo būdai. Liet. matem. rink., 47, spec. nr., 2007, ISSN 0132-2818, pp.179-184. (Ways to Improve Interactivity of Internet GIS, in Lithuanian)

 9. E.Gaidamauskaite, R.Baronas. A Comparison of Finite Difference Schemes for Computational Modelling of Biosensors. Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 12(3), 2007, ISSN 1392-5113, p. 359-369.

Publikacijos konferencijose

 1. F.Ivanauskas, R. Baronas, Modelling an amperometric biosensor acting in a flowing liquid. Proceedings of the 9th Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics, 26-29 March 2007, University of Reading,, CD-Rom, 6 pages.

 2. A. Čaplinskas. Bendrosios sistemų inžinerijos vaidmuo specifikuojant verslo programinės įrangos reikalavimus. Informacijos mokslai , 42-43, ISSN 1392- 0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, pp. 162-167.

 3. Bagušytė, Lina; Lupeikienė, Audronė, Verslo ir informacinių sistemų integravimas: architektūrinis aspektas Informacijos mokslai . T. 42-43(2007) p. 155-161.

 4. Dzemydiene, D., Tankeleviciene, L., Dzemyda I. (2007). An Approach for Managing Educational Resources in an Adaptive E-Learning System. In: Miguel Baptista Nunes, Maggie McPherson (Eds.) Proceedings of IADIS International Conference E-Learning’ 2007. Lisbon. Portugal, IADIS Press, 163 -167.

 5. L. Paliulionienė. (2007). Teisinių žinių bazių ir teisinių dokumentų izomorfizmo realizavimo metodai. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 42-43:91-97.

 6. L. Paškevičiūtė, A. Čaplinskas. Verslo ir informacinių technologijų darna. Informacijos mokslai , 42-43, ISSN 1392- 0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, pp. 145-148.

 7. S. Maskeliūnas. R&D situation of Information and Communication Technologies in Lithuania. IST4Balt News Journal, 3, September 2006 - August 2007, ISSN 1816-8701, pp. 14-18.

 8. S. Maskeliūnas. Lietuviškų klaviatūrų problemos ir jų sprendimo būdai. Informacijos mokslai, 42-43, ISSN 1392- 0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, pp. 128-134. (skaidrės)

 9. S. Maskeliūnas. R&D in ICT - Lithuania. In: P. Nedkov, B. Domolki (Eds.) R&D in Information and Communication Technology - Central, Eastern and Southern Europe (Proceedings of the 1st IT STAR workshop, 11 Nov. 2006, Bratislava, Slovakia). ISBN: 978-3-902580-02-3, Publisher: OCG, 2007, p. 41-49.

 10. V. Paliulionis. Judančių objektų stebėjimas realiuoju laiku naudojant "Google Earth". Informacijos mokslai , 42-43, ISSN 1392- 0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, pp. 114-120.

 11. D. Čiukšys, A. Čaplinskas. Ontologijomis grindžiamas verslo procesų žinių pakartotinio naudojimo metodas. Informacijos mokslai , 42-43, ISSN 1392- 0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, pp. 168-174.

 12. F.Ivanauskas, R.Baronas. Numerical simulation of a plate-gap biosensor with an outer porous membrane. In:EUROSIM 2007. Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September, 2007, Ljubljana, Slovenia. B. Zupančič, R. Karba, S. Blažič (eds.), Vol. 2: Full papers. ISBN 978-3-901608-32-2, 7 pages.

 13. F.Ivanauskas,R.Baronas. Numerical simulation of a plate-gap biosensor with an outer porous membrane. EUROSIM 2007: Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September, 2007, Ljubljana, Slovenia. B. Zupančič, R. Karba, S. Blažič (eds.), Vol. 1: Book of Abstracts. ISBN 978-3-901608-32-2, p. 410.

Kitos publikacijos

 1. A. Baskas. Mokymo projektavimo pramonė. Informacinės technologijos 2007, Konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas 2007, Technologija, pp. 77-80.

 2. A. Baskas. El. kolegija ir el. universitetas – užsienio patirtis, 13-osios tarptautinės mokslinės kompiuterininkų konferencijos darbai, Vilnius, Žara, 2007, pp 33-40.

 3. A. Baskas. Kolegijų ir universitetų kokybės požymiai, Tarptautinės konferencijos Informacinės technologijos: teorija, praktika, inovacijos pranešimų medžiaga, Alytus, 2007, p.5

 4. A. Baskas. Lietuvos IT 1959-2009. 13-osios tarptautinės mokslinės kompiuterininkų konferencijos darbai, Vilnius, Žara, 2007, pp.41-46.

 5. Bagušytė, Lina; Tupikov, Dmitrij; Lupeikienė, Audronė. Heterogeninių komponentų jungimas į sudėtinius komponentus: sprendimai ir jų realizavimas / Informacinės technologijos 2007 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2007, p. 167-171.

 6. Dzemydienė D., Tankelevičienė L., Naujikienė R., Mobiliųjų technologijų taikymo pavyzdžiai viešojo administravimo paslaugų išvystymui. Konferencijos „Kompiuterininkų dienos 2007“ darbai. – V.: Žara. 2007, 47-54.

Profesinės publikacijos

 1. A. Baskas. Lietuvos elektroninis universitetas ir kolegija. Laisvas laikraštis, 2007, nr. 25, p. 23.

 2. A. Baskas. Reikalavimai mokykloms mokymo technologijų srityje. Laisvas laikraštis, 2007, nr.25, pp. 22-23

 3. S. Maskeliūnas. R&D in Information and Communication Technologies in Lithuania. MII preprintas Nr. 2007-36, Vilnius, Matematikos ir informatikos institutas, 2007, 8 p.

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019